рішення 2638

09 жовтня 2015, 13:01

 

Комітет Верховної Ради України

 з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

                                                    від 6 жовтня 2015 р.

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України

«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»

реєстр. № 2638 від 10.04.2015р.

 

 


На засіданні Комітету 6 жовтня 2015 року (Протокол № 26) розглянуто проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», (реєстр. № 2638). Проект розроблено з метою виконання програми технічної інтеграції України до Багатосторонньої системи маршрутних зборів та відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів.

Проектом Закону передбачається внесення змін до статті 6 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, а саме доповнити новою частиною шостою такого змісту:

   “Вимоги, передбачені статтею 1 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статті 1 цього Закону, не поширюються на розрахунки за експортно-імпортними операціями при наданні послуг з аеронавігаційного обслуговування резидентами - провайдерами аеронавігаційного обслуговування”.

 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку за № 16/3-641/2638 від 28.04.2015р., в цілому не заперечуючи можливості прийняття внесеної законодавчої пропозиції, одночасно звертає увагу на доцільність посилення аргументації на її користь та зазначає, що доцільно було б навести конкретні положення документів Євроконтролю, яким суперечать відповідні вимоги національного законодавства та які формують зобов’язання України щодо зняття таких вимог.

 

Кабінет Міністрів України своїм листом за № 9071/0/2-15 від 03.06.2015 року підтримує законопроект з доопрацюванням у частині заміни в абзаці другому статті 1 законопроекту слова «експортно-імпортними» словом «експортними».

Національний банк України своїм листом за №18-01019/71287 від 30.09.2015р. повідомляє, що концептуально не заперечує щодо прийняття законопроекту та зауважує на уточненні деяких його положень. 

З огляду на вищенаведене,

Комітет  в и р і ш и в:

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», (реєстр. № 2638), поданий народними депутатами України Бурбаком М. Ю. та Корчиком В. А.

 2. Доопрацювати зазначений законопроект до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи, Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Національного банку України.

 3. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – Заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності  Демчака Руслана Євгенійовича.

 

 

Голова Комітету                                                               С. В. Рибалка