рішення 2449д від 8.12.15

09 грудня 2015, 14:39

  

Комітет Верховної Ради України

 з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

                                                    від 8 грудня 2015 р.

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін

Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння

капіталізації та реструктуризації банків»

реєстр. № 2449, доопрацьований Комітетом

 

 


На засіданні Комітету 8 грудня 2015 року (Протокол №32) розглянуто допрацьований у Комітеті проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», (реєстр. № 2449). Проект розроблено з метою створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України та мінімізації негативного впливу складної економічної ситуації, девальвації національної валюти, а також бойових дій в окремих областях України на діяльність банківської системи.

Законопроект доопрацьований робочою групою в Комітеті спільно з Національним банком України відповідно до пропозицій та зауважень, що були виголошені народними депутатами України при його розгляді на пленарних засіданнях Верховної Ради України 12 та 24 листопада 2015 року. 

При доопрацюванні законопроекту було змінено його назву, оскільки, виникла нагальна потреба внести зміни до преамбули законопроекту задля розкриття його важливої мети у посиленні фінансової спроможності банківської системи України та мінімізації негативного впливу складної економічної ситуації, яка склалась, зокрема, внаслідок тимчасової окупації території України та  проведення антитерористичної операції.

Також слід наголосити на основному завданні законопроекту – це надання права Національному банку України не відносити банк до категорії проблемних або неплатоспроможних за умови подання банком Національному банку України програми капіталізації/плану реструктуризації, складених, у тому числі, за результатами діагностичного обстеження, а також плану заходів щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства щодо операцій з пов’язаними з банком особами та забезпечення виконання зазначених програм/планів у визначені у них строки.

 

З огляду на вищенаведене,

 

Комітет  в и р і ш и в:

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення змін до  Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» зі зміною пункту 91 у такій редакції:

“91. Національний банк України не відносить банк до категорії проблемних або неплатоспроможних з підстав, визначених у пункті 1, абзаці третьому пункту 4 та пункті 41 частини першої статті 75 та пункті 2 частини першої статті 76 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, за умови подання банком Національному банку України програми капіталізації/плану реструктуризації, складених, у тому числі, за результатами діагностичного обстеження, а також плану заходів щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства щодо операцій з пов’язаними з банком особами та забезпечення виконання зазначених програм/планів у визначені у них строки”.

 

 2. Доповідачем та співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата Українипершого заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності  Довбенка Михайла Володимировича.

 

 

Голова Комітету                                                               С. В. Рибалка