Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
15 квітня 2021, 10:27

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики оголошує конкурсний відбір представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.

 

Затверджено рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (протокол № 63 від 14.04.2021р.)

 

Повідомлення про проведення конкурсу про відбір представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (далі - Комітет) оголошує конкурсний відбір представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.

Згідно абзацу третього частини третьої статті 15 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» до складу конкурсної комісії входять дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування.

Відповідно до абзацу пятого частини третьої статті 15 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування.

Відповідно до частини 4 статті 15 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» членом конкурсної комісії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.

З огляду на зазначене, Комітетом оголошується прийом документів від громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку, для участі у конкурсному відборі представників Верховної Ради України до комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.

 

Для участі у відборі громадське об’єднання, професійна спілка, їх об’єднання, асоціація, організація роботодавців, їх об’єднання, недержавний засіб масової інформації має надати до Комітету до 16.45 23.04.2021:

заяву на участь у конкурсному відборі на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, підписану керівником громадського об’єднання, професійної спілки, їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців, їх об’єднання, недержавного засобу масової інформації із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, професійну спілку, їх об’єднання, асоціацію, організацію роботодавців, їх об’єднання, недержавний засіб масової інформації. Заява має бути підписана та сканована, а також містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адресу електронної пошти тощо).

Разом із заявою подаються:

завірені копії свідоцтва про реєстрацію (за наявності), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (за наявності) та статуту громадського об’єднання, професійної спілки, їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців, їх об’єднання, недержавного засобу масової інформації;

заява такого кандидата про згоду на участь у роботі комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України (підписана та сканована);

автобіографія кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому);

копія трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;

заява такого кандидата про відсутність судимості за вчинення кримінального правопорушення, про відсутність адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом останнього року, про відсутність обмежень права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади (підписана та сканована).

згода на обробку персональних даних (підписана та сканована).

У зв’язку із обмеженням обсягу файлів, які можуть бути надіслані електронною поштою, документи мають бути завантажені на Google Disk претендента, посилання на який має бути надіслане на електронну пошту hrechana@rada.gov.ua.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе громадське об’єднання, професійна спілка, їх об’єднання, асоціація, організація роботодавців, їх об’єднання, недержавний засіб масової інформації.

Громадське об’єднання, професійна спілка, їх об’єднання, асоціація, організація роботодавців, їх об’єднання, недержавний засіб масової інформації має зберігати підписані оригінали заяви, заяви кандидата, заяви кандидата про відсутність судимості за вчинення кримінального правопорушення, про відсутність адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом останнього року, про відсутність обмежень права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або обіймати певні посади, згоди на обробку персональних такого кандидата до завершення конкурсу та бути готовим надати їх до Комітету на вимогу.

 

Телефон для довідок: (044) 255-23-16

Гречана Тетяна Володимирівна

Просимо претендентів після надсилання документів пересвідчитися у їх отриманні Комітетом, зв’язавшись із Гречаною Тетяною Володимирівною за вказаним телефоном, або шляхом встановлення у надісланому електронному листі запиту на прочитання повідомлення.