В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел. 255-21-37

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проекти законів України Про діяльність форекс-дилерів

(реєстр. № 3672 від 18.12.2015 р.

та реєстр. № 3672-1 від 29.12.2015 р.)

 

16 травня 2017 року

(протокол засідання № 68)

 

Комітет на своєму засіданні 16 травня 2017 року розглянув проект Закону України про діяльність форекс-дилерів (реєстр. № 3672 від 18.12.2015 р.), поданий народним депутатом України Рибалкою С.В та проект Закону України про діяльність форекс-дилерів (реєстр. № 3672-1 від 29.12.2015 р.), поданий народними депутами України Рудиком С.Я. та Опанасенком О.В.

Зазначені законопроекти, які є альтернативними відповідно до частини першої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, спрямовані на започаткування законодавчого регулювання компаній, які віднесені до так званих форекс-ділерів, тобто юридичних осіб, які, залучаючи кошти фізичних осіб, пропонують їм проведення фінансових операцій, як правило, торгівельних з фінансовими інструментами, насамперед, іноземними валютами, з метою отримання такими клієнтами прибутку.

До зазначених законопроектів надійшли численні зауваження та заперечення, як концептуального, так і технічного характеру.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висновками № 16/3-1139/3672-1(244506) від 17.10.2016 р. (щодо проекту реєстр. № 3672-1) та № 16/3-1332/3672(305821) від 15.12.2016 р. (щодо проекту № 3672) звернуло, зокрема, увагу на недостатньо повне імплементування положень майбутніх законів у законодавче поле, яке регулює діяльність фінансових установ, а також на нечітке висвітлення економічної сутності операцій, що пропонується врегулювати даними законопроектами тощо. Окремо Головне науково-експертне управління наголосило на високій ризикованості діяльності у даній сфері та повʼязану із цим фактом необхідністю додаткового забезпечення захисту прав та інтересів споживачів послуг, які надаються згаданими компаніями. У даному контексті Управління висловило застереження у частині функціонування саморегулівних організацій у цій сфері, регулювання реклами форекс тощо.

У підсумку Головне науково-експертне управління зазначило, що обидва законопроекти доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Усі експертні висновки стосовно обох законопроектів, які надійшли від Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України, наголошують на необхідності суттєвого доопрацювання цих проектів законів.

Частина друга статті 110 Регламенту Верховної Ради України передбачає, що при розгляді альтернативних законопроектів головний комітет може рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один із них або підготувати інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради народними депутатами - членами цього комітету.

Пункти 1 і 2 частини першої статті 12 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" визначає, що законопроектна функція комітетів, зокрема, полягає в розробці проектів законів та у попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради. При цьому пункт 1 частини першої статті 15 названого Закону України надає Комітету право при здійсненні законопроектної функції, зокрема, розробляти з власної ініціативи проекти законів з питань, що віднесені до предметів відання, з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради членами Комітету за його рішенням.

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Попередньо підтримати редакцію нового доопрацьованого у Комітеті проекту Закону України про діяльність форекс-компаній, який було розроблено на основі конструктивних положень проекту Закону України про діяльність форекс-дилерів (реєстр. № 3672 від 18.12.2015 р.), поданого народним депутатом України Рибалкою С.В та проекту Закону України про діяльність форекс-дилерів (реєстр. № 3672-1 від 29.12.2015 р.), поданого народними депутами України Рудиком С.Я. та Опанасенком О.В.

2. Членам Комітету опрацювати зазначений документ і внести свої можливі пропозиції та зауваження до нього до кінця поточного тижня.

3. Узагальнити пропозиції та розглянути допрацьований текст проекту на наступному засіданні Комітету з метою затвердження законопроекту та його подальшого подання до Верховної Ради України в установленому порядку.

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51