рішення 4249

14 березня 2017, 11:42

 

 

Комітет Верховної Ради України

 з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                    від 23 лютого 2017 р.

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до

Закону України «Про банки та банківську діяльність»

(щодо оприлюднення в газетах інформації про фінансове становище банків)

реєстр. № 4249 від 17.03.2016р.

 


На засіданні Комітету 23 лютого 2017 року (Протокол № 61) розглянуто проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про банки та банківську діяльність» (щодо оприлюднення в газетах інформації про фінансове становище банків) (№ 4249).

Законопроектом пропонується вирішити проблему доступу до інформації, забезпечити можливість її аналізу та порівняння, зняти соціальну напругу у суспільстві, сприяти збереженню грошових заощаджень громадян та обігових і депозитних коштів юридичних осіб. Вносяться зміни до статті 69 Закону України «Про банки та банківську діяльність» шляхом доповнення обов’язку для банків публікувати річну фінансову звітність, річну консолідовану звітність, квартальний баланс, звіт про фінансові результати банку, аудиторські висновки в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України своїм висновком за № 16/3-123/4249(34222) від 13.02.2017р. в цілому підтримує спрямованість внесеної законодавчої пропозиції, одночасно вважає недоцільним оприлюднення відповідної інформації одночасно в двох газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», зокрема з причини додаткових фінансових витрат банків. У зв’язку з цим в конструкції «в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр»» управління пропонує слово «та» замінити словом «або». Управління звертає увагу, що подібна норма щодо публікації фінансової звітності банків на вибір «в газеті «Урядовий кур’єр» чи «Голос України»» діяла до 16 липня 2011 року (ст. 70 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

 

Національний банк України у своєму листі за № 18-0006/39283 від 06.05.2016 року зазначає, що не може погодитись із пропонованими законопроектом нормами та вважає, що законопроект не вирішує визначених завдань. Пропоновані законопроектом зміни,  з одного боку, обмежують кількість періодичних видань лише двома державними засобами масової інформації, а, з іншого боку, встановлюють вимогу розміщення інформації одночасно в обох вищезазначених газетах. Значний об’єм інформації, яка пропонується законопроектом для оприлюднення може стати наслідком збільшення витрат банків, що потягне за собою подорожчання вартості банківських послуг.

Передплата зазначених державних засобів масової інформації для пересічних громадян також є витратною, оскільки за даними, що розміщені на офіційних сторінках цих газет у мережі Інтернет їх передплата для фізичних осіб на рік коштує 240 грн. (для «Голосу України») та 300 грн. (для «Урядового кур’єру»).

З огляду на вищенаведене,

 

Комітет  в и р і ш и в:

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про банки та банківську діяльність» (щодо оприлюднення в газетах інформації про фінансове становище банків), (реєстр. №. 4249 від 17.03.2016р.), поданий народним депутатом України Литвином В. М.

 

2. Створити робочу групу за участі народних депутатів України - членів Комітету, Національного банку України, представників засобів масової інформації, фахових асоціацій та експертів для доопрацювання законопроекту до другого читання в частині визначення переліку та обсягу матеріалів та інформації для опублікування в засобах масової інформації.

 

3. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – Голову Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності – Рибалку Сергія Вікторовича.

 

 

Голова Комітету                                                               С. В. Рибалка