рішення 1195

21 січня 2015, 15:37


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01021, м. Київ-21, вул. Липська, 3

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)

реєстр. № 1195 від 02.12.2014 р.,

 

20” січня 2015 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів) (реєстр. № 1195 від 02.12.2014 р.), внесений народними депутатами України Різаненком П. О. та Бєльковою О.В.

Законопроект має на меті встановлення стабільності банківської системи через урегулювання механізму створення ресурсної бази діяльності банківської системи.

Оскільки Закони України не мають зворотної дії у часі, зміни, які закріплені в даному законопроекті, не можуть мати впливу на чинні договори банківського строкового вкладу, що були укладені до моменту ухвалення та  набрання чинності цим законом. Тобто, цей закон є стратегічно важливим й приймається на перспективу розвитку діяльності банківської системи.

Проектом Закону передбачається внести до Цивільного кодексу України зміни такого змісту:

банківські установи видають вклад (депозит) та нараховані проценти за цим вкладом відповідно до виду договору банківського вкладу:

за договором на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину та нараховані проценти за цим вкладом на першу вимогу вкладника;

за договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу. За даним договором банківського вкладу можливе повернення вкладникові вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

Також передбачається виключити норми, які регулюють оплату банком ощадного (депозитного) сертифіката у разі дострокового його пред'явлення з Цивільного кодексу України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Національний банк України у своєму листі № 18-119/2312                       від 16.01.2015 року підтримує прийняття цього законопроекту.

Прийняття даного законопроекту забезпечить уникнення розриву ліквідності для банківських установ. Таким чином, банківські установи зможуть планувати свою основну діяльність з мінімальним ризиком втрати ліквідності, з максимальною ефективністю від розміщення даних ресурсів, що призведе до встановлення стабільності на ринку банківських послуг.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів) (реєстр. № 1195 від 02.12.2014 р.), внесений народними депутатами України Різаненком П. О. та Бєльковою О.В., підтримати;

2) рішення направити до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, як головного з опрацювання зазначеного законопроекту.

 

 

Голова Комітету                                                               С.В. Рибалка