Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

               

   

 

                                                    55

 

                                                                                     18      жовтня    2016 р.

 

вул. Липська, 3, зал № 2

14.30 год.

 

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Довбенко В.М., Демчак Р.Є., Жолобецький О.О., Поляков М.А., Романюк В.М., Різаненко П.О., Лаврик О.В.. Фурсін І.Г.

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Клімов Л.М., Солод Ю.В.

ЗАПРОШЕНІ:

Народний депутат України Галасюк В.В.

ПІБ

Організація, посада

Хромаєв Тимур Заурбекович

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Смолій Яків

 Васильович

Заступник Голови Національного банку України 

Зубрій Віталій

Петрович 

заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Береза Ігор Володимирович

директор департаменту фінмоніторингу Національного банку України

Гаєвський Ігор Миколайович

директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу

Лібанов Максим Олександрович

директор департаменту  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Черняк Віталій

Васильович

заступник директора департаменту фінмоніторингу Національного банку України

Соболєв Борис Володимирович

головний радник Голови Правління Укрексімбанку

Страхова Вікторія

координатор «Ради реформ»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України:

Дьяченко Олена Юріївна - директор департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості;

Елішиєва Катерина Абухусайнівна - заступник начальник управління розвитку експорту;

Сергієнко Олександр Юрійович - головний спеціаліст управління розвитку експорту.

 

Помічники-консультанти народних депутатів:

Жолобецького О.О. – Соловйов А.С., Полякова М.А. – Шибіко Ю, Дзензерського Д.В. – Бері В.М. та ін.

Прес-служба Голови Комітету, журналісти «УНІАН» та ін.

Секретаріат Комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстр. № 3498, від 20.11.2015, н.д. Демчак Р.Є., Різаненко П.О.,  Кутовий Т.В.,   Продан О.П., Третьяков О.Ю., Галасюк В.В., Кацер-Бучковська Н.В., Поляков М.А.,  Фурсін І.Г., Козаченко Л. П.,  Рибалка С. В., Шверк Г.А.,  Івченко В.Є., Мірошніченко І.В., Святаш Д.В.), друге читання, розгляд додаткової таблиці.

2. Проект Закону про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (реєстр. № 2142а від 22.06.2015 р., група народних депутатів), друге читання.

3. РІЗНЕ.

Презентація законопроекту НКЦПФР «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення вимог до розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення вимог до проспектів та порядку емісії цінних паперів)».

 

Для включення до порядку денного:

 

1. За ініциативи заступника Голови Комітету Демчака Р.Є.  проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (реєстр. № 4960 від 12.07.2016 р., н.д. Демчак Р.Є., Довбенко М.В., Різаненко П.О., Порошенко О.П., Соловей Ю.І., Левус А.М., Поляков М.А., Клімов Л.М., Лабазюк С.П.)

 

Голосування:

«за» - 5 , «проти» - немає, «утрималися» - 3.

 

2. За ініциативи народного депутата України Романюка В.М. питання «Про оцінку діяльності Голови Національного банку України В.О. Гонтаревої».

 

Голосування:

«за» - 6 , «проти» - немає, «утрималися» - 2.

 

Порядок денний затверджений.

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України Романюка В.М. щодо питання «Про оцінку діяльності Голови Національного банку України В.О. Гонтаревої».

 

В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Поляков М.А., Різаненко П.О., Рибалка С.В.

 

В ході обговорення було зазначено про непрофесійне керівництво Національним банком України Гонтаревою В.О., що призвело до дестабілізації фінансової системи України та стрімкої девальвації національної валюти, безпідставного виведення значної кількості комерційних банків з ринку і різкого зниження обсягів кредитування реального сектора економіки країни. Наслідком цього стало позбавлення робочих місць десятків тисяч працівників банків, значна втрата заощаджень громадянами України і грошових ресурсів економічними суб’єктами. Також, була засуджена поведінка Гонтаревої В.О., щодо постійного ігнорування нею засідань Комітету.

 

УХВАЛИЛИ:

За підсумками розгляду цього питання Комітет ухвалив рішення звернутися до Президента України з пропозицією, у відповідності до пункту 18 статті 85 Конституції України, внести на розгляд Верховної Ради України подання про звільнення Гонтаревої В. О. з посади Голови Національного банку України у зв’язку з втратою бездоганної ділової репутації, згідно з вимогами пункту 6 частини восьмої статті 18 Закону України «Про Національний банк України».

Голосування:

 «за» - 6 , «проти» - немає, «утрималися» - 2.

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Демчака Р.Є. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстр. № 3498) у другому читанні.

 

В обговоренні питання взяли участь: Лаврик О.В., Довбенко М.В., Прийма І.М., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку із необхідністю вдосконалення низки положень основної порівняльної таблиці до зазначеного законопроекту, яка була підтримана Комітетом на засіданні 14 червня 2016 року та внесена на розгляд Верховної Ради України, за наслідками повторного розгляду, на підставі Регламенту Верховної Ради України, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Підтримати поправки народних депутатів України, включені до додаткової таблиці відповідно до частини другої статті 118 Регламенту Верховної Ради України.

2. У зв’язку із частковою заміною положень раніше розглянутого тексту даного законопроекту рекомендувати Верховній Раді України вважати такі поправки основної таблиці:

1) відхиленими         – №№ 22, 30, 31, 33, 34, 36, 48, 77, 79, 82, 83, 94,
            116, 133, 138, 139, 146, 160, 162, 176, 186,
            244, 326, 327, 330, 331, 333, 346, 347, 410,
            411, 452,
471, 476, 481, 484, 486, 489, 491,
            493, 501, 502, 505, 513, 558, 615,
621, 633,
            639, 647, 660, 661, 666, 668
;

2) врахованими

    редакційно            – №№  43, 294, 318, 340, 382, 437, 584;

3) врахованими

    частково               – №№  465, 515;

4) врахованими     – №№  329, 337, 338, 341, 342, 343.

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів (реєстр. № 3498) з урахуванням зазначених позицій щодо поправок основної порівняльної таблиці та також положень додаткової таблиці до даного законопроекту.

4. Після опрацювання з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України надати право секретаріату Комітету внести відповідні техніко-юридичні правки.

5. Доповідачем із зазначеного питання визначити народного депутата України – заступника Голови Комітету Демчака Р.Є.

 

Голосування:

 «за» - 7 , «проти» - немає, «утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

 

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України Галасюка В.В. щодо проекту Закону про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (реєстр. № 2142а від 22.06.2015 р., група народних депутатів), друге читання.

 

В обговоренні питання взяли участь: Лаврик О.В., Романюк В.М., Демчак Р.Є., Поляков М.А., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому;

2. Після опрацювання з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України надати право секретаріату Комітету внести відповідні техніко-юридичні правки.

3. Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Рибалку С.В.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

4. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Демчака Р.Є. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (реєстр. № 4960).

 

В обговоренні питання взяли участь: Лаврик О.В., Романюк В.М., Довбенко М.В., Фурсін І.Г., Різаненко П.О., Смолій Я.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (реєстр. № 4960).

2. При доопрацюванні законопроекту до другого читання врахувати висловлені зауваження народними депутатами України - членами Комітету (а саме виключення норми «професійне судження», а також необхідність приведення у відповідність до Закону України «Про запобігання корупції» поняття «близьких осіб»), прийняти до розгляду зауваження та пропозиції Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного антикорупційного бюро України та Незалежної асоціації банків України.    

3. Доповідачем та співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності – Демчака Руслана Євгенійовича.

 

Голосування:

 «за» - 4 , «проти» - 1, «утрималися» - 2.

Рішення прийнято.

РІЗНЕ.

5. СЛУХАЛИ:

Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Хромаєва Т.З. з презентацією законопроекту НКЦПФР «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення вимог до розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення вимог до проспектів та порядку емісії цінних паперів)».

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

 

 

 

Голова Комітету                                                       Рибалка С.В.  

 

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи засідань Комітету”

26 квітня 2019 15:20
01 березня 2019 12:21
15 лютого 2019 08:20
18 січня 2019 15:59
23 листопада 2018 09:52
12 листопада 2018 16:16
19 жовтня 2018 15:34
04 жовтня 2018 12:11
13 липня 2018 11:44
06 липня 2018 11:46