Протокол №32

09 грудня 2015, 14:52

 

 

 

 

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

               

   

 

                                                    32

 

                                                                                      8        грудня    2015 р.

 

вул. Липська,3, зал №2

                                                                                                                    14.30 год.

 

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени КомітетуДовбенко М.В., Демчак Р.Є., Жолобецький О.О., Кубів С.І., Клімов Л.М.,  Лаврик О.В.,  Поляков М.А., Романюк В.М., Різаненко П.О., Фурсін І.Г.

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В.,  Солод Ю.В.

ЗАПРОШЕНІ:

ПІБ

Організація, посада

 

1

Рашкован Владислав Леонідович

заступник Голови Національного банку України 

2

Шевальов Артем Валентинович

заступник міністра з питань європейської інтеграції

Міністерство фінансів України

3

Гелетій Юрій Ігорович 

 

директор департаменту фінансової політики

Міністерство фінансів України

4

Енгін Акчакоча

радник ЄБРР

5

Гордон Джонсон

радник Світового банку

6.

Буца Юрій Богданович

Член Національної комісії зцінних паперів та фондового ринку

 

Помічники-консультанти народних депутатів:

Клімова Л.М. – Горбаренко В.В., Фурсіна І.Г. – М.Мельник, Різаненка П.О. – Гасюк І.С., Демчака Р.Є. – Антонюк Л.Й., Жолобецького О.О. – Соловйов А.С.

Журналісти: Пятенко К. – «Українські новини», Антипенко І. – «Інтерфакс»

Секретаріат Комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів) (реєстр. № 1185, від 02.12.2014,  н.д. Фаєрмарк С.О.)

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо усунення законодавчо установлених протиріч між різними актами законодавства) (реєстр. № 2707 від 23.04.2015, н.д. Дзензерський Д.В.)

3. Проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків"  (реєстр. № 2449 від 20.03.2015, н.д. Рибалка С.В., Довбенко М.В., Демчак Р.Є., Фурсін І.Г., Романюк В.М., Кубів С.І., Лаврик О.В.), повторне перше читання.

4. РІЗНЕ:

    - рекомендації комітетських слухань на тему: «Розвиток фондового ринку. Перспективи законодавчого врегулювання»;

- внесення змін в подання Комітету до законопроекту  реєстр. № 2286а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами» для попереднього врахування зауважень Кабінету Міністрів України;

  - презентація проекту закону “Про фінансову реструктуризацію (реєстр. № 3555, КМУ);

  - затвердження графіку засідань Комітету.

Верховна Рада

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:

         Пропозицію Голови Комітету Рибалки С.В. щодо включення до порядку денного питання про заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради України позачергового звіту Кабінету Міністрів України.

 

УХВАЛИЛИ:

Включити до порядку денного питання про заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради України позачергового звіту Кабінету Міністрів України.

Рішення прийнято «одноголосно».

Порядок денний затверджено «одноголосно».

 

1.     СЛУХАЛИ:

         Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів) (реєстр. № 1185, від 02.12.2014,  н.д. Фаєрмарк С.О.) (автор законопроекту н.д. Фаєрмарк С.О. листом надісланим до комітету просив розглянути законопроект без його присутності)

В обговоренні питання взяли участь: Рибалка С.В.

УХВАЛИЛИ:

Повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів) (реєстр. № 1185, від 02.12.2014,  н.д. Фаєрмарк С.О.) на доопрацювання.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

2.     СЛУХАЛИ:

    Інформацію голови підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Різаненка П.О. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо усунення законодавчо установлених протиріч між різними актами законодавства) (реєстр. № 2707 від 23.04.2015, н.д. Дзензерський Д.В.)

 

В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Буца Ю.Б., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення законодавчо установлених протиріч між різними актами законодавства" (реєстр. № 2707 від 23.04.2015 р.), поданий народним депутатом України Дзензерським Д.В., за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо даного питання визначити голову підкомітету Комітету народного депутата України Різаненка П.О.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

3.     СЛУХАЛИ:

         Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. щодо проекту Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків"  (реєстр. № 2449 від 20.03.2015, н.д. Рибалка С.В., Довбенко М.В., Демчак Р.Є., Фурсін І.Г., Романюк В.М., Кубів С.І., Лаврик О.В.), повторне перше читання.

 

В обговоренні питання взяли участь: Фурсін І.Г., Прийма І.М., Романюк В.М., Демчак Р.Є., Кубів С.І., Різаненко П.О., Рашкован В.Л., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення змін до  Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» зі зміною пункту 91 у такій редакції:

“91. Національний банк України не відносить банк до категорії проблемних або неплатоспроможних з підстав, визначених у пункті 1, абзаці третьому пункту 4 та пункті 41 частини першої статті 75 та пункті 2 частини першої статті 76 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, за умови подання банком Національному банку України програми капіталізації/плану реструктуризації, складених, у тому числі, за результатами діагностичного обстеження, а також плану заходів щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства щодо операцій з пов’язаними з банком особами та забезпечення виконання зазначених програм/планів у визначені у них строки”.

 2. Доповідачем та співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата Українипершого заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності  Довбенка Михайла Володимировича.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

4.     СЛУХАЛИ:

         Інформацію Голови Комітету Рибалки С.В. щодо заслуховування на Верховній Раді України позачергового звіту Кабінету Міністрів України.

 

В обговоренні питання взяли участь: Різаненко П.О., Прийма І.М., Лаврик О.В.

Відповідно до частини третьої статті 228 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» Верховна Рада України за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти рішення про розгляд не пізніше 25.12.2015 року позачергового звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2. Надіслати рішення Комітету Голові Верховної Ради України.

 

Голосування:

«за» -  8, «проти» - немає, «утрималися» - 2.

Рішення прийнято.

 

 

РІЗНЕ.

5.     СЛУХАЛИ:

         Інформацію Голови Комітету Рибалки С.В. щодо рекомендації комітетських слухань на тему: «Розвиток фондового ринку. Перспективи законодавчого врегулювання».

УХВАЛИЛИ:

Затвердити рекомендації комітетських слухань на тему: «Розвиток фондового ринку. Перспективи законодавчого врегулювання».

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

6.     СЛУХАЛИ:

         Інформацію заступника Голови Комітету Демчака Р.Є. щодо внесення змін в подання Комітету до законопроекту  реєстр. № 2286а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами» для попереднього врахування зауважень Кабінету Міністрів України

 

В обговоренні питання взяли участь: Прийма І.М., Романюк В.М., Демчак Р.Є., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками та кредиторами, (реєстр. № 2286а від 03.07.2015 р.), внесений народними депутатами України Демчаком Р.Є., Рибалкою С.В., Довбенком М.В.,    Кубівим С.І., Поляковим М.А., Фурсіним І.Г., Дзензерським Д.В., Жолобецьким О.О., Лавриком О.В., Донець Т.А. та Різаненком П.О., прийняти за основу з урахуванням викладених пропозицій (рішення Комітету додається).

2. Доповідачем від Комітету визначено заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Демчака Р.Є.

Рішення прийнято «одноголосно».

7.     СЛУХАЛИ:

         презентацію проекту закону “Про фінансову реструктуризацію (реєстр. № 3555, КМУ)

Доповідачі: Шевальов Артем Валентинович

заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції

 Енгін Акчакоча - радник, ЄБРР
Гордон Джонсон - радник, Світовий банк

 

В обговоренні питання взяли участь: Прийма І.М., Демчак Р.Є., Рибалка С.В.

8.     СЛУХАЛИ:

 Інформацію завідувача секретаріату Комітету Прийми І.М. щодо графіку засідань Комітету

 

УХВАЛИЛИ:

                    Затвердити графік засідань Комітету:

грудень

08.12.2015

 22.12.2015

січень

12.01.2016

 

А також додатково провести засідання Комітету 10 грудня 2015 року.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

 

 

Голова Комітету                                                             Рибалка С.В

 

 

Секретар Комітету                                                   Поляков М.А.