Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

               

   

 

                                                    59

 

                                                                                     17      січня      2017 р.

 

вул. Липська, 3, зал № 2

14.30 год.

 

 

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Довбенко В.М., Дзензерський Д.В., Жолобецький О.О., Поляков М.А., Різаненко П.О., Лаврик О.В.

ВІДСУТНІ: Демчак Р.Є.,  Клімов Л.М., Романюк В.М., Солод Ю.В., Фурсін І.Г.

ЗАПРОШЕНІ:

ПІБ

Організація, посада

Кужель Олександра Володимирівна

Народний депутат України

Смолій Яків Васильович

Перший заступник Голови Національного банку України 

Хромаєв Тимур Заурбекович

 

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Лібанов Максим Олександрович

директор департаменту  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Коробкова Олена Анатоліївна

Виконавчий директор НАБУ

 

Помічники-консультанти народних депутатів:

Жолобецького О.О. – Соловйов А.С., Полякова М.А. – Шибіко Ю, Дзензерського Д.В. – Бері В.М. та ін.

Прес-служба Голови Комітету, журналісти «УНІАН», «112-Україна», «Лівий берег» та ін.

Секретаріат Комітету.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про особливості оплати послуг банків та інших установ із приймання і перерахування коштів за житлово-комунальні послуги (реєстр. № 4631, від 10.05.16, н.д. Кужель О.В. та група депутатів)

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності регуляторної діяльності Національного банку України (реєстр. № 5304, від 21.10.16, н.д. Довбенко М.В. та група депутатів)

3. Проект Закону про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків (реєстр. № 5539, від 14.12.16, н.д. Демчак Р.Є., Довбенко М.В., Різаненко П.О.)

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів) (реєстр. № 4956, від 12.07.16, н.д. Різаненко П.О.)

5. Різне.

- Розгляд питання щодо делегування представника Комітету до Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

-   Затвердження плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на період шостої сесії VIIІ скликання (лютий – липень 2017 року).

 

Порядок денний затверджений.

Рішення прийнято «одноголосно».

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України Кужель О.В. щодо проекту Закону про особливості оплати послуг банків та інших установ із приймання і перерахування коштів за житлово-комунальні послуги (реєстр. № 4631, від 10.05.16, н.д. Кужель О.В. та група депутатів)

 

В обговоренні питання взяли участь: Довбенко М.В., Смолій Я.В., Рибалка С.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути та визначитись шляхом голосування щодо проекту Закону України про особливості оплати послуг банків та інших установ  із приймання і перерахування коштів за житлово-комунальні послуги (реєстр. № 4631).

2. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити першого заступника Голови Комітету Довбенка Михайла Володимировича.

Голосування:

 «за» - 3 , «проти» - 3, «утрималися» - 1.

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких Законів України щодо підвищення ефективності регуляторної діяльності Національного банку України (реєстр. № 5304).

В обговоренні питання взяли участь: Поляков М.А., Лаврик О.В., Смолій Я.В., Різаненко П.О., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України щодо підвищення ефективності регуляторної діяльності Національного банку України (реєстр. № 5304), поданий народними депутатами України Довбенком М.В., Фурсіним І.Г., Поляковим М.А. та іншими.

2. Доповідачем та співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – першого заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності – Довбенка Михайла Володимировича.

Голосування:

 «за» - 5 , «проти» - немає, «утрималися» - 2.

Рішення прийнято.

 

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. щодо проекту Закону України про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків (реєстр. № 5539).

 

В обговоренні питання взяли участь: Лаврик О.В., Різаненко П.О., Рибалка С.В., Коробкова О.А.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків (реєстр. № 5539), поданий народними депутатами України Демчаком Р. Є., Довбенком М. В. та Різаненком П. О.

2. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – Голову Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності – Рибалку Сергія Вікторовича.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

4. СЛУХАЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Різаненко П.О.  щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів) (реєстр. № 4956, від 12.07.16, н.д. Різаненко П.О.)

 

В обговоренні питання взяли участь: Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів) (реєстр. № 4956).

2. Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України даний законопроект не потребує. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання доручити автору проекту Закону голові підкомітету Комітету народному депутату України Різаненку П.О.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

5. СЛУХАЛИ:

Інформацію  Голови Комітету Рибалки С.В. щодо делегування представника Комітету до Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

В обговоренні питання взяли участь: Прийма І.М., Різаненко П.О.

 

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» адміністративна рада Фонду складається з п’яти осіб - один представник Кабінету Міністрів України, два представники Національного банку України, один представник профільного комітету Верховної Ради України та директор - розпорядник Фонду (за посадою).

Членом адміністративної ради Фонду може бути особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права, стаж роботи за фахом не менше п’яти років, бездоганну ділову репутацію і не має непогашених судимостей за вчинення корисливих злочинів. Член адміністративної ради Фонду не може бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку.

Відповідно до частини четвертої Закону строк повноважень члена адміністративної ради Фонду, крім директора - розпорядника Фонду, становить чотири роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк.

Слід зазначити, що 20 вересня 2016 року сплив строк повноважень члена адміністративної ради Фонду – представника Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – Прийми Ігоря Михайловича – завідувача секретаріату Комітету.

Частиною п’ятою Закону передбачено, що у разі закінчення строку повноважень члена адміністративної ради Фонду відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу адміністративної ради Фонду нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена адміністративної ради Фонду.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив продовжити строк повноважень члена адміністративної ради Фонду – представника Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Прийми Ігоря Михайловича.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

СЛУХАЛИ:

Інформацію  Голови Комітету Рибалки С.В. щодо плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на період шостої сесії VIIІ скликання (лютий – липень 2017 року).

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на період шостої сесії VIIІ скликання (лютий – липень 2017 року).

Рішення прийнято «одноголосно».

 

 

Голова Комітету                                                       Рибалка С.В.  

 

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи засідань Комітету”

26 квітня 2019 15:20
01 березня 2019 12:21
15 лютого 2019 08:20
18 січня 2019 15:59
23 листопада 2018 09:52
12 листопада 2018 16:16
19 жовтня 2018 15:34
04 жовтня 2018 12:11
13 липня 2018 11:44
06 липня 2018 11:46