рішення 2707

09 грудня 2015, 14:34


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів

щодо усунення законодавчо установлених протиріч
між різними актами законодавства"

(реєстр. № 2707 від 23.04.2015 р.)

 

8 грудня 2015 року

 

Комітет на своєму засіданні 8 грудня 2015 року розглянув проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення законодавчо установлених протиріч між різними актами законодавства" (реєстр. № 2707 від 23.04.2015 р.), поданий народним депутатом України Дзензерським Д.В.

Проект Закону пропонує внести зміни до двох законів України "Про депозитарну систему України" та "Про інститути спільного інвестування" у частині регулювання діяльності зберігачів активів інститутів спільного інвестування. Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту його мета полягає в усуненні протиріч між названими вище законами щодо визначень категорії зберігачів активів інститутів спільного інвестування.

При цьому проектом пропонується:

- у статті 19 Закону України "Про депозитарну діяльність" змінити повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

- у статті 68 Закону України "Про інститути спільного інвестування" уточнити назву ліцензій депозитарних установ, які зберігають активи інститутів спільного інвестування, зокрема, назву отримуваних цими установами ліцензій;

- виключити пункт 10 розділу IX Закону України "Про інститути спільного інвестування", згідно з яким компанії з управління активами, що здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, інвестиційні сертифікати яких існують у документарній формі, зобов’язані протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити переведення інвестиційних сертифікатів у бездокументарну форму.

Головне науково – експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило у висновку певні зауваження до законопроекту та зазначило, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з подальшим урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Кабінет Міністрів України у висновку зазначив про підтримку законопроекту за умови врахування деяких зауважень.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом також підтримала даний проект Закону, висловивши при цьому свої пропозиції.

Національний банк України повідомив про відсутність зауважень до законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету листом надав свій висновок стосовно того, що проект Закону не матиме впливу на показники бюджету.

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією у висновку визначив, що у проекті не виявлено корупціогенних факторів, та законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

 

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене вище, Комітет  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення законодавчо установлених протиріч між різними актами законодавства" (реєстр. № 2707 від 23.04.2015 р.), поданий народним депутатом України Дзензерським Д.В., за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо даного питання визначити голову підкомітету Комітету народного депутата України Різаненка П.О.

 

 

 

Голова Комітету                                                       С.В. РИБАЛКА