рішення 3739

27 січня 2016, 17:19


В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м. Київ-08, вул. Грушевського, 5

 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг

реєстр. № 3739 від 29.12.2015 р.

26” січня 2016 року

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 26.01.2016 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг            (реєстр. № 3739 від 29.12.2015 р.), внесений народними депутатами України Рибалкою С.В., Довбенком М.В., Романюком В.М., Лавриком О.В. та        Кубівим С.І.

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що набув чинності 28 червня 2015 року, не було враховано низку особливостей регулювання ринків фінансових послуг. Крім того прийняття зазначеного Закону спричинило ряд колізій між його нормами та нормами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також інших законів з регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Недостатня ефективність державного регулювання та нагляду, надмірна зарегульованість дозвільних процедур фінансовим установам та іншим піднаглядним організаціям необґрунтовано підвищують вартість надання фінансових послуг споживачам.

Розроблення проекту Закону зумовлено необхідністю підвищення ефективності системи державного регулювання фінансових ринків шляхом внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на зменшення кількості послуг, що підлягають ліцензуванню, визначення особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг за дотримання основних принципів, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також уникнення колізій між нормами законодавства.

Законопроектом передбачено усунення колізій між нормами Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та нормами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також інших законів з регулювання окремих ринків фінансових послуг, а саме: приведено всі закони до єдиної термінології, порядок та підстави прийняття рішень органом ліцензування приведені у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Законопроект прирівнює регулювання ринку небанківських фінансових послуг на рівень регулювання професійної діяльності на ринку цінних паперів в частині ліцензування, а саме – з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими законами з регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Законопроект чітко визначає особливості ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг:

-    визначає більший строк на розгляд документів для прийняття рішення про видачу ліцензії, який є необхідним для аналізу документів, що подаються ліцензіатами для отримання ліцензії на ринку фінансових послуг;

-    визначає Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,  органом, що затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);

-    обмежує кількість видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, чотирма видами, зазначеними у статті 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (замість 12 фінансових послуг, визначених статтею 4 зазначеного Закону, які регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг);

-    посилює роль пруденційного нагляду, що здійснюється органом ліцензування тощо.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-61/3739(15263) від 25.01.2016 року зазначає, що законопроект може бути прийнятий за основу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у своєму висновку підтримує прийняття законопроекту.

Державна регуляторна служба України у своєму висновку підтримує прийняття законопроекту та висловлює окремі зауваження.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг (реєстр. 3739 від 29.12.2015 р.), внесений народними депутатами України Рибалкою С.В., Довбенком М.В.,           Романюком В.М., Лавриком О.В. та Кубівим С.І., взяти за основу із скороченням терміну підготовки його до другого читання.

Доповідачем та співдоповідачем з зазначеного питання визначено народного депутата України – Голову Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Рибалку Сергія Вікторовича.

 

Голова Комітету                                                               С.В. Рибалка