рішення 2742

14 травня 2015, 10:46

 

Комітет Верховної Ради України

 з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                    від 12 травня 2015 р.

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо розбудови інституційної

спроможності Національного банку України

реєстр. № 2742 від 27.04.2015р.

 


На засіданні Комітету 12 травня 2015 року (Протокол №16) розглянуто проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України, (реєстр. № 2742). Проект розроблено з метою створення правових умов для виконання Національним банком України своїх конституційних завдань як центральним банком держави, який має суттєвий вплив на фінансову стабільність у державі, а також з метою приведення окремих положень Закону України "Про Національний банк України" у відповідність із європейською практикою та  взятими українською стороною зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом.

        Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, своїм висновком за № 16/3-696/2742 від 08.05.2015р., висловлює зауваження до законопроекту та зазначає, що для прийняття виваженого рішення було б логічним отримати відповідний експертний висновок Національного банку України.

        Національний банк України, своїм листом за № 18-01019/29184 від 29.04.2015р. повідомляє про цілковиту його підтримку та зазначає, що прийняття зазначеного законопроекту є необхідним кроком для України, оскільки посилення політичної і операційної незалежності  Національного банку України, розбудова його внутрішньої спроможності і розробка відповідних внутрішніх процесів є зобов’язанням України відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику від  27 лютого 2015 року, у рамках спільної з Міжнародним валютним фондом програми за Механізмом розширеного фінансування. При цьому, прийняття  відповідних законодавчих змін Верховною Радою України є структурним маяком на кінець квітня 2015 року. Виконання зазначених зобов’язань в цілому та прийняття вказаного законопроекту, зокрема, безпосередньо сприятиме формуванню  позитивного іміджу України у світі та її інвестиційної привабливості, що на сьогодні є вкрай важливим для економіки країни.

З огляду на вищенаведене,

          Комітет  в и р і ш и в:

 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України, (реєстр. № 2742), поданий Президентом України.

 2. Доопрацювати зазначений законопроект до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи та Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

 3. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – Голову підкомітету Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності  Фурсіна Івана Геннадійовича.

 

Голова Комітету                                                            С. В. Рибалка