В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. Липська, 3, тел. 255-2137

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо консолідації функцій із державного регулювання
ринків фінансових послуг
(реєстр. № 2413а від 20.07.2015 р.)

 

15 вересня 2015 року

(протокол засідання № 25)

 

Комітет на своєму засіданні 15 вересня 2015 року розглянув проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (реєстр. № 2413а від 20.07.2015 р.), поданий Президентом України.

Даним проектом Закону пропонується здійснити перерозподіл повноважень державного регулювання фінансової діяльності від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбачивши при цьому вилучення із відповідних законодавчих актів усіх норм із посиланнями на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що очевидно зумовить ліквідацію даного державного органу.

При цьому законопроектом передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснюватиме регулювання усіх питань, які пов’язані з цінними паперами та фондовим ринком, а також регулювання системи накопичувального пенсійного забезпечення та діяльності недержавних пенсійних фондів, включаючи їх адміністрування. До повноважень Національного банку України, відповідно до положень законопроекту, пропонується віднести державне регулювання страхової діяльності, системи кредитної кооперації та усіх інших видів небанківських фінансових послуг, які не пов’язані з ринками цінних паперів та похідних (деривативів), фондовим ринком та системою накопичувального і недержавного пенсійного забезпечення.

Кінцевою метою даного законопроекту, згідно з пояснювальною запискою до нього, є підвищення ефективності державної регуляторної політики у фінансовій сфері, функціональності нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання, зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпечення конкуренції на фінансових ринках, запобігання діяльності недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України, а також активізації розвитку ринків фінансових послуг. На думку авторів цього проекту, запровадження передбачених ним змін створить правове підґрунтя для припинення дублювання функцій національних регуляторів фінансових ринків, спрощення та прозорості прийняття управлінських рішень у цій сфері, покращення умов ведення бізнесу з одночасним посиленням відповідальності суб’єктів ринку тощо.

Згідно із зазначеними тезами пропонуються відповідні зміни до кодексів та законів щодо регулювання ринків фінансових послуг, якими уточнюються повноваження Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та механізми реалізації цих повноважень.

Крім того, законопроект пропонує визнати такими, що втратили чинність Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства".

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-1291/2413а від 10.09.2015 р., погоджуючись із необхідністю оптимізації кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках фінансових послуг, висловлює певні зауваження та пропозиції, деякі з яких є досить суттєвими. У підсумку Управління звертає увагу на доцільність отримання відповідного експертного висновку Національного банку України.

Національний банк України надав свій висновок № 18-01019/61657 від 31.08.2015 р., де висловлено концептуальну підтримку даного законопроекту. Разом із тим, Національний банк повідомив, що наявна інформація про практичне застосування названого вище Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", який пропонується скасувати, буде надана додатково.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм листом № 08/02/17997/нк від 19.08.2015 р. та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у листі №885/11-3 від 20.08.2015 р., підтримують прийняття даного проекту Закону.

Крім перелічених висновків Комітетом на засіданні розглянуті зауваження, які надійшли від профільних громадських організацій, що об’єднують небанківські фінансові установи, які висловили низку ґрунтовних коментарів та пропозицій як до суті даного проекту Закону, так і до редакції окремих його положень.

Під час обговорення законопроекту народними депутатами України – членами Комітету були висловлені аргументовані застереження щодо деяких принципових позицій, передбачених проектом, зокрема, у частині доцільності ліквідації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також стосовно наділення Національного банку України широким колом додаткових повноважень.

Тривала дискусія, яка виникла під час розгляду даного проекту Закону, виявила наявність суттєвих розбіжностей позицій народних депутатів України – членів Комітету щодо підтримки цієї законодавчої ініціативи, а також відсутність її одностайного схвалення. За наслідками зазначеної дискусії та підсумками голосування, згідно з протоколом засідання, народними депутатами – членами Комітету не було ухвалено жодного з висновків, які передбачені частиною першою статті 111 Регламенту Верховної Ради України, щодо рекомендацій прийняття Верховною Радою одного з рішень, встановлених частиною першою статті 114 Регламенту, а саме: прийняття законопроекту за основу, відхилення законопроекту чи його повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання або направлення до головного комітету для підготовки на повторне перше читання.

Разом із тим, даний проект Закону визначено Президентом України як невідкладний, що унеможливлює перенесення його розгляду.

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Запропонувати Верховній Раді України за наслідками розгляду проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (реєстр. № 2413а від 20.07.2015 р.), поданого Президентом України, в першому читанні, визначившись шляхом голосування, прийняти одне з рішень, передбачених частиною першою статті 114 Регламенту Верховної Ради України.

 

2. Співдоповідачем стосовно позиції Комітету щодо даного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Першого заступника Голови Комітету народного депутата України
Довбенка М.В.

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51