В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел. 255-21-37

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розкриття інформації
на фондовому ринку та вдосконалення порядку
емісії цінних паперів та розширення можливостей
для залучення капіталу

реєстр. № 5592 (доопрацьований)

 

11 квітня 2017 року

протокол № 67

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 14 березня 2017 року № 1922-VIII "Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу" Комітет на своєму засіданні 11 квітня 2017 року розглянув доопрацьований проект.

Законопроект був доопрацьований робочою групою в підкомітеті з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Комітету спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до пропозицій та зауважень, що були висловлені Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України, а також тих, що були виголошені під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 14 березня 2017 року.

Внаслідок проведеної підкомітетом роботи з проекту були виключені зміни до Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про телекомунікації", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про оренду землі", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про державний земельний кадастр".

Також у доопрацьованому законопроекті:

- уточнена та узгоджена термінологія;

- виключені положення, які мали неоднозначний та суперечливий характер, що могло б призвести до зловживань під час їх застосування;

- передбачені норми щодо заборони юридичним особам, які створені відповідно до законодавства країни, що здійснює збройну агресію проти України, або які прямо або опосередковано контролюється особами, які є резидентами такої країни, здійснювати емісію цінних паперів на території України;

- передбачені норми щодо заборони реєстрації випуску цінних паперів якщо емітент зареєстрований на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції;

- з метою уникнення зловживань під час реалізації переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії передбачено, що рішення про невикористання зазначеного переважного права акціонерами публічного акціонерного товариства приймається більш як трьома чвертями голосів (75%) акціонерів від їх загальної кількості, а рішення про невикористання цього права акціонерами приватного акціонерного товариства приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- уточнено звітний період для складання проміжної інформації про емітента;

- вилучені норми, пов’язані зі створенням правових засад для функціонування альтернативних фондових торгівельних майданчиків – багатосторонніх торгівельних систем.

Крім того, внаслідок зміни низки важливих положень, робочою групою запропоновано змінити назву проекту Закону України – на "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".

Разом із тим, законопроектом збережена спрямованість на спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів.

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Підтримати редакцію законопроекту, яка була доопрацьована підкомітетом з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції, та доручити підкомітету, провівши необхідні техніко-юридичні уточнення тексту відповідно до нормопроектувальних правил, підготувати законопроект для подання до Верховної Ради України в установленому порядку.

2. Подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" та рекомендувати за наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти його за основу.

3. Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання доручити його співавтору – народному депутату України – Голові підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Різаненку П.О.

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51