Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

               

   

 

                                                    50

 

                                                                                     14    червня      2016 р.

 

вул. Грушевського, 5, зал № 5

14.30 год.

 

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени КомітетуДовбенко В.М., Демчак Р.Є., Жолобецький О.О., Клімов Л.М., Різаненко П.О., Романюк В.М., Лаврик О.В., Поляков М.А.

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Солод Ю.В., Фурсін І.Г.

ЗАПРОШЕНІ:

ПІБ

Організація, посада

Хромаєв Тимур Заурбекович

 

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Чурій Олег Євгенович

 

заступник Голови Національного банку України 

Гелетій Юрій Ігорович 

 

директор департаменту фінансової політики

Міністерство фінансів України

Лібанов Максим Олександрович

директор департаменту  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Пономаренко Сергій В'ячеславович

директор департаменту відкритих ринків, Національний банк України

Страхова Вікторія Костянтинівна

координатор «Ради реформ»

Коробкова Олена Анатоліївна

виконавчий директор Незалежної Асоціації банків України

Помічники-консультанти народних депутатів:

Жолобецького О.О. – Соловйов А.С., Полякова М.А. – Бірюк С.О. та ін.

Прес-служба Голови Комітету, народного депутата Різаненка П.О., журналісти «Інтерфакс Україна», «Українські новини» та ін.

Секретаріат Комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстр. № 3498, від 20.11.2015, н.д. Демчак Р.Є., Різаненко П.О.,  Кутовий Т.В.,   Продан О.П., Третьяков О.Ю., Галасюк В.В., Кацер-Бучковська Н.В., Поляков М.А.,  Фурсін І.Г., Козаченко Л. П.,  Рибалка С. В., Шверк Г.А.,  Івченко В.Є., Мірошніченко І.В., Святаш Д.В.), друге читання.

2. Пропозиції по доопрацюванню проекту Закону про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити) та проекту Закону України про реструктуризацію зобов’язань громадян України за споживчими кредитами в іноземній валюті» № 1076-VIII від 12.04.2016).

 

1.     СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Демчака Р.Є. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстр. № 3498).

 

В обговоренні питання взяли участь: Хромаєв Т.З., Поляков М.А., Чурій О.Є., Різаненко П.О., Романюк В.М., Довбенко М.В., Страхова В.К., Лаврик О.В., Лібанов М.А., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів (реєстр. № 3498).

2. Після опрацювання з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України надати право секретаріату Комітету внести відповідні техніко-юридичні правки.

3. Доповідачем із зазначеного питання визначити народного депутата України – заступника Голови Комітету Демчака Р.Є.

 

Голосування:

«за» - 5 , «проти» - немає, «утрималися» - 4.

Рішення прийнято.

2.     СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Рибалки С.В. щодо пропозицій по доопрацюванню проекту Закону про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити) та проекту Закону України про реструктуризацію зобов’язань громадян України за споживчими кредитами в іноземній валюті» № 1076-VIII від 12.04.2016).

В обговоренні питання взяли участь: Лаврик О.В., Романюк В.М., Клімов Л.М., Довбенко М.В., Демчак Р.Є., Прийма І.М.

 

УХВАЛИЛИ:

відповідно до законопроекту реструктуризації підлягають кредити:

- що отримувались позичальниками для придбання єдиного житла за умови відсутності у нього іншої житлової нерухомості у власності;

- залишок заборгованості за якими не перевищує 2,5 млн. грн. станом на 01.01.2015 (близько 150 тис. дол. США);

- за якими станом на 01.10.2013 відсутня прострочена заборгованість за договором про надання іпотечного кредиту в іноземній валюті або вона погашена до моменту реструктуризації.

Законопроектом передбачається заміна валюти зобов’язань по курсу НБУ на дату реструктуризації з умовою прощення частини боргу:

- позичальникам, які мають єдине житло – не менше 25 %;

- позичальникам, які мають єдине соціальне житло - не менше 50%;

- інвалідам 1 групи, учасникам АТО, ветеранам, багатодітним та сім’ям з дитиною-інвалідом 1 групи, які мають єдине житло - не менше 50%;

- інвалідам 1 групи, учасникам АТО, ветеранам, багатодітним; сім’ям з дитиною-інвалідом 1 групи, які мають єдине соціальне житло - не менше 70%;

- учасникам АТО, які під час АТО отримали інвалідність 1 групи, які мають єдине житло - не менше 80%, які мають єдине соціальне житло - 100%;

- спадкоємцям учасників АТО, які загинули в АТО - 100%.

Законопроект передбачає фіксацію протягом 3-х років процентної ставки за реструктуризованим кредитом на рівні тієї, за якою був наданий кредит в іноземній валюті та пропонує ринковий механізм визначення відсоткової ставки, за якою після спливу 3-річного строку буде обслуговуватись кредит - на рівні  українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб у гривні (для депозитів на 12 місяців) + 3 %.

Законопроект передбачає прощення позичальникам штрафних санкцій, які виникли через неналежне виконання ними своїх зобов’язань з 01.10.2013 року.

Крім того, законопроект вирішує питання припинення дії мораторію на звернення стягнення на майно, яке виступає забезпеченням за кредитами фізичних осіб, встановленого Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» № 1304-VII від 3 червня 2014 року. Законопроект передбачає припинення дії зазначеного мораторію через 6 місяців, що забезпечить достатній час позичальникам для подання заяв банкам про реструктуризацію своїх зобов’язань та банкам – для здійснення відповідних операцій.

Також законопроектом передбачається:

1)           врахувати при визначенні поняття «соціального житла» норми жилої площі на особу, закладені у Житловому кодексі України (13.65 м2 жилої площі на особу), надавши можливість збільшення загальної площі квартир, які вважаються соціальними;

2)           зробити виняток у визначенні єдиного житла для часток у квартирах (будинках) та житлових приміщеннях у гуртожитках, право власності на які було набуто внаслідок реалізації права на безоплатну приватизацію державного житлового фонду у межах норм, визначених законодавством (21 м2);

3)           надати можливість позичальникам, що відповідають вимогам законопроекту, у разі неможливості виконувати свої обов’язки за кредитним договором звернутись до кредитора із заявою з пропозицією щодо передачі предмета застави (іпотеки) кредитору у власність з метою задоволення забезпечених заставою (іпотекою) вимог (можливість реалізації «ключі на стіл» без проведення реструктуризації);

4)           зобов’язати кредитора прийняти предмет іпотеки у свою власність у 60-денний строк з моменту отримання заяви позичальника шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя. В той же час, для практичної реалізації цього обов’язку необхідно зазначити, що це буде діяти виключно у випадку надання необхідних для укладення такого договору документів, відсутності обтяжень будь-яких третіх осіб (окрім зареєстрованих за заявою кредитора), відсутності зареєстрованих осіб, у тому числі неповнолітніх, та/або інших встановлених чинним законодавством обмежень прав іпотекодержателя на предмет іпотеки, які унеможливлюють передачу предмета іпотеки кредитору у власність в якості повного погашення заборгованості за кредитом;

5)           уточнити склад сім’ї для реєстрації у єдиному житлі та не розповсюджувати цю вимогу на дітей, оскільки діти могли народитися після 1.10.2015 року, а у багатьох випадках позичальник не мав можливості зареєструвати своїх дітей через перешкоджання банку (заборона, прописана у договорі);

6)           передбачити, що реструктуризації у зазначеному у законопроекті порядку підлягають також кредити, право вимоги за якими перейшло до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, так як велика кількість банків, які мають валютні іпотечні портфелі, визнані неплатоспроможними. А Фонд, якщо не передбачити прямий дозвіл у законі, не має права проводити реструктуризації, зокрема списання частини боргу;

7)           уточнити перелік документів, що підтверджують, що житло є єдиним. Це дозволить уникнути зловживань з боку банків;

8)           передбачити, що фіксація статусу позичальника, що належить до окремої категорії громадян, яким держава забезпечує надання додаткової підтримки, відбувається станом на дату реструктуризації;

9)           зобов’язати кредитора за заявою позичальника замінити ануїтетну форму погашення кредиту на класичну (стандартну);

10)      збільшити термін, після якого банком можуть застосовуватися санкції у разі прострочення платежів позичальником, з 30 до 60 днів;

11)      доповнити законопроект нормою про обов’язковість внесення даних про реструктуризацію кредиту до бюро кредитних історій з метою запобігання зловживанням;

12)      визначити вимоги до переліку необхідних для проведення реструктуризації документів та доручити НБУ розробити рекомендації до такого переліку;

13)      обмежити норму щодо непроведення реструктуризації у разі непідписання іншими особами (поручителями, майновими поручителями) договорів про внесення змін та доповнень до договорів забезпечення, передбачивши одночасно, що в такому випадку кредитор має право вимагати рівноцінної заміни таких поручителів;

14)      скасувати норму, щодо непроведення реструктуризації у разі відмови нотаріуса, державного реєстратора або особи, на яку покладені функції державного реєстратора, від вчинення дій, передбачених цим законопроектом.

Виходячи з вищевикладеного, Комітет вирішив подати на повторне перше читання доопрацьований проект Закону України про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла.

Доповідачем та співдоповідачем з зазначеного питання визначено Голову Комітету Рибалку Сергія Вікторовича.

Голосування:

«за» - 8 , «проти» - немає, «утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

 

Голова Комітету                                                       Рибалка С.В.  

 

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А.

 

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи засідань Комітету”

26 квітня 2019 15:20
01 березня 2019 12:21
15 лютого 2019 08:20
18 січня 2019 15:59
23 листопада 2018 09:52
12 листопада 2018 16:16
19 жовтня 2018 15:34
04 жовтня 2018 12:11
13 липня 2018 11:44
06 липня 2018 11:46