рішення парламентські слухання

12 січня 2015, 16:56

 

Комітет Верховної Ради України

 з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

                                                    від 24 грудня 2014 р.

 

 

 

Про проект Постанови Верховної Ради України

«Про проведення парламентських слухань на тему

«Про шляхи стабілізації банківської системи України»

 

 

На засіданні Комітету 24 грудня 2014 року (Протокол №3) розглянуто питання щодо внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: «Про шляхи стабілізації банківської системи України».

Проведення парламентських слухань за участю представників Національного банку України, центральних органів влади, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, представників Громадської Ради Національного банку України, представників Асоціації українських банків, Незалежної асоціації банків України, Українського кредитно-банківського союзу, представників профільних громадських організацій та банківських об’єднань, представників банківських та небанківських фінансових установ, дослідницьких організацій, експертів дозволить обговорити поточні проблеми банківської системи України, ключові фактори впливу на неї, запропонувати невідкладні заходи щодо подолання наслідків кризового періоду у банківській сфері з метою подальшого стабільного розвитку банківської системи України, захисту прав споживачів фінансових послуг, що призведе до підвищення рівня їх довіри до фінансового ринку України.

 

З огляду на вищенаведене,

 

 

Комітет  в и р і ш и в:

 

 1. Відповідно до статті 234 Регламенту Верховної Ради України внести до Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: «Про шляхи стабілізації банківської системи України», поданий членами Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

 

 2. Співдоповідачами з зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України – Голову Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Рибалку Сергія Вікторовича та народного депутата України – члена Комітету Кубіва Степана Івановича.

 

 

 

Голова Комітету                                                               С. В. Рибалка