В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України
 "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

 (щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів)

(реєстр. № 4956 від 12.07.2016 р.)

17 січня 2017 року

Комітет на своєму засіданні 17 січня 2017 року розглянув Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів) (реєстр. № 4956 від 12.07.2016 р.), поданий народним депутатом України Різаненком П.О.

Проектом Закону пропонується віднести постанову про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу, ухвалену уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, до категорії виконавчих документів, які підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою відповідно до Закону України "Про виконавче провадження". Передбачена також можливість оскарження зазначеної постанови у суді, а у разі такого неоскарження протягом одного місяця, звернення НКЦПФР до державної виконавчої служби з заявою про примусове виконання зазначеної постанови.

Слід зазначити, що чинна редакція передбачає лише можливість оскарження згаданої постанови НКЦПФР про накладення штрафу в суді та загальну процедуру примусового стягнення штрафу у разі його добровільної несплати протягом 15 днів на підставі відповідного рішення суду за позовом НКЦПФР.

Також необхідно зауважити, що загалом чинне законодавство практично не передбачає широкого застосування процедур виконавчого провадження під час застосування до юридичних осіб санкцій за різні порушення законодавства, що можуть відбуватись під час здійснення цими юридичними особами їх звичайної діяльності. Усталений порядок вказаного виконавчого забезпечення примусового виконання рішень щодо санкцій за відповідні правопорушення, що ухвалюються уповноваженими особами відповідних органів державної влади, в тому числі й НКЦПФР, застосовується лише до фізичних осіб відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення.

Таким чином, законопроектом пропонується кардинально змінити порядок застосування уповноваженими особами НКЦПФР санкцій саме до юридичних осіб за порушення ними законодавства на ринку цінних паперів, встановивши механізми примусового виконання без рішення суду в порядку виконавчого провадження.

Метою законопроекту, відповідно до пояснювальної записки, є забезпечення оперативного надходження до Державного бюджету суми штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, які не сплачуються у добровільному порядку, а також для підвищення дисциплінованості учасників фондового ринку.

Кабінет Міністрів України своїм листом підтримав законопроект з певними зауваженнями, які мають технічний характер. Аргументація на підтримку зводиться до можливості у повному обсязі забезпечити оперативне надходження до державного бюджету суми штрафів, які не сплачуються у добровільному порядку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму висновку підтримала законопроект у першому читанні, висловивши певні зауваження, які, як і аргументація дослівно збігаються із аргументацією урядового висновку.

Комітети Верховної Ради з питань бюджету, правової політики і правосуддя та з питань запобігання і протидії корупції не висловили до цього законопроекту зауважень у своїх листах.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висновком  № 16/3-1065/4956 від 22.09.2016 р. не виразило чітких застережень чи пропозицій, звернувши, натомість, увагу на те, що в минулому аналогічне питання у вигляді проекту Закону (реєстр. № 1102) вже розглядалось Верховною Радою та не було підтримано. При цьому Головне науково-експертне управління зробило примітку про те, що названий законопроект № 1102 виглядав більш вдалим.

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів) (реєстр. № 4956 від 12.07.2016 р.), поданий народним депутатом України Різаненком П.О., за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України даний законопроект не потребує. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання доручити автору проекту Закону голові підкомітету Комітету народному депутату України Різаненку П.О.

 

 

 

Голова Комітету                                                                С.В. РИБАЛКА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

17 червня 2022 15:16
06 грудня 2021 14:23
05 лютого 2021 12:27
17 листопада 2020 16:44
19 вересня 2019 16:46
28 лютого 2019 12:17
27 лютого 2019 11:57
08 лютого 2019 15:53
07 лютого 2019 12:05
23 листопада 2018 09:51