Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

 

                   

                                              

                                                    6

 

                                                                                      4     лютого  2015 р.

 

                                                                                        вул. Липська,3 (зал №1)

 

                                                                                                                    14.30 год.

  

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Довбенко М.В., Демчак Р.Є., Кубів С.І., Лаврик О.В., Поляков М.А., Різаненко П.О., Романюк В.М., Фурсін І.Г

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Жолобецький О.О., Клімов Л.М., Солод Ю.В.

 

ЗАПРОШЕНІ:

ПІБ

Організація, посада

1.

Хромаєв Тимур Заурбекович

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

2.

Пашко Ігор

Володимирович

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

3.

Буца Юрій Богданович

Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

4.

Залєтов Олександр Миколайович

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

5.

Лібанов Максим Олександрович

директор департаменту  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

6.

Дарков Василь Миколайович

Голова правління Всеукраїнського об’єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»

7.

Москвін Сергій Олександрович

Керівник проектів ПАРД

 

Журналісти:

Ганна Уляницька - газета «Капітал», Валерія Давидова - портал «Дєло», Руслан Кисляк - портал «ЛігаБізнесІнформ», Михайло Харчук - агентство «Інтерфакс-Україна», Катерина Тарасюк -  представник програми спостерігачів Моніторингу «Відкрито».

Помічники-консультанти народних депутатів:

Клімова Л.М. – Горбаренко В.В., Фурсіна І.Г. – М.Мельник, Різаненка П.О. – Гасюк І.С., Кубіва С.І. – Тустановський Ю., Рибалки С.В. – Лященко С.В., Демчака Р.Є. – Антонюк Л.Й., Жолобецького О.О. – Соловйов А.С., Романюка В.М. – Веселов О.В., Полякова М.А. – Шибіко Ю., Лаврика О.В. – Замула С.

Завідувач секретаріату Комітету Прийма І.М., заступник завідувача секретаріату Комітету Бурба І.О., головні консультанти Боцула Т.А., Василін М.П., Костенко Р.О., Мороз А.А., Ролік О.М., старший консультант Доманський Е.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених
за порушення законодавства на ринку цінних паперів (реєстр. №
1102 від 28.11.2014 р., поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю. В., Марченком О.О., Головком М.Й.)

2. Про проект Закону про внесення зміни до статті 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у банку іноземною юридичною та фізичною особою (реєстр. № 1480 від 16.12.2014 р., поданий народним депутатом України Фурсіним І.Г.)

3. Зустріч народних депутатів – членів Комітету з новопризначеними Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Пашком Ігорем Володимировичем та Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хромаєвим Тимуром Заурбековичем, щодо спільного бачення співпраці Комітету та Національних комісій.

4. Затвердження переліку та голів підкомітетів.

5. Щодо організації співпраці із деякими органами державної влади.

6. РІЗНЕ.

        - Інформація щодо підготовки та проведення  Парламентських слухань на тему: «Про шляхи стабілізації банківської системи України».

- Затвердження розкладу засідань Комітету на двотижневий термін відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України № 77 від 29 січня 2015 року «Про деякі питання висвітлення діяльності комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України».

1.     СЛУХАЛИ:

               Інформацію Голови Комітету Рибалки С.В. про відсутність на засіданні Комітету доповідача законопроекту, народного депутата України Левченка Ю.В., який є співавтором проекту Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених
за порушення законодавства на ринку цінних паперів (реєстр. №
1102).

 

В обговоренні питання взяли участь: Різаненко П.О.

 

УХВАЛИЛИ:

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених
за порушення законодавства на ринку цінних паперів (реєстр. №
1102 від 28.11.2014 р.) на наступне засідання Комітету і розглянути його за присутності доповідача – одного з авторів законопроекту.

 

Прийнято – “одноголосно”

 

2.     СЛУХАЛИ:

                    Інформацію голови підкомітету з питань банківської діяльності Фурсіна І.Г., автора законопроекту, про відкликання проекту Закону про внесення зміни до статті 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у банку іноземною юридичною та фізичною особою (реєстр. № 1480 від 16.12.2014 р., поданий народним депутатом України Фурсіним І.Г.)

 

В обговоренні питання взяли участь: Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати автору відкликати проект Закону України про внесення зміни до статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у банку іноземною юридичною та фізичною особою (реєстр. № 1480), оскільки він втратив свою актуальність.

 

Прийнято – “одноголосно”

 

3.     СЛУХАЛИ:

               Голову Комітету Рибалку С.В., який представив народним депутатам новопризначених Голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Пашка Ігоря Володимировича та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хромаєва Тимура Заурбековича.

В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Кубів С.І.,  Різаненко П.О., Довбенко М.В., Поляков М.А., Дарков В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Заслухану інформацію взяти до відома. В місячний термін заслухати програми діяльності Національних комісій.

 

Прийнято – “одноголосно”

 

4.     СЛУХАЛИ:

                      Інформацію Голови Комітету Рибалки С.В. щодо затвердження  голів двох підкомітетів, які на даний час є вакантними.

 

В обговоренні питання взяли участь: Поляков М.А., Довбенко М.В., Лаврик О.В., Романюк В.М., Різаненко П.О.  

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету народних депутатів– членів Комітету Клімова Л.М. та Солода Ю.В., які пропонуються на посади голів підкомітетів, перенести розгляд питання на одне з наступних засідань Комітету та за присутності депутатів – членів Комітету Клімова Л.М. та Солода Ю.В. розглянути це питання повторно.

 

Прийнято – “одноголосно”

 

5.     СЛУХАЛИ:

                      Інформацію Голови Комітету Рибалки С.В. щодо організації співпраці із деякими органами державної влади.

 

В обговоренні питання взяли участь: Поляков М.А.

 

УХВАЛИЛИ:

Комітет має контрольні функції, які, в тому числі, полягають у аналізі практики застосування державними органами та їх посадовими особами законів України, аналізі відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття, а також підготовці і наданні висновків і рекомендацій на розгляд Верховної Ради України. До органів державної влади, які є підзвітними Верховній Раді України, і діяльність яких співпадає з предметами відання Комітету, відносяться: Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державна служба фінансового моніторингу. З метою підвищення ефективності подальшої співпраці необхідним є формування Комітетом і зазначеними органами спільного бачення напрямів нашої співпраці, розгляду проблематики спільної реалізації державної політики у відповідних сферах, а також вироблення можливих законодавчих пропозицій у цій сфері.

Пропонується: звернутися до керівників цих органів з проханням надавати звіти членам Комітету, заздалегідь повідомляти про чергове засідання та надавати проекти порядків денних для участі в таких засіданнях представників Комітету .

Прийнято – “одноголосно”

РІЗНЕ.

6.     СЛУХАЛИ:

               Інформацію  завідувача секретаріату Комітету  Прийми І.М. щодо             підготовки та проведення  Парламентських слухань на тему: «Про шляхи стабілізації банківської системи України».

 

В обговоренні питання взяли участь: Довбенко М.В., Кубів С.І., Дарков В.М., Поляков М.А., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

Заслухану інформацію взяти до відома та продовжити підготовку Парламентських слухань.

 

Прийнято – “одноголосно”

 

7.     СЛУХАЛИ:

        Інформацію  завідувача секретаріату Комітету  Прийми І.М. щодо затвердження розкладу засідань Комітету на двотижневий термін відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України № 77 від 29 січня 2015 року «Про деякі питання висвітлення діяльності комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України».

         

В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити розклад засідань Комітету:

 

Лютий

4 лютого 2015 року

10,11 лютого 2015 року

 

Прийнято – “одноголосно”

 

 

 

        Голова Комітету                                                            Рибалка С.В.

 

 

            

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

включених до протоколу № 6  від  4 лютого 2015 року

засідання Комітету Верховної Ради України з питань

фінансової політики і банківської діяльності

 

                                                                                                  

Пункт

Назва законопроекту

Сторінка

1.

Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів (реєстр. № 1102 від 28.11.2014 р., поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю. В., Марченком О.О., Головком М.Й.)

3

2. 

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у банку іноземною юридичною та фізичною особою (реєстр. № 1480 від 16.12.2014 р., поданий народним депутатом України Фурсіним І.Г.)

3

3.

Зустріч народних депутатів – членів Комітету з новопризначеними Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Пашком Ігорем Володимировичем та Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хромаєвим Тимуром Заурбековичем, щодо спільного бачення співпраці Комітету та Національних комісій.

3

4.

Затвердження переліку та голів підкомітетів.

4

5.

Щодо організації співпраці із деякими органами державної влади.

4

6.

Інформація щодо підготовки та проведення  Парламентських слухань на тему: «Про шляхи стабілізації банківської системи України».

5

7.

Затвердження розкладу засідань Комітету на двотижневий термін відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України № 77 від 29 січня 2015 року «Про деякі питання висвітлення діяльності комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України».

5

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи засідань Комітету”

26 квітня 2019 15:20
01 березня 2019 12:21
15 лютого 2019 08:20
18 січня 2019 15:59
23 листопада 2018 09:52
12 листопада 2018 16:16
19 жовтня 2018 15:34
04 жовтня 2018 12:11
13 липня 2018 11:44
06 липня 2018 11:46