Протокол №67

20 квітня 2017, 16:39

 

 

 

 

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

               

   

                                                    67

 

                                                                                     11     квітня      2017 р.

 

вул.Липська, 3, зал № 2

14.30 год.

 

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Довбенко В.М., Демчак Р.Є., Різаненко П.О., Романюк В.М., Лаврик О.В., Поляков М.А

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Жолобецький О.О., Клімов Л.М., Фурсін І.Г., Солод Ю.В.

ЗАПРОШЕНІ:

Хромаєв Тимур Заурбекович

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Рожкова Катерина Вікторівна

Заступник Голови  Національного банку України 

Бевз Олександр Олександрович

директор департаменту Національного банку України 

Лібанов Максим Олександрович

директор департаменту  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Козлова Ольга Іванівна

начальник Управління Юридичного департаменту Національного банку України

Помічники-консультанти народних депутатів:

Полякова М.А. – Шибіко Ю., Дзензерського Д.В. – Бері В.М., Довбенка М.В. – Безпалий С. та ін.

Прес-служба Голови Комітету, Різаненка П.О., журналісти «УНІАН», «Інтерфакс-Україна», ТК «24 канал» та ін.

Секретаріат Комітету.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри між банками та їх клієнтами (реєстр. № 6027, від 03.02.17, н.д. Рибалка С.В., Довбенко М.В., Демчак Р.Є., Різаненко П.О., Поляков М.А., Фурсін І.Г.)

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу) (реєстр. № 5592 від 23.12.2016, народні депутати України Різаненко П.О., Демчак Р.Є. та інші), (повторне перше читання)

3. Різне.

Затвердження графіку засідань Комітету на травень 2017 року.

 

Порядок денний затверджений одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Рибалки С.В. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри між банками та їх клієнтами (реєстр. № 6027, від 03.02.17, н.д. Рибалка С.В., Довбенко М.В., Демчак Р.Є., Різаненко П.О., Поляков М.А., Фурсін І.Г.)

 

В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Довбенко М.В., Різаненко П.О., Лаврик О.В., Романюк В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри між банками та їх клієнтами (реєстр. № 6027 від 03.02.2017), внесений народними депутатами України Рибалкою С.В., Довбенком М.В., Демчаком Р.Є., Різаненком П.О., Поляковим М.А. та Фурсіним І.Г., прийняти за основу.

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Рибалку С.В.

 

Рішення прийнято «одноголосно».

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Різаненка П.О. щодо  

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу)                (реєстр. № 5592 від 23.12.2016, народні депутати України Різаненко П.О., Демчак Р.Є. та інші), (повторне перше читання)

В обговоренні питання взяли участь: Прийма І.М., Демчак Р.Є., Довбенко М.В., Лаврик О.В., Романюк В.М., Хромаєв Т.З., Лібанов М.О., Рожкова К.В., Бевз О.О., Поляков М.А., Рибалка С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати редакцію законопроекту, яка була доопрацьована підкомітетом з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції, та доручити підкомітету, провівши необхідні техніко-юридичні уточнення тексту відповідно до нормопроектувальних правил, підготувати законопроект для подання до Верховної Ради України в установленому порядку.

2. Подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" та рекомендувати за наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти його за основу.

3. Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання доручити його співавтору – народному депутату України – Голові підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Різаненку П.О.

Голосування:

 «за» - 6 , «проти» - немає, «утрималися» -1.

Рішення прийнято.

 

3. Різне.

Затвердити графік засідань Комітету на травень 2017 року.

 

травень

16.05.2017

17.05.2017

23.05.2017

24.05.2017

 

Рішення прийнято «одноголосно».

 

 

 

Початок форми

Кінець форми

Голова Комітету                                                       Рибалка С.В.  

 

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А.