Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
26 червня 2020, 12:51

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики оголошує конкурсний відбір на вакантну посаду члена наглядової ради АТ «Укрексімбанк»

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики оголошує конкурсний відбір на вакантну посаду члена наглядової ради АТ «Укрексімбанк»

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики оголошує конкурсний відбір на вакантну посаду члена наглядової ради АТ «Укрексімбанк», яка звільнились внаслідок складення повноважень члена наглядової ради АТ «Укрексімбанк», визначеного за поданням Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за наслідками проведення конкурсного відбору.

Наглядова рада державного банку складається з дев’яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави.

Один представник держави у наглядовій раді державного банку призначається вищим органом за поданням Президента України, один - за поданням Кабінету Міністрів України та один - за поданням профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання банківської діяльності.

З огляду на зазначене, Комітетом оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на вакантну посаду члена наглядової ради АТ «Укрексімбанк».

Для призначення членом наглядової ради державного банку претендент на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам до членів наглядових рад державних банків – представників держави, встановленим статтею 7 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Для участі у відборі претендент має надати до Комітету до 16.00 03.07.2020 заяву на участь у конкурсному відборі на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, а також документи, зазначені нижче.

У зв’язку із обмеженням обсягу файлів, які мають бути надіслані електронною поштою, документи мають бути завантажені на Google Disk претендента, посилання на який має бути надіслане на електронну пошту botsula@v.rada.gov.ua.

Заява має бути підписана та сканована, а також містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адресу електронної пошти тощо).

Разом із заявою подаються:

-        біографічна довідка (резюме);

-        копія документа, що посвідчує особу;

-        копія трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;

-        копія документа про вищу освіту;

-        згода на обробку персональних даних (підписана та сканована);

-        заповнений, підписаний та сканований додаток 1 (додається);

-        мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради  (складається у довільній формі обсягом не більше двох сторінок та має містити зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Претендент має зберігати підписані оригінали заяви, згоди на обробку персональних даних та додатку 1 до завершення конкурсу та бути готовим надати їх до Комітету на вимогу.

Також повідомляємо, що документи, надані претендентами, будуть передані до Національного банку України для перевірки на відповідність вимогам до членів наглядових рад державних банків – представників держави, встановленим статтею 7 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Телефон для довідок: (044) 255-31-01

Боцула Тетяна Анатоліївна

 

Просимо претендентів після надсилання документів пересвідчитися у їх отриманні Комітетом, зв’язавшись із Боцулою Тетяною Анатоліївною за вказаним телефоном, або шляхом встановлення у надісланому електронному листі запиту на прочитання повідомлення.

 

 

Вимоги до членів наглядових рад державних банків – представників держави відповідно до статті 7 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Загальні вимоги:

Члени наглядової ради державного банку повинні відповідати вимогам до керівника банку, встановленим статтею 42 Закону «Про банки і банківську діяльність».

Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів.

Представником держави у наглядовій раді державного банку не може бути особа, яка:

має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість та/або яка піддавалася адміністративному стягненню за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

є або протягом останніх п’яти років була керівником цього державного банку (крім члена наглядової ради) або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

є або протягом останніх трьох років була працівником цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь;

є пов’язаною особою цього державного банку;

отримує або протягом останніх трьох років отримувала від цього державного банку або юридичних осіб, у яких цей державний банк має істотну участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради (при цьому істотними є доходи, що перевищують 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за відповідний рік);

є власником істотної участі, керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління, працівником іншого банку, зареєстрованого в Україні, або особою, яка має можливість впливати на прийняття рішень із основних напрямів діяльності та/або здійснює значний вплив на управління та діяльність іншого банку, зареєстрованого в Україні (крім члена ради банку, в якому державі належить більше 50 відсотків статутного капіталу);

є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (згідно з переліком, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"):

«1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів;

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, радники, помічники, уповноважені, прес-секретар Президента України, помічники суддів».

є зовнішнім аудитором цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь, або була ним протягом будь-якого періоду за останніх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

бере участь у зовнішньому аудиті цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь, як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом будь-якого періоду за останніх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

має або мала протягом останнього року істотні господарські та/або цивільно-правові відносини з цим державним банком або юридичною особою, у якій цей державний банк має істотну участь, або є кінцевим (бенефіціарним) власником чи посадовою особою юридичної особи, яка має або мала такі відносини (при цьому істотними є господарські та/або цивільно-правові відносини, в результаті яких особа отримала або має право отримати доходи, кредит або позику у сумі, що перевищує 5 відсотків доходів такої особи за попередній звітний рік);

є членом виконавчого органу юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-який керівник цього державного банку;»

є близькою особою з особами, зазначеними у попередніх пунктах, якщо призначення та перебування цієї особи на посаді члена наглядової ради державного банку призведе до конфлікту інтересів (термін "близька особа" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції").

посилання