рішення 2142а

16 липня 2015, 11:58


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01021, м. Київ-21, вул. Липська, 3

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про проекти законів України

про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту

реєстр. № 2142а від 22.06.2015 р.

та

про внесення змін до деяких законів України (щодо страхування експортних ризиків та кредитів експортерів)

реєстр. № 2142а-1 від 03.07.2015 р.

15” липня 2015 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 15.07.2015 року розглянув проекти законів України про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (реєстр. № 2142а від 22.06.2015 р.), внесений народними депутатами України Ляшком О. В., Кривенком В. М., Галасюком В. В., Рибалкою С. В. та іншими, та про внесення змін до деяких законів України (щодо страхування експортних ризиків та кредитів експортерів), (реєстр. № 2142а-1                     від 03.07.2015 р.), внесений народними депутатом України Головком М.Й.

Обидва законопроекти спрямовані на запровадження державної підтримки експорту через створення спеціалізованої державної установи, яка через механізм страхування має стимулювати збільшення експорту, покращення показників торговельного балансу та сприяти розвитку економіки в цілому. Але необхідно зазначити, що проект Закону України про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту          (реєстр. № 2142а) є більш системним та на рівні закону комплексно врегульовує відносини у сфері створення умов для забезпечення реалізації державної політики щодо страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту.

Законопроектом реєстр. № 2142а пропонується визначити:

термінологію щодо впровадження державної підтримки експорту;

основні засади створення державної установи з підтримки експорту (далі - Установа);

джерела фінансування Установи;

принципи, на яких ґрунтуватиметься така державна підтримка;

порядок формування та діяльності органів управління Установи (наглядова рада, правління та їх повноваження) та органів контролю (ревізійна комісія, служба внутрішнього аудиту);

напрями державної підтримки експорту;

механізм забезпечення прозорості діяльності Установи та можливості громадського контролю;

особливості діяльності Установи (страхування, перестрахування, гарантування) та обмеження в її діяльності;

можливість участі Установи у реалізації урядових програм здешевлення вартості експортних кредитів за умови передбачення відповідних коштів у державному бюджеті;

порядок регулювання діяльності Установи (на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України, та іншого законодавства України).

Законопроектом реєстр. № 2142а-1 пропонується внести до законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про страхування» зміни, які спрямовані на вдосконалення страхування зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів господарювання України шляхом створення для цього спеціалізованої Державної установи. Крім цього, перелік видів добровільного страхування пропонується доповнити страхуванням експертних ризиків та кредитів експортерів, їх зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-1149/2142а від 15.07.2015 року до реєстр. № 2142а висловлює зауваження і пропозиції до поданого законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-1148/2142а-1 від 15.07.2015 року                               до реєстр. № 2142а-1 зазначає, що пропозиції поданого законопроекту можуть бути враховані при доопрацюванні законопроекту № 2142а, який більш системно регулює відповідні суспільні відносини.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (реєстр. № 2142а від 22.06.2015 р.), внесений народними депутатами України Ляшком О. В., Кривенком В. М., Галасюком В. В., Рибалкою С. В. та іншими, прийняти за основу.

Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Рибалку С.В.

 

 

Голова Комітету                                                              С.В. Рибалка