рішення 1559

20 листопада 2015, 15:07


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 5

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України

про додаткові гарантії захисту прав позичальників

реєстр. № 1559 від 22.12.2014 р.

 

10” листопада 2015 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 10.11.2015 року розглянув проект Закону України про додаткові гарантії захисту прав позичальників (реєстр. № 1559                 від 22.12.2014 р.), внесений народним депутатом України Мельничуком С.П.

Метою законопроекту є захист прав та інтересів позичальників, які внаслідок негативних процесів в економіці України мають складнощі зі сплатою  кредитів, незалежно від валюти кредитування.

Законопроектом передбачається:

1) банкам та іншим фінансовим установам, а також іншим особам, які мають право вимоги до позичальників, забороняється відступати право вимоги за кредитними договорами іншим особам без попередньої пропозиції виконання грошового зобов’язання позичальником та його поручителем/поручителями за ціною відступлення права вимоги;

2) якщо позичальник відмовилися від переважного права на виконання грошового зобов’язання перед кредитором за ціною відступлення права вимоги, кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятись від тих, що були запропоновані;

3) при неможливості виконувати зобов'язання за кредитним договором позичальник має право звернутись письмово до кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки кредитору.

4) з моменту укладення договору про задоволення вимог або передачі безвідкличної довіреності кредитором, зобов’язання, яке забезпечувалося заставою/іпотекою, припиняється повністю, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог кредитора.

Різниця між розміром зобов’язань позичальника за кредитним договором та сумою, отриманою кредитором, внаслідок передачі предмета застави/іпотеки кредитору або примусового стягнення вважається погашеною та підлягає списанню;

5) судові справи та відкрити виконавчі провадження підлягають закриттю з посиланням на цей Закон. Розпочаті процедури торгів підлягають припиненню, з посиланням на цей Закон.  

Національний банк України та Кабінет Міністрів України не підтримують зазначений законопроект.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-371/1559 від 16.03.2015 року пропонує конструктивні пропозиції, що містяться у законопроекті врахувати в процесі розробки єдиного законопроекту, у якому відповідна проблема вирішувалася б комплексно.

Також слід зазначити, що проект Закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (реєстр. № 1558-1), який врегульовує зазначені вище питання, прийнятий Верховною Радою України в цілому 02.07.2015 року, але не підписаний Головою Верховної Ради України.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про додаткові гарантії захисту прав позичальників (реєстр. № 1559 від 22.12.2014 р.), внесений народним депутатом України Мельничуком С.П., відхилити та зняти з розгляду як такий, що втратив актуальність.

 

 

Голова Комітету                                                               С.В. Рибалка