Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

               

   

 

                                                    48

 

                                                                                     1    червня      2016 р.

 

вул. Липська, 3, зал № 1

14.30 год.

 

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени КомітетуДовбенко В.М., Демчак Р.Є., Клімов Л.М., Різаненко П.О., Романюк В.М., Жолобецький О.О., Фурсін І.Г.

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Лаврик О.В., Солод Ю.В., Поляков М.А.

ЗАПРОШЕНІ:

ПІБ

Організація, посада

Долженков Олександр Валерійович

народний депутат України

Хромаєв Тимур Заурбекович

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Лібанов Максим Олександрович

директор департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Чурій Олег Євгенович

заступник Голови Національного банку України 

Буца Юрій Богданович

заступник Міністра фінансів України

Гелетій Юрій Ігорович 

 

директор департаменту фінансової політики

Міністерства фінансів України

Друг Олександр

заступник директора департаменту

Міністерства фінансів України

Ваге Варданьян

старший спеціаліст фінансового сектору Світового банку

Богатих Інна Володимирівна

представник від НАБУ

Друг Олександр

 

заступник директора департаменту Міністерства фінансів України

Пистогов Євген Анатолійович

член робочої групи від НБУ

Страхова Вікторія

координатор від АП «Рада реформ»

Коробкова Олена Анатоліївна

виконавчий директор Незалежної Асоціації банків України

Прес-служба Голови Комітету, Національного банку України.

Секретаріат Комітету.

Помічники-консультанти народних депутатів:

Жолобецького О.О. – Соловйов А.С., Полякова М.А. – Бірюк С.О. та ін.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Проект Закону України про фінансову реструктуризацію (реєстр. № 3555)  друге читання.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстр. № 3498, від 20.11.2015, н.д. Демчак Р.Є., Різаненко П.О.,  Кутовий Т.В.,   Продан О.П., Третьяков О.Ю., Галасюк В.В., Кацер-Бучковська Н.В., Поляков М.А.,  Фурсін І.Г., Козаченко Л. П.,  Рибалка С. В., Шверк Г.А.,  Івченко В.Є., Мірошніченко І.В., Святаш Д.В.), друге читання.

 

1.     СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Демчака Р.Є. про проект Закону України про фінансову реструктуризацію (реєстр. № 3555) в другому читанні.

 

В обговоренні питання взяли участь: Довбенко В.М., Рибалка С.В., Ваге Варданьян,  Коробкова О.А.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону України про фінансову реструктуризацію (реєстр. № 3555).

2. Після опрацювання з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України надати право секретаріату Комітету внести відповідні техніко-юридичні правки.

3. Доповідачем із зазначеного питання визначити народного депутата України – заступника Голови Комітету Демчака Р.Є. 

 

Голосування:

«за» - 6 , «проти» - 1, «утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

 

2.     СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Демчака Р.Є. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстр. № 3498), друге читання.

 

В обговоренні питання взяли участь: Хромаєв Т.З., Лібанов М.О., Довбенко В.М., Різаненко П.О., Романюк В.М., Фурсін І.Г., Прийма І.М., Рибалка С.В., Долженков О.В.

 

 

УХВАЛИЛИ:

Робочій групі доопрацювати неузгоджені позиції та продовжити розгляд порівняльної таблиці до законопроекту реєстр. № 3498 на засіданні Комітету 2 червня 2016 року.

 

 

 

Голова Комітету                                                       Рибалка С.В.  

 

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи засідань Комітету”

26 квітня 2019 15:20
01 березня 2019 12:21
15 лютого 2019 08:20
18 січня 2019 15:59
23 листопада 2018 09:52
12 листопада 2018 16:16
19 жовтня 2018 15:34
04 жовтня 2018 12:11
13 липня 2018 11:44
06 липня 2018 11:46