В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел. 255-21-37

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проект Закону України про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення
порядку емісії цінних паперів та розширення
можливостей для залучення капіталу

 

(реєстр. № 5592 від 23.12.2016 р.)

 

7 лютого 2017 року

(протокол засідання № 60)

 

Комітет на своєму засіданні 7 лютого 2017 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу (реєстр. № 5592 від 23.12.2016 р.), поданий народними депутатами України Різаненком П.О., Демчаком Р.Є., Поляковим М.А., Довбенком М.В., Пташник В.Ю., Шверком Г.А., Довгим О.С. та Третьяковим О.Ю.

Даний законопроект спрямований на удосконалення порядку емісії цінних паперів, вимог до змісту проспекту та процесу його оприлюднення, удосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку, створення альтернативного фондового торгівельного майданчика та впорядкування діяльності з надання інформаційних  послуг на фондовому ринку з урахуванням норм Директиви ЄС «Про ринки фінансових інструментів» (MiFID II), а також удосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Проект є комплексним та пропонує зміни до великої кількості законодавчих атків: Цивільного, Господарського та Земельного кодексів України, законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про рекламу», «Про депозитарну систему України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про банки і банківську діяльність» тощо.

Метою передбачених проектом змін заплановані підвищення прозорості фондового ринку та рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах, приведення їх у відповідність до європейських практик та стандартів, що буде сприяти захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу.

Національна комісія цінних паперів та фондового ринку листом № 08/02/483 від 12.01.2017 р. підтримала даний законопроект, висловивши несуттєві пропозиції технічного характеру.

Національний банк України у зверненні від 30.01.2017 р. № 188-0008/6981 висловив суттєві застереження до проекту, зокрема у частині стосовно багатосторонніх торгівельних систем, звертаючи увагу на те, що їх запровадження відповідно до запропонованих законопроектом положень може призвести до певних негативних наслідків. Також Національним банком запропоновано узгодити законопроект із визначеними чинним законодавством особливостями корпоративного управляння в банках, враховуючи підвищену ризиковість банківської діяльності. Разом із тим, Національний банк повідомив про відсутність концептуальних заперечень проти законопроекту та підтримав його прийняття за основу.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висновком № 16/3-88/5592(26741) від 06.02.2017 р. звернуло увагу на дублювання відповідних положень даного законопроекту з прийнятим у першому читанні проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (реєстр. № 2302а-д від 28.04.2016 р.), а також перелічило велику кількість суттєвих зауважень та пропозицій до законопроекту. Досить вагомі та обґрунтовані застереження Управління, зокрема, мають відношення до недосконалості та нечіткості запропонованих новацій щодо багатосторонньої торгівельної системи як частини ринку фінансових інструментів. У підсумку Головне науково-експертне управління зазначило, що законопроект може бути прийнятий за основу у першому читанні з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу (реєстр. № 5592 від 23.12.2016 р.), поданий народними депутатами України Різаненком П.О., Демчаком Р.Є., Поляковим М.А., Довбенком М.В., Пташник В.Ю., Шверком Г.А., Довгим О.С. та Третьяковим О.Ю. за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

2. Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України даний законопроект не потребує. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання доручити ініціатору проекту Закону голові підкомітету Комітету народному депутату України Різаненку П.О.

 

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51