В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-08, вул. Грушевського, 5

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України про фінансову реструктуризацію

реєстр. № 3555 від 30.11.2015 р.

26” січня 2016 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 26.01.2016 року розглянув проект Закону України про фінансову реструктуризацію (реєстр. № 3555 від 30.11.2015 р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону України про фінансову реструктуризацію розроблено з метою подолання негативних наслідків у фінансовому секторі, спричинених фінансовими кризовими процесами в економіці України та на виконання зобов’язань української сторони перед міжнародними фінансовими організаціями.

Законопроект розроблено за участю експертів Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку з урахуванням міжнародних стандартів та світового досвіду проведення фінансової реструктуризації, що був успішно застосований в інших країнах, таких як Туреччина, Південна Корея та Сербія, що ґрунтуються на «лондонському підході», описаному в настановах щодо фінансової реструктуризації Банку Англії.

Метою законопроекту є створення ефективного та дієвого механізму добровільної фінансової реструктуризації боргів підприємств України та їх досудової санації.

Даним законопроектом передбачається запровадження та вдосконалення принципів проведення фінансової реструктуризації.

Законопроектом, зокрема, визначено:

-          умови участі боржника та кредиторів у процедурі фінансової реструктуризації, а також участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та державних банків у такій процедурі;

-          основні засади співробітництва між кредиторами під час проведення процедури фінансової реструктуризації;

-          зобов’язання боржника щодо надання інформації та проведення огляду його господарської діяльності;

-          умови отримання боржником фінансування під час проходження процедури фінансової реструктуризації;

-          інституційна роль спостережної ради та секретаріату, як спеціальних органів, що створюються для організації та проведення процедури фінансової реструктуризації та регламентують процес вирішення спорів в арбітражі.

Законопроектом встановлено, що фінансова реструктуризація здійснюється на основі договору. Для підвищення ефективності розгляду  спорів, що виникають під час процедури фінансової реструктуризації, законопроектом передбачено особливий порядок вирішення спорів в арбітражі, а саме – створення арбітражного комітету, який буде призначати арбітрів зі списку затвердженого спостережною радою. Спори будуть вирішуватися відповідними арбітрами. Арбітражний процес буде регулюватися спеціальним арбітражним регламентом.

На період дії Закону передбачається запровадження податкових пільг, шляхом внесення відповідних змін до Податкового Кодексу.

Законопроектом пропонується визначити строк дії Закону України «Про фінансову реструктуризацію» протягом трьох років з дати набрання ним чинності. Такий строк дозволить оцінити успішність проведення процедури фінансової реструктуризації в України та порівняти результати з досвідом інших країн. У разі отримання позитивних результатів строк дії цього Закону може бути подовжено.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-1800/3555 (307513) від 09.12.2015 року не підтримує прийняття зазначеного законопроекту.

Міністерство юстиції України у своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту. (Відповідно до пояснювальної записки законопроект був внесений без дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Міністерства юстиції України, розгляду на засіданні урядового комітету).

Виходячи з вищевикладеного Комітет вирішив:

1)     рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України про фінансову реструктуризацію (реєстр. № 3555 від 30.11.2015 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, за основу;

2)    створити у Комітеті робочу групу із залученням представників Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України та асоціацій банківського ринку для доопрацювання законопроекту до другого читання.

Співдоповідачем з зазначеного питання визначено народного депутата України – заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Демчака Руслана Євгеновича.

 

 

Голова Комітету                                                               С.В. Рибалка

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51