рішення 2286а від 8.12.15

09 грудня 2015, 14:32


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проект Закону України

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами

реєстр. № 2286а від 03.07.2015 р.

 

08” грудня 2015 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 08.11.2015 року повторно розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами, (реєстр. № 2286а від          03.07.2015 р.), внесений народними депутатами України Демчаком Р.Є., Рибалкою С.В., Довбенком М.В., Кубівим С.І., Поляковим М.А., Фурсіним І.Г., Дзензерським Д.В., Жолобецьким О.О., Лавриком О.В., Донець Т.А. та Різаненком П.О.

Метою законопроекту є:

- усунення схеми незаконного виведення майна з-під обтяження банку;

- зменшення витрати боржників та кредиторів (стягувачів) при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів;

- забезпечення договірного врегулювання порядку розміщення та зняття коштів з депозитних рахунків банківських установ;

- урегулювання прогалини щодо погашення кредитів у випадку визнання спадщини відумерлою та  низку інших питань у процесі спадкування;

- визначення умов припинення поруки;

- виключення можливості використання соціальних гарантій держави для ухилення від повернення кредиту;

- забезпечення сплати виконавчого збору від реально стягнутої з боржника заборгованості (а не від суми, зазначеної у рішенні суду); «не стягнення» виконавчого збору із сум, які отримані у результаті примусового продажу заставного майна; зупинення виконавчого провадження у випадку оскарження оцінки стягувачем; віднесення витрат з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню до витрат виконавчого провадження; узгодження розміру уцінки майна із стягувачем;

- запровадження шляхів вирішення проблеми своєчасного та повного перерахування Держказначейством на користь стягувачів стягнутих в рамках виконавчого провадження з боржників коштів;

- забезпечення ліквідації дискримінації прав забезпечених кредиторів у процедурі банкрутства (однакові права всім кредиторам боржника, незалежно від наявності або відсутності забезпечення їх вимог);

- забезпечення доступу фінансово-кредитних установ до інформації про потенційних позичальників, які містяться у відповідних державних реєстрах;

- узгодження норм Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також частини підзаконних нормативних актів щодо порядку дотримання прав спадкоємців з положеннями Цивільного кодексу України;

- зменшення фінансового навантаження на позичальників банківських установ, що сприятиме відновленню програм з авто- та агрокредитування, збільшенню прибутків до Державного бюджету України, підтримці вітчизняного автовиробника.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-1347/2286а від 15.09.2015 року висловлює зауваження і пропозиції до поданого законопроекту.

Національний банк України вважає законопроект актуальним та підтримує його.

Кабінет Міністрів України у своєму висновку зазначає про непідтримку законопроекту та висловлює зауваження до нього.

З огляду на те, що розгляд законопроекту був відкладений, Комітетом були додатково розглянуті зауваження та пропозиції Кабінету Міністрів України до законопроекту.

Пропонується при прийнятті законопроекту за основу врахувати такі пропозиції нього:

1. Абзац третій підпункту 2 пункту 3 законопроекту викласти в такій редакції:

«розмішує на своєму сайті оголошення про порушення процедури банкрутства, пошуку інвесторів, продажу майна боржника у порядку визначеним цим Законом»;

2. Підпункт 1 пункту 5 законопроекту викласти в такій редакції:

«1) у статті 376:

частину першу після слів «для цієї мети» доповнити словами: «або якщо вони збудовані або будуються без згоди іпотекодержателя на земельній ділянці, яка знаходиться в іпотеці»;

частину п’яту після слів «інших осіб» доповнити словами «в тому числі іпотеко держателя»;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. У разі набуття особою права власності на самочинно збудоване нерухоме майно за рішенням суду, до такої особи переходять усі права і обов’язки, які вона мала за житловим будинком, будівлею, спорудою, іншим нерухомим майном до проведення самочинного будівництва»;

3. Абзац четвертий підпункту 7 пункту 5 законопроекту викласти в такій редакції:

«частину четверту доповнити словами «одноразовим платежем у строк, який не може перевищувати шести місяців з дня визнання спадщини відумерлою та переходу її у власність територіальної громади за рішенням суду, якщо за домовленістю між територіальною громадою та кредитором не встановлено інше. У разі неоплати чи відмови від оплати боргу одноразовим платежем суд за позовом кредитора звертає стягнення на успадковане територіальною громадою майно»;

4. Абзац другий підпункту 5 пункту 6 законопроекту викласти в такій редакції:

«У разі здійснення іпотекодавцем самочинного будівництва в/на предметі іпотеки та/або проведення реконструкції предмету іпотеки, об’єкт нерухомого майна – предмет іпотеки, який реконструйовано та/або до складу якого були додані самочинно збудовані  об’єкти, залишається предметом іпотеки (разом з такими об’єктами). Прийняття в експлуатацію та державна реєстрація права власності на такий об’єкт може здійснюватись виключно за згодою іпотекодержателя»;

5. Підпункту 6 пункту 6 законопроекту виключити.

6. Пункт 9 розділу І виключити.

7. Пункт 12 законопроекту викласти в такій редакції:

«12. Частину третю статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263) доповнити абзацом другим такого змісту:

«Бюро кредитних історій та банки на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу».

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами, (реєстр. № 2286а від 03.07.2015 р.), внесений народними депутатами України Демчаком Р.Є., Рибалкою С.В., Довбенком М.В.,    Кубівим С.І., Поляковим М.А., Фурсіним І.Г., Дзензерським Д.В., Жолобецьким О.О., Лавриком О.В., Донець Т.А. та Різаненком П.О., прийняти за основу з урахуванням викладених пропозицій.

Доповідачем від Комітету визначено заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Демчака Р.Є.

 

 

Голова Комітету                                                                С.В. Рибалка