В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-08, вул. Грушевського, 5

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

реєстр. № 3551 від 27.11.2016 р.

та

проект Закону України

про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.

 

16” лютого 2016 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 16.02.2016 року розглянув проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3551 від 27.11.2016 р.), внесений народними депутатами України Поляковим М.А., Дзензерським Д.В., Різаненком П.О. та Жолобецьким О.О., та про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.), внесений народними депутатами України Рибалкою С.В., Довбенком М.В. Кубівим С.І. та іншими.

Метою обох законопроектів є удосконалення системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, приведення захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах до вимог законодавства Європейського Союзу шляхом поступового збільшення страхових сум, вдосконалення системи відшкодування збитків, завданих потерпілим, більш широке запровадження електронних технологій при укладенні договорів, вдосконалення державного нагляду за дотриманням страховиками та Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі – МТСБУ) законодавства при виконанні гарантійної та інформаційної функції.

В той же час, проектом Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3551 від 27.11.2016 р.) пропонується внести окремі зміни до чинного Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) та пропонує змінити систему корпоративного управління МТСБУ шляхом віднесення до складу органів управління МТСБУ Загальних зборів членів, Загальних зборів повних членів, Президії та Дирекції, виключивши з цього переліку Координаційну раду МТСБУ. Також пропонується виключити із Закону норми, що стосуються структури, функцій, компетенції, порядку формування та роботи цих органів та віднести їх визначення на Статут МТСБУ.

Також зазначеним законопроектом запропоновано встановити додаткові функції Уповноваженого органу, визначивши, що МТСБУ є об’єктом державного нагляду Уповноваженим органом.

Проектом Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.) пропонується викласти чинний Закон в новій редакції, здійснивши також системні зміни, що спрямовані на удосконалення системи врегулювання страхових випадків, шляхом спрощення процедури повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, чіткої регламентації та часових меж для прийняття рішення про страхову, здійснення страхового відшкодування та його виплати, порядку оцінювання розміру збитків потерпілого.

Також цим законопроектом пропонується:

-    підвищити відповідальність страховика за порушення строків виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, шляхом введення додаткового штрафу;

-    врегулювати механізм компенсації страховиком витрат особи, відповідальність якої застрахована;

-          імплементація вимог Євродирективи в частині створення єдиного інформаційного центру, до якого може звернутись будь-яка особа, незалежно від того, в якій страховій компанії вона застрахована, з метою консультації та отримання інформації. Пропонується надати такі права та функції МТСБУ, як саморегулівній організації учасників ринку;

-          структурне узгодження норм Закону.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своїх висновках № 16/3-192/3551(35287) від 16.02.2016 р. та                                    № 16/3-191/3670(35281) від 16.02.2016 р. висловлює пропозиції до зазначених законопроектів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у своєму листі № 97/12-3 від 29.01.2016 р. зазначає, що:

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3551 від 27.11.2016 р.) не підтримується;

проект Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.) може бути прийнятий за основу з наступним врахуванням висловленого зауваження.

Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув проект Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.) та прийняв рішення, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 11 лютого 2016 р., протокол № 59) та звертає увагу на законодавчих положеннях щодо корпоративного управління МТСБУ.

Враховуючи зазначене Комітет вирішив:

1.      Утворити робочу групу з підготовки єдиного доопрацьованого проекту Закону із залученням членів Комітету, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представників МТСБУ, об’єднань страховиків та громадських об’єднань із захисту прав споживачів.

2.      Взяти за основу для доопрацювання проект Закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.), внесений народними депутатами України Рибалкою С.В., Довбенком М.В., Кубівим С.І. та іншими.

 

 

 

Голова Комітету                                                               С.В. Рибалка

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51