28 жовтня 2013, 11:54

Нормативно-правові акти у сфері діяльності Комітету

Нормативно-правові акти у сфері діяльності Комітету

 

1. Грошово-кредитна політика:

1) Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року  N 679-XIV;

2) Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік, схвалені Рішенням Ради Національного банку України від 05.09.2012 р. № 16;

3)  Порядок розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням, схвалений Рішенням Ради  Національного банку України від 05.09.2012 р. № 21;

4) Положення про процентну політику Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 N 389.

 

2. Банки та банківська діяльність:

1) Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року  N 679-XIV;

2) Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 травня 1999 року  N 679-XIV;

3) Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2346-III;

4) Закон України "Про іпотеку" від 5 червня 2003 року N 898-IV;

5) Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18 листопада 2003 року N 1255-IV;

6) Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23 лютого 2012 року N 4452-VI;

7) Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене Постановою Правління Національного банку України 08.09.2011 N 306

8) Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368;

9) Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 N 346;

10) Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 N 254;

11) Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджене Постановою Правління Національного банку України

25.01.2012 N 23;

12) Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року N 91;

13) Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 N 259;

14) Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492;

15) Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118;

16) Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325;

17) Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 254;

18)  Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року N 320;

19) Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22;

20) Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174;

21) Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516;

22) Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 639;

23) Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 N 223;

24) Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189;

25) Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 N 267.


3. Валютне регулювання:

1) Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 року N 15-93;

2)  Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 N 734; 

3) Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49;

4) Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 р. N 502;

5) Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджене постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 281;

6) Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затверджене постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 280;

7) Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270;

8) Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122;

9) Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485;

10) Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 січня 2003 року N 36;

11) Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266;

12) Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 483;

13) Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджені постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496;

14) Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 N 148;

15) Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281;

16) Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297;

17) Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затверджене постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року N 135.

 

4. Ринок цінних паперів:

1) Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів  в Україні" від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР;

2) Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV;

3) Закон України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року N 514-VI;

4) Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року N 710/97-ВР;

5) Закон України "Про депозитарну систему України" від 6 липня 2012 року N 5178-VI;

6) Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року N 2299-III;

7) Закон України "Про інститути спільного інвестування" від 5 липня 2012 року

N 5080-VI;

8) Закон України "Про іпотечні облігації" від 22 грудня 2005 року N 3273-IV;

9) Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2374-III;

10) Указ Президента України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від №1063/2011 від 23.11.2011;

11) Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 345;

12) Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 346;

13) Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 347;

14) Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 348;

15) Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 349;

16) Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 341;

17) Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 р. N 999;

18) Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 17 жовтня 2006 р. N 1000;

19) Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 N 1449;

20) Положення про функціонування фондових бірж, затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 N 1688;

21) Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 року N 322;

22) Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 жовтня 2003 року N 414;

23) ПОРЯДОК збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затверджений Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 N 1181;

24) Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затверджений Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30.12.2009 N 1639;

25) Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 31.07.2012 N 1073;

26) Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591.


5. Діяльність небанківських фінансових установ:

1) Закон України  "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року  N 2664-III;

2) Закон України  "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР;

3) Закон України  "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 року

N 1057-IV;

4) Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 1 липня 2004 року N 1961-IV;

5) Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV;

6) Закон України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001 № 2908-III;

7) Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 № 978-IV;

8) Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16 грудня 1997 року N 723/97-ВР;

9) Указ Президента України "Про Національну  комісію,  що  здійснює державне регулювання у сфері ринків  фінансових  послуг" від 23 листопада 2011 року N 1070/2011;

10) Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 р. N 40;

11) Ліцензійні умови провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.12.2004 N 3178;

12) Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 118;

13) Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 N 1660;

14) Ліцензійні умови провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004 N 1225;

15) Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.01.2004 N 21;

16) Ліцензійні умови здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.03.2006 N 5523;

17) Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.10.2005 N 4802;

18) Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затверджене  розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 р. N 7;

19) Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003 р. N 146;

20) Правила здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджені  Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30.12.2011 N 821;

21) Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981;

22) Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09.10.2012 N 1676;

23) Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затверджене Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.11.2012 N 2319;

24) Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 25.

 

6. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму:

1) Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 року N 249-IV;

2) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів" від 21 квітня 2011 року N 3266-VI;

3) Указ Президента України "Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України" від 13 квітня 2011 року N 466/2011;

4) Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України "Про затвердження плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 11 березня 2013 р. № 155;

5) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" від 18 серпня 2010 р. N 745;

6) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року" від 9 березня 2011 р. N 190-р;

7) Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації фінансового моніторингу" від 25 серпня 2010 р. N 747;

8) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу" від 30 серпня 2010 р. N 775;

9) Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України" від 5 серпня 2010 року N 128;

10) Наказ Державної служби фінансового моніторингу України "Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність

у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму від 01 жовтня 2012 № 139.