В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 5

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України

про врегулювання правовідносин між споживачами  фінансових послуг та банками та фінансовими установами у зв’язку з різким  підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні

реєстр. № 1531-1 від 29.12.2014 р.

 

10” листопада 2015 року

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 10.11.2015 року розглянув проект Закону України про врегулювання правовідносин між споживачами  фінансових послуг та банками та фінансовими установами у зв’язку з різким  підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні (реєстр. № 1531-1 від 29.12.2014 р.), внесений народним депутатом України Головком М.Й.

У законопроекті пропонується запровадити механізм реструктуризації зобов’язань «за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, укладеними з банками України, інтереси яких було порушено у зв’язку з різким підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні». Зокрема, реструктуризації підлягають кредити:  в іноземній валюті, які  було отримано споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів»; на придбання житлової нерухомості або майнових прав на житлову нерухомість для власного проживання, яке є єдиним житлом фізичної особи та/або його сім’ї, та забезпечені цією нерухомістю або цими майновими правами; якщо загальна сума несплачених зобов’язань за кредитом не перевищує 2 млн. гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на 1 січня 2015 року.

Реструктуризація зобов’язань за кредитом проводиться шляхом внесення змін до договору, які передбачають: перерахування несплачених зобов’язань за кредитом в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату укладення договору банківського кредиту між банком чи фінансовою установою, з одного боку, та позичальником, з іншого боку.  При цьому різниця між офіційним курсом іноземних валют до гривні на момент укладення договору банківського кредиту між банком чи фінансовою установою та позичальником та офіційним курсом іноземних  валют станом на 01.01.2015 р. в тілі кредиту розподіляється наступним чином: 50 відсотків різниці між офіційними курсами валют підлягає безумовному списанню банком; 50 відсотків різниці погашається державою, при цьому процентна ставка не стягується, оплачується лише тіло кредиту. Плата за користування кредитом після здійснення перерахування та проведення  реструктуризації встановлюється до кінця дії договору  у розмірі фіксованої процентної ставки, яка діяла за кредитом на момент укладення договору банківського вкладу.

Після здійснення реструктуризації та перерахування зобов’язань позичальника за кредитом  всі подальші платежі переводяться в гривню, а позичальник здійснює виплати за несплаченою на момент реструктуризації частиною грошових зобов’язань за кредитом за офіційним курсом іноземних валют, встановлених на момент укладення первісного договору споживчого кредиту.

Крім того, для учасників АТО та членів їх сімей у законопроекті пропонується скасувати плату «за користування кредитом, нарахованими та несплаченими відсотками, нарахованою та несплаченою неустойкою та комісіями».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-1616/1531-1(272421) від 04.11.2015 року висловлює зауваження до законопроекту.

Національний банк України та Кабінет Міністрів України не підтримують зазначений законопроект.

Також слід зазначити, що проект Закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (реєстр. № 1558-1), який врегульовує зазначені вище питання, прийнятий Верховною Радою України в цілому 02.07.2015 року, але не підписаний Головою Верховної Ради України.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про врегулювання правовідносин між споживачами  фінансових послуг та банками та фінансовими установами у зв’язку з різким  підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні        (реєстр. № 1531-1 від 29.12.2014 р.), внесений народним депутатом України Головком М.Й., відхилити та зняти з розгляду як такий, що втратив актуальність.

 

 

Голова Комітету                                                               С.В. Рибалка

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51