В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел. 255-21-37

 

 

 

В И С Н О В О К

 

Про доопрацювання проекту Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо регульованих ринків та деривативів
(реєстр. № 3498)

4 квітня 2017 року

(протокол засідання № 65)

 

Комітет на своєму засіданні 4 квітня 2017 року розглянув питання необхідності доопрацювання Проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів" (реєстр. № 3498) (далі – Законопроект № 3498).

Законопроект № 3498 був прийнятий Верховною Радою у першому читанні за основу 31 березня 2016 року та підготовлений Комітетом до розгляду у другому читанні. Проект розглянутий на засіданні Комітету 14 червня 2016 року з висновком щодо схвалення у другому читанні та в цілому. Після відповідного доопрацювання додаткова порівняльна таблиця щодо цього проекту була розглянута на засіданні Комітету 18 жовтня 2016 року. За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення щодо зміни висновків стосовно низки правок основної таблиці, схвалення положень додаткової таблиці, а також щодо рекомендації Верховній Раді України про ухвалення доопрацьованої редакції Законопроекту № 3498 в другому читанні та в цілому як Закон.

Розгляд Законопроекту № 3498 Верховною Радою неодноразово переносився протягом декількох місяців, починаючи ще з липня 2016 року. Перенесення обґрунтовувалось необхідністю додаткових консультацій та погоджень окремих важливих положень проекту, до яких були зауваження та застереження у народних депутатів України.

Разом із тим, Верховною Радою України 23 березня 2017 року був ухвалений Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (колишній проект Закону № 2302а-д від 28.04.2016), який опрацьовувався у Комітеті з питань економічної політики. Велика кількість важливих положень названого Закону дублюється у Законопроекті № 3498, що зумовлює нагальну необхідність доопрацювання цього проекту з метою узгодження його положень із прийнятим Законом та усунення суперечностей законотворчих підходів, а також для запобігання виникненню можливих колізій законодавства у майбутньому.

Порівняльний аналіз редакцій двох документів визначає великий обсяг згаданого вище дублювання положень. Крім того, положення, які дублюються, були передбачені у редакції Законопроекту № 3498, що була прийнята у першому читанні, а також деякі з цих положень були частково змінені під час доопрацювання даного проекту до другого читання, про що були ухвалені відповідні висновки Комітету під час згаданих вище засідань. Зазначене унеможливлює проведення лише технічного та/або редакційного уточнення редакції Законопроекту № 3498 без подання письмових поправок від народних депутатів України, їх опрацювання Комітетом, а також повторного розгляду даного проекту на засіданні Комітету в оновленій редакції. Водночас частина перша статті 116 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, встановлює що пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу.

Пункт 5 частини першої статті 123 Регламенту передбачає, що за результатами розгляду законопроекту в другому читанні може бути прийнято рішення про "повернення законопроекту головному комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання", а стаття 124 Регламенту внормовує, зокрема, підготовку законопроектів парламентським комітетом до розгляду у повторному другому читанні. Таким чином, єдиним механізмом, який дозволить, дотримуючись регламентних процедур, належним чином відпрацювати відповідні зміни Законопроекту № 3498, є ініціювання Комітетом розгляду цього проекту за процедурою повторного другого читання згідно зі статтями 123 та 124 Регламенту Верховної Ради.

Як вже зазначалось, Законопроект № 3498 був двічі підтриманий та рекомендований до прийняття Верховною Радою у другому читанні та цілому на засіданнях Комітету 14 червня 2016 року (протокол № 50) та 18 жовтня 2016 року (протокол № 55). Водночас, частина п'ята статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" визначає, що "прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету".

 

З огляду викладеного вище, за наслідками розгляду та обговорення законопроекту, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Скасувати такі рішення Комітету щодо Проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів" (реєстр. № 3498):

1) зазначене у пункті 1 протоколу № 50 від 14 червня 2016 року;

2) зазначене у пункті 2 протоколу № 55 від 18 жовтня 2016 року.

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду Проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів (реєстр. № 3498) в другому читанні прийняти рішення, передбачене пунктом 5 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради, тобто повернути законопроект Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання.

3. Доповідачем із зазначеного питання визначити народного депутата України – заступника Голови Комітету Демчака Р.Є.

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51