Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Брифінг

1 Фото

20 листопада 2015, 15:01

рішення 1760


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, тел. 255-2137

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України "Про Військові казначейські зобов'язання"

(реєстр. № 1760 від 14.01.2015 р.)

 

10 листопада 2015 року

(протокол засідання №28)

Комітет на своєму засіданні 10 листопада 2015 року розглянув проект Закону України "Про Військові казначейські зобов’язання" (реєстр. № 1760 від 14.01.2015 р.), поданий народним депутатом України Мельничуком С.П.

Проект Закону пропонує запровадити новий вид цінних паперів – військові казначейські зобов’язання, як боргові цінні папери, що будуть випускатись державою з метою фінансування військових операцій під час війни або загрози війни.

Необхідно зазначити, що законопроектом не передбачено жодних змін до чинних законодавчих актів, якими регулюються питання державного боргу та державних цінних паперів, зокрема, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" тощо.

Усі висновки державних органів, які отримані до законопроекту, є негативними, за винятком позиції Міністерства оборони України, яке підтримало дану ініціативу.

При цьому слід зауважити про те, що у висновках Комітету з питань бюджету, Кабінету Міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України, крім застережень щодо невідповідності чинним законодавчим актам, звертається увага на те, що недоцільним є прийняття окремого Закону щодо казначейських зобов’язань, оскільки чинним Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" уже передбачені норми щодо цих цінних паперів.

Крім вказаного потрібно зазначити, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 100 "Про випуск казначейських зобов’язань "Військові" вже випущені відповідні державні боргові цінні папери, які на теперішній час знаходяться в обігу.

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України висловлює багато суттєвих зауважень до законопроекту та пропонує його відхилити. У даному висновку йдеться про протиріччя положень проекту та норм чинних законодавчих актів, невідповідність законопроекту вимогам законотворчої техніки та принципам юридичної визначеності, а також вказується на те, що правові механізми обігу державних цінних паперів вже врегульовані Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок". Управління наголошує на тому, що недотримання вимог систематизації законодавства, яка виключає множинність актів законодавства з одних і тих же питань, можуть створити прецедент, за якого для удосконалення законодавчого регулювання відносин за кожним видом цінних паперів необхідно буде приймати окремий закон.

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України Закону України "Про Військові казначейські зобов’язання" (реєстр. № 1760 від 14.01.2015 р.), поданий народним депутатом України Мельничуком С.П, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

 

2. Співдоповідачем від Комітету щодо даного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В.

 

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА