Рішення про проект Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про шляхи стабілізації банківської системи України"

14 травня 2015, 10:50


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. Липська, 3, тел. 255-2137

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Постанови Верховної Ради України
"Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: "Про шляхи стабілізації банківської системи України"

 

12 травня 2015 року

(протокол засідання № 16)

 

Комітет на своєму засіданні 12 травня 2015 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про шляхи стабілізації банківської системи України", який був розроблений Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Даний проект Постанови передбачає схвалення Рекомендацій парламентських слухань на зазначену тему, що відбулись 18 лютого 2015 року, доручення Кабінету Міністрів України та Національному банку України проінформувати Верховну Раду України про хід виконання цих Рекомендацій у строк до 1 жовтня 2015 року, а також покладання контролю за виконанням Постанови на Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Рекомендаціями узагальнено пропозиції учасників названих парламентських слухань щодо притаманних банківській системі України проблем, які потребують невідкладного вирішення на законодавчому рівні, та щодо комплексу необхідних заходів, які повинні бути вжиті відповідними державними органами для розв’язання згаданих проблем з метою стабілізації національної банківської системи, забезпечення її сталого розвитку та ефективного функціонування.

 

За наслідками розгляду та обговорення проекту Постанови Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про шляхи стабілізації банківської системи України" за основу та в цілому.

2. Доповідачем на засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Голову Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Рибалку С.В.

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА