рішення 1797-1

21 травня 2015, 12:44


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01021, м. Київ-21, вул. Липська, 3

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проект Закону України про страхування

реєстр. № 1797-1 від 06.02.2015 р.

 

19” травня 2015 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 19.05.2015 року розглянув проект Закону України про страхування (реєстр. № 1797-1 від 06.02.2015 р.), внесений народними депутатами України Поляковим М.А., Рибалкою С.В., Лавриком О.В., Романюком В.М., Жолобецьким О.О., Мартиняком С.В., Різаненком П.О. та Козирем Б.Ю.

Законопроект спрямований на підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг і зумовлений необхідністю змін у нормативно-правовій базі, пов’язана з вступом України до СОТ, адаптацією законодавства України у сфері страхування до законодавства ЄС, удосконаленням моніторингу діяльності страховиків та посиленням контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, державним регулюванням у сфері страхового посередництва, запровадженням європейських стандартів щодо класифікації ризиків у страхуванні, удосконаленням порядку ліцензування страховиків, підвищенням вимог до формування регулятивного капіталу, запровадженням міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного нагляду, підвищенням захисту страхувальників, розвитком довгострокового страхування життя.

Нова редакція Закону України «Про страхування» враховує базові рекомендації Директиви 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року «Про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування включаючи платоспроможність II».

Проектом пропонується  забезпечити розв’язання таких проблем:

реєстрація страховиків виключно у формі акціонерного товариства та введення нового порядок їх реєстрації;

визначення класифікації галузей та видів страхування відповідно до рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС;

створення інституту професійних перестраховиків та виділення  у зв’язку з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для здійснення якого необхідно отримати ліцензію;

встановлення порядку розкриття інформації страховиками для забезпечення надійного захисту страхувальників та введення пруденційного нагляду за страховою діяльністю;

встановлення вимог платоспроможності, що враховують якість активів страховика, його системи управління  та розкриття інформації;

визначення умов доступу до діяльності на території України страховиками-нерезидентами;

надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у випадках, установлених законодавством України;

встановлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у страховика;

встановлення вимог до системи корпоративного управління страховика;

визначення порядку регулювання посередницької діяльності на території України у відповідності до законодавства ЄС;

визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері страхування;

надання можливості впровадження інституту саморегулювання для страховиків тощо.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-695/1797-1 від 08.05.2015 року зазначає, що законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про страхування (реєстр. № 1797-1 від 06.02.2015 р.), внесений народними депутатами України Поляковим М.А., Рибалкою С.В., Лавриком О.В., Романюком В.М., Жолобецьким О.О., Мартиняком С.В., Різаненком П.О. та Козирем Б.Ю., взяти за основу.

Доповідачем від Комітету визначено Секретаря Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Полякова М.А.

 

 

Голова Комітету                                                               С.В. Рибалка