рішення 1800

20 березня 2015, 15:01


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-8, вул. Липська, 3, тел. 255-2137

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність

 

(реєстр. № 1800 від 20.01.2015 р.)

 

17 березня 2015 року

(протокол засідання № 12)

 

Комітет на своєму засіданні 17 березня 2015 року розглянув проект Закону України про ломбарди та ломбардну діяльність (реєстр. № 1800
від 20.01.2015 р.), поданий народними депутатами України Поляковим М.А. та Романюком В.М.

Даним проектом Закону пропонується законодавче врегулювання економічних, правових та організаційних засад створення і діяльності ломбардів в Україні, надання ломбардних послуг та здійснення відповідних регулятивних і наглядових функцій, пов’язаних із ломбардною діяльністю, а також упровадження законодавчих механізмів забезпечення належного рівня захисту прав громадян – споживачів послуг ломбардів.

Цей законопроект є проектом нового спеціального Закону стосовно великого сегменту фінансового ринку – ломбардної діяльності, який зараз регулюється лише підзаконними нормативними актами та загальними законодавчими актами, що унормовують питання фінансової діяльності та надання фінансових послуг, застави та кредитування.

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг листом № 204/16-3 від 23.02.2015 р. надала свій висновок, яким підтримала прийняття законопроекту за основу, зазначивши при цьому деякі зауваження, які можуть бути враховані під час доопрацювання даного проекту до другого читання.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку № 16/3-348/1800 від 12.03.2015 р. висловило низку пропозицій щодо змісту проекту та зробило узагальнюючий висновок про те, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

 

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність (реєстр. № 1800 від 20.01.2015 р.), поданий народними депутатами України Поляковим М.А. та Романюком В.М., за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу з подальшим доопрацюванням до другого читання.

 

2. Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України даний законопроект не потребує. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання доручити співавтору проекту Закону народному депутату України секретарю Комітету Полякову М.А.

 

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА