П Л А Н роботи Комітету на 2 сесію 8 скликання

26 січня 2015, 17:19

«Затверджую»

Голова  Комітету  Верховної  Ради  України

 з  питань  фінансової політики і банківської

 діяльності

 

С.В. РИБАЛКА

 

« 23 »  січня  2015 р.

 

П Л А Н

роботи Комітету Верховної Ради України

з питань фінансової політики і банківської діяльності

на період другої сесії VIIІ скликання (лютий – липень 2015 року)

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України

(комітет є головним)

№ п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в Комітеті (місяць)

Відповідальні за підготовку

 члени Комітету

Відповідальні за підготовку працівники секретаріату Комітету

Пропозиції щодо строків розгляду Верховною Радою України (місяць)

1

2

3

4

5

6

1.

0956

27.11.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів (друге читання)

лютий

Поляков М.А.

Різаненко П.О.

 

Мороз А.А.

березень

2.

0957

27.11.2014

Проект Закону про електронну комерцію (друге читання)

лютий

Різаненко П.О.

 

Бурба І.О.

березень

3.

0958

27.11.2014

Проект Закону про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страху-

травень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

червень

1

2

3

4

5

6

 

 

вання життя (друге читання)

 

 

 

 

4.

0959

27.11.2014

Проект Закону про заборону фінансових пірамід в Україні (друге читання)

березень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

квітень

5.

0960

27.11.2014

Проект Закону про реструк­туризацію кредитних зобо­в'язань з іноземної валюти в гривню (друге читання)

лютий

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

березень

6.

1055

27.11.2014

Проект Постанови про звер­нення до Президента Украї­ни щодо звільнення з посади Голови Національ­ного банку України Гонтаревої В.О

лютий

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

березень

7.

1102

28.11.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо удосконалення процедур стяг­нення штрафів, накла­дених за порушення законодавства)

лютий

Поляков М.А.

Різаненко П.О.

 

Мороз А.А.

березень

8.

1112

28.11.2014

Проект Закону про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування

травень

Довбенко М.В.

Василін М.П.

червень

9.

1134

01.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України  "Про        обов'язкове

березень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

квітень

1

2

3

4

5

6

 

 

страхування             цивільно-правової відповідальності власників наземних тран­спортних засобів" (щодо строків виплати страхового відшкодування)

 

 

 

 

10.

1145

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки та банківську діяль­ність" (щодо викупу проб­лемних заборгованостей)

березень

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

квітень

11.

1146

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 25 Закону України "Про Національний банк України" (щодо рефінансування)

квітень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

травень

12.

1147

23.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо викупу предмета іпотеки)

березень

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

квітень

13.

1178

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відпо­ві­дальності власників назем­них тран­спортних засобів" (щодо додаткових га­рантій потерпілих внаслідок дорож­ньо-транспортних пригод на отримання страхового відшкодування)

квітень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

травень

14.

1185

02.12.2014

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової

березень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

квітень

1

2

3

4

5

6

 

 

фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів)

 

 

 

 

15.

1213

02.12.2014

Проект Закону про особливості виконання кредитних зобов'язань на території проведення антитерористичної операції

березень

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

квітень

16.

1300

09.12.2014

Проект Закону про реструктуризацію кредитних зобов’язань громадян Украї­ни, мобілізованих до лав Збройних Сил України, Національної гвардії та інших військових форму­вань, а також інших учас­ників антитерористичної операції

березень

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В

Фурсін І.Г.

Доманський Е.А.

лютий

17.

1360

10.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уникнення корупції праців­никами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

березень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

квітень

18.

1386

10.12.2014

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення державного захисту громадян

квітень

Демчак Р.Є. Фурсін І.Г.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

травень

19.

1480

16.12.2014

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 34 Закону України "Про банки і банків-

квітень

Демчак Р.Є.

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

травень

1

2

3

4

5

6

 

 

ську діяльність" щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у банку іноземною юридичною та фізичною особою

 

 

 

 

20.

1503

17.12.2014

Проект Постанови про заслуховування доповіді Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. щодо стану грошово-кредитної системи України

лютий

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

лютий

21.

1517

19.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної фі­нан­сової підтримки кредит­них спілок з метою повер­нення депозитних вкладів (внесків)

червень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Ролік О.М.

липень

22.

1531

22.12.2014

Проект Закону про врегу­лювання правовідносин між споживачами фінансових послуг та банками і фінан­совими установами щодо соціального захисту незахи­щених верств населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей, поданий народним депутатом України Артеменком А.В.

березень

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

квітень

23.

1531-1

29.12.2014

Проект Закону про врегу­лювання правовідносин між споживачами фінансових послуг та банками та фінансовими установами у

лютий

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

березень

1

2

3

4

5

6

 

 

зв'язку  з   різким    підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні

 

 

 

 

24.

1558

22.12.2014

Проект Закону про захист прав споживачів фінансових послуг від наслідків девальвації гривні

лютий

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

березень

25.

1558-1

23.12.2014

Проект Закону про реструктуризацію зобов'я­зань за кредитами в іноземній валюті

лютий

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

березень

26.

1559

22.12.2014

Проект Закону про додаткові гарантії захисту прав позичальників

лютий

Демчак Р.Є. Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

березень

27.

1588

23.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо посилення захисту прав вкладників

березень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

квітень

28.

1610

13.01.2015

Пропозиції Президента до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України,  наданого             як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників

лютий

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

лютий

29.

1652

26.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статей 41 і 43 Закону України "Про фінансові послуги   та             державне

квітень

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г

Боцула Т.А.

травень

1

2

3

4

5

6

 

 

регу­лювання ринків фінан­сових послуг" (щодо захисту інтересів споживачів)

 

 

 

 

30.

1667

28.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо розширення можли­вості задоволення зобо­в'язань неплато­спроможного банку перед кредиторами - фізичними особами

березень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

квітень

31.

1676

29.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо убез­печення пенсійних активів

березень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

квітень

32.

1760

14.01.2015

Проект Закону про Військові казначейські зобов'язання

лютий

Поляков М.А.

Різаненко П.О.

 

Мороз А.А.

березень

33.

1773

15.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо порядку призначення та звільнення Голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)

лютий

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

березень

34.

1797

19.01.2015

Проект Закону про внесення змін до  Закону  України  "Про

квітень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

травень

1

2

3

4

5

6

 

 

страхування" (нова редак­ція) та інших законо­давчих актів України

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету

(із зазначенням дати і місця проведення засідань)

№ п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки  розгляду в Комітеті (місяць)

Відповідальні за підготовку члени Комітету

Відповідальні  за підготовку працівники Секретаріату Комітету

1.

Про захист прав споживачів фінансових послуг;

Про підвищення рівня фінансової грамотності населення (на прикладі впровадження відповідного навчального курсу в програми загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області)

 

травень

 

м. Дніпропетровськ

 

 

Рибалка С.В.

Дзензерський Д.В.

 

Прийма І.М.

Боцула Т.А.

 

 

V. Питання, які пропонується розглянути на Парламентських слуханнях

у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті

№ п/п

Питання, які пропонуються розглянути на

Парламентських слуханнях Верховної Ради України та на слуханнях у Комітеті

Строки  розгляду  (місяць)

Відповідальні за підготовку члени Комітету

Відповідальні  за підготовку працівники Секретаріату Комітету

 

1.

Про шляхи стабілізації банків­ської системи України

лютий

Рибалка С.В.

Кубів С.І.

Прийма І.М.

Бурба І.О.

 

VI. Конференції, симпозіуми, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитись

Комітетом або за його участю

 

Члени Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та працівники секретаріату відповідно до предметів відання Комітету постійно організовують та беруть участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, засіданнях круглих столів, інших передбачених заходах.