В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. Липська, 3, тел. 255-2137

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених
за порушення законодавства на ринку цінних паперів

(реєстр. № 1102 від 28.11.2014 р.)

 

4 березня 2015 року

(протокол засідання № 8)

Комітет на своєму засіданні 4 березня 2015 року розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів (реєстр. № 1102 від 28.11.2014 р.), поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О. та Головком М.Й.

Проектом пропонується змінами до частин другої та третьої статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" віднести постанову про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу, ухвалену уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, до категорії виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Також законопроект передбачає можливість оскарження зазначеної постанови у суді, а у разі неоскарження протягом одного місяця, який обчислюється з дня її винесення, звернення Національної комісії до державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання цієї постанови.

Метою проекту, згідно з пояснювальною запискою, є забезпечення оперативного надходження до бюджету сум штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, які не сплачуються у добровільному порядку, а також підвищення дисциплінованості учасників фондового ринку.

Чинна редакція положень зазначеної статті 11, які пропонується змінити, передбачає лише можливість оскарження згаданої постанови про накладення штрафу в суді та примусове стягнення штрафу на підставі відповідного рішення суду в разі добровільної несплати протягом 15 днів за позовом Комісії.

Таким чином, законопроектом пропонується суттєво змінити порядок застосування уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку санкцій до юридичних осіб за порушення ними законодавства на ринку цінних паперів, встановивши механізми примусового виконання зазначених санкцій в порядку виконавчого провадження.

Кабінет Міністрів України листом № 18580/0/2-14 від 31.12.2014 р. надав свій висновок, яким підтримав законопроект, оскільки, відповідно до аргументації, наведеної у листі, запровадження запропонованого механізму дасть можливість у повному обсязі забезпечити оперативне надходження до Державного бюджету сум штрафів, які не сплачуються у добровільному порядку.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету листом № 04-13/8-226 від 06.02.2015 р. повідомив про своє рішення за підсумками розгляду даного проекту Закону щодо того, що проект матиме опосередкований вплив на показники бюджету. Також Комітет з питань бюджету повідомив про позицію Міністерства фінансів України, яке підтримало даний проект, зазначивши при цьому, що реалізація положень цього проекту Закону не має прямого впливу на доходну чи видаткову частину Державного бюджету.

Міністерство юстиції України листом № 2150-0-1-14/6 від 29.12.2014 р. надало висновок щодо потреби в доопрацюванні законопроекту, виходячи із необхідності узгодження його положень із Законом України "Про виконавче провадження" та статтею 99 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головне науково-експертне управління у висновку № 16/3-1108/1102 від 22.12.2014 р. висловило зауваження щодо доцільності внесення передбачених законопроектом змін не до статті 11 Закону, яка має назву "Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів", оскільки ця стаття, на думку Управління, не призначена для регулювання зазначених питань, а до статті 12 "Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів". У підсумку Управління зробило висновок, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм висновком у листі № 08/03/23586/НК від 16.12.2014 р. підтримала законопроект у першому читанні та в цілому, з огляду на згадану аргументацію щодо оперативного надходження суми штрафів до Державного бюджету. У повторному висновку
№ 08/03/2979/НК від 14.02.2015 р., після призначення нового складу, Національна комісія також висловилась за якнайскоріше прийняття законопроекту за основу та в цілому, запропонувавши при цьому не враховувати наведені вище зауваження Головного науково-експертного управління та Міністерства юстиції щодо необхідності доопрацювання даного проекту.

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет   в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів (реєстр. № 1102 від 28.11.2014 р.), поданий народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу
та в цілому як Закон України.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо даного питання визначити голову підкомітету Комітету народного депутата України Різаненка П.О.

 

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51