Протокол №36

27 січня 2016, 17:24

 

 

 

 

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

               

   

 

                                                    36

 

                                                                                     27        січня      2016 р.

 

вул. Грушевського, 5, кім. № 8

9.30 год.

 

 

 

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени КомітетуДовбенко В.М., Демчак Р.Є., Кубів С.І., Романюк В.М., Різаненко П.О., Лаврик О.В.

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Жолобецький О.О., Клімов Л.М.,  Солод Ю.В., Поляков М.А., Фурсін І.Г.

 

ЗАПРОШЕНІ:

Журналісти: прес-служба Голови Комітету Рибалки С.В. та народного депутата України Різаненка П.О.

Секретаріат Комітету.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Пропозиції Президента України до Закону України «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті» (реєстр.№ 1558-1, від 23.12.2014р.)

 

1.     СЛУХАЛИ:

Інформацію Представника Президента України у Верховній Раді України Кубіва С.І. щодо Пропозицій Президента України до Закону України «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті» (реєстр.№ 1558-1, від 23.12.2014р.)

 

 

В обговоренні питання взяли участь: Рибалка С.В., Довбенко М.В., Романюк В.М., Демчак Р.Є., Різаненко П.О., Лаврик О.В., Прийма І.М.

 

З огляду на те, що Президент України не може підтримати пропоновані Законом, що надійшов на підпис, порядок та умови реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України і тому пропонує Закон України "Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті" відхилити тому, що:

1) запропоновані Законом заходи суттєво порушують баланс прав сторін кредитного договору в бік позичальників, покладаючи весь тягар збитків виключно на банківську систему;

2) Закон запроваджує нерівний підхід до позичальників, які сплачують чи вже сплатили за кредитними зобов'язаннями на умовах, передбачених у кредитному договорі з урахуванням зміни валютного курсу, та тих позичальників (боржників), які не мали фінансових можливостей виконувати умови укладених договорів або ж є недобросовісними;

3) передбачена частиною другою статті 5 Закону заборона на звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов'язань, а також положення статті 8 Закону щодо застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, у тому числі рішень судів усіх рівнів, прийнятих до набрання чинності Законом, у частині, що йому не суперечить, порушують вимоги статті 124 Конституції України, згідно з якою юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, та статті 129 Конституції України, згідно з якою однією з основних засад судочинства є обов'язковість рішень суду.

4) Закон не передбачає джерел покриття збитків банківської системи від його реалізації.

Також, головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-86/1558-1(17306) від 27.01.2016 року вважає достатньо обґрунтованими Пропозиції Президента України щодо прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті» та пропонує врахувати їх.

Тому, від народних депутатівчленів Комітету поступило три пропозиції щодо голосування:

1. Підтримати Пропозиції Президента України до Закону України «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті» (реєстр.№ 1558-1, від 23.12.2014р.)

 

Голосування:

«за» - 3 , «проти» - немає, «утрималися» - 4.

Рішення не прийнято.

 

2. Відхилити Пропозиції Президента України до Закону України «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті» (реєстр.№ 1558-1, від 23.12.2014р.).

Голосування:

«за» - немає , «проти» - 4, «утрималися» - 3.

Рішення не прийнято.

 

3. Внести на розгляд Верховної Ради України Пропозицій Президента України до Закону України «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті» (реєстр.№ 1558-1, від 23.12.2014р.) для прийняття рішення.

Голосування:

«за» - 3 , «проти» - немає, «утрималися» - 4.

Рішення не прийнято.

 

УХВАЛИЛИ:

З огляду на те, що Комітетом не була підтримана жодна із пропозицій, запропонованих народними депутатами України, Комітет рекомендує внести  Пропозиції Президента до Закону України "Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті" на розгляд Верховної Ради України для визначення позиції шляхом голосування.

Співдоповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Рибалку С.В.

 

 

 

Голова Комітету                                                       Рибалка С.В.     

 

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А.