рішення 1610 вето

21 січня 2015, 15:10


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01021, м. Київ-21, вул. Липська, 3

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

 

Про Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників"з Пропозиціями Президента

реєстр. № 1610

20” січня 2015 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні розглянув повернутий з Пропозиціями Президента Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо посилення захисту прав позичальників» (далі – Закон), прийнятий Верховною Радою України 28 грудня 2014 року.

Відповідно до Пропозицій Президента України Закон не може бути підписаний, виходячи з такого.

1.           Зазначений Закон не вирішує проблеми позичальників за споживчими кредитами, оскільки Законом лише пропонується уточнити вже існуючий механізм заборони на стягнення майна таких громадян, а не комплексно вирішити проблему з погашення валютних кредитів.

2.           Запропонований Законом механізм непоширення обмежень щодо заборони на стягнення майна на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, з одного боку, сприятиме нарощуванню ліквідаційної маси банків, дозволить збільшити обсяги грошових ресурсів, які можуть бути використані для задоволення вимог кредиторів таких банків, а з іншого – створить підґрунтя неправомірного використання такого механізму для цілеспрямованого доведення банків до стану неплатоспроможності через заінтересованість третіх осіб у придбанні (прийнятті) заборгованості, яка забезпечена нерухомим майном.

Президент України зазначає, що відсутність комплексного врегулювання питання погашення заборгованості громадян за споживчими кредитами в іноземній валюті, призводить до стійкого погіршення ситуації в банківській системі, зниження її ліквідності, а також подальшого зубожіння населення та збільшення соціальної напруги.

Зазначений Закон має на меті уточнення норм Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» № 1304-VII від 3 червня 2014 року для посилення гарантії громадян на житло, так як всупереч нормам Закону відбуваються масові порушення прав особи на житло через ігнорування вимог цього Закону у нотаріальній практиці, зокрема неодноразово виникають ситуації, коли через вчинення виконавчого напису нотаріуса особа позбавляється свого єдиного житла.

Необхідно зазначити, що відхилення Закону не призводить до зупинення дії Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», а не дозволяє виправити недоліки, виявлені при його застосуванні.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-439/1610 від 19.01.2015 року пропонує не відхиляти цей Закон, а прийняти його у новій редакції, виключивши з розділу І Закону пункт 2, в якому йдеться про непоширення заборони кредитній установі уступити (продати, передати) заборгованість або борг на користь (у власність) іншої особи.

В той же час, окремі зауваження, що містяться у Пропозиціях не сформульовані, а єдиною пропозицією є відхилення Закону.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників" відхилити.

Співдоповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Рибалку С.В.

 

 

Голова Комітету                                                               С.В. Рибалка