В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел. 255-21-37

 

 

 

В И С Н О В О К

 

Про проект Закону України про внесення змін
про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо сприяння залученню іноземних інвестицій

 

(реєстр. № 6141 від 27.02.2017 р.)

 

20 червня 2017 року

(протокол засідання № 71)

 

Комітет на своєму засіданні 20 червня 2017 року розглянув проект Закону України про внесення змін про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (реєстр. № 6141 від 27.02.2017 р.), поданий народними депутатами України Різаненком П.О., Довбенком М.В. та Поляковим М.А.

Законопроектом пропонується запровадити належний правовий режим обліку прав власності іноземних клієнтів глобальних зберігачів чи інших фінансових посередників на цінні папери у депозитарній системі України. З цією метою передбачається уведення до законодавства щодо депозитарної діяльності нових правових категорій "номінальний утримувач", "рахунок у цінних паперах номінального утримувача", а також відповідне внормування повʼязаних із цим основних аспектів депозитарної діяльності.

Проектом вносяться зміни до законів України "Про депозитарну систему України", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Положеннями законопроекту передбачено, що іноземні фінансові установи, які відповідають переліченим у проекті критеріям та є фактично іноземними депозитарними установами за законодавством держави їх реєстрації, пропонується визначити  номінальними утримувачами та надати можливість українським депозитарним установам відкривати для них рахунки в цінних паперах номінального утримувача. На зазначених рахунках українська депозитарна, відповідно до положень проекту, вестиме облік цінних паперів та прав на цінні папери, власниками яких є клієнти номінального утримувача. Проектом внормовуються засади функціонування та обслуговування названих рахунків, повʼязані із цим обмеження та вимоги, зокрема, щодо розкриття інформації, а також питання державного регулювання і контролю тощо.

Кабінет Міністрів України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підтримали проект Закону, висловивши при цьому однакові пропозиції щодо доцільності збільшення повноважень Національної комісії у сфері міжнародного співробітництва.

Національний банк України висловився про концептуальну підтримку законопроекту, надавши зауваження щодо необхідності доповнення проекту можливостею відкриття рахунків депозитаріями-кореспондентами за принципом номінального утримувача. При цьому, у разі врахування наведеного зауваження, Національним банком зазначена пропозиція доповнити проект відповідними нормами щодо розширення можливостей для державного контролю і нагляду.

Національний депозитарій України підтримав прийняття даного законопроекту, наголосивши на важливості наближення регулювання депозитарної системи України до міжнародних стандартів та підвищення до неї довіри іноземних інвесторів тощо.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не висловив зауважень чи застережень щодо законопроекту, посилаючись, зокрема, на висновок Міністерства фінансів України, яке підтримало проект.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не заперечує проти прийняття проекту Закону за основу в першому читанні. Водночас, на думку Головного управління, законопроект варто доповнити положеннями, відповідно до яких номінальним утримувачем може бути не лише іноземна, але й українська фінансова установа.

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (реєстр. № 6141 від 27.02.2017 р.), поданий народними депутатами України Різаненком П.О., Довбенком М.В. та Поляковим М.А., за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

2. Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України даний законопроект не потребує. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання доручити ініціатору проекту Закону голові підкомітету Комітету народному депутату України Різаненку П.О.

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51