Протокол №39

18 лютого 2016, 11:17

 

 

 

 

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

 

               

   

 

                                                    39

 

                                                                                     16        лютого      2016 р.

 

вул. Липська, 3, зал № 2

14.30 год.

 

 

 

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.

 

ПРИСУТНІ: члени КомітетуДовбенко В.М., Жолобецький О.О., Кубів С.І., Клімов Л.М., Романюк В.М., Різаненко П.О., Лаврик О.В., Поляков М.А., Солод Ю.В.  

ВІДСУТНІ: Демчак Р.Є., Дзензерський Д.В., Фурсін І.Г.

ЗАПРОШЕНІ:

ПІБ

Організація, посада

Пашко Ігор Володимирович

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Ястреб Денис Анатолійович

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Страшний Андрій Іванович

заступник директора департаменту фінансової політики

Міністерства фінансів України

Філонюк Олександр Феодосійович

Президент Ліги страхових організацій України

Перетяжко Андрій Іванович

Президент Української федерації убезпечення

Черняховський В’ячеслав Валерійович

Заступник генерального директора Асоціації «Страховий бізнес»

Дарков Василь Миколайович

Голова Правління ГО «Страховий захист»

Помічники-консультанти народних депутатів:

Жолобецького О.О. – Соловйов А.С., Клімова Л.М. – Горбаренко В.В., Різаненка П.О. – Гасюк І.С., Рибалки С.В. – Вдовенко О., Дубров А.

 

Журналісти: Сидоренко Д. – УНІАН, Попович В. - "NewsOne", Руденко В.- «FinClub», Пятенко К. – «Українські новини», телеканал «Рада», прес-служба Голови Комітету Рибалки С.В.

Секретаріат Комітету.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3551 від 27.11.2015, народні депутати України  Поляков М.А., Дзензерський Д.В., Різаненко П.О., Жолобецький О.О.) 

Проект Закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015, народні депутати України  Рибалка С.В., Довбенко М.В., Кононенко І.В., Березенко С.І., Кубів С.І., Матвієнко А.С.) 

 

1.     СЛУХАЛИ:

Інформацію секретаря Комітету Полякова М.А. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3551 від 27.11.2015, народні депутати України  Поляков М.А., Дзензерський Д.В., Різаненко П.О., Жолобецький О.О.)  та Голови Комітету Рибалки С.В. щодо проекту Закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015, народні депутати України  Рибалка С.В., Довбенко М.В., Кононенко І.В., Березенко С.І., Кубів С.І., Матвієнко А.С.) 

 

В обговоренні питання взяли участь: Пашко І.В., Довбенко М.В., Різаненко П.О., Жолобецький О.О., Ястреб Д.А., Кубів С.І., Лаврик О.В., Романюк В.М., Дарков В.М., Перетяжко А.І.

 

УХВАЛИЛИ:

Метою обох законопроектів є удосконалення системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, приведення захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах до вимог законодавства Європейського Союзу шляхом поступового збільшення страхових сум, вдосконалення системи відшкодування збитків, завданих потерпілим, більш широке запровадження електронних технологій при укладенні договорів, вдосконалення державного нагляду за дотриманням страховиками та Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі – МТСБУ) законодавства при виконанні гарантійної та інформаційної функції.

В той же час, проектом Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3551 від 27.11.2016 р.) пропонується внести окремі зміни до чинного Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) та пропонує змінити систему корпоративного управління МТСБУ шляхом віднесення до складу органів управління МТСБУ Загальних зборів членів, Загальних зборів повних членів, Президії та Дирекції, виключивши з цього переліку Координаційну раду МТСБУ. Також пропонується виключити із Закону норми, що стосуються структури, функцій, компетенції, порядку формування та роботи цих органів та віднести їх визначення на Статут МТСБУ.

Також зазначеним законопроектом запропоновано встановити додаткові функції Уповноваженого органу, визначивши, що МТСБУ є об’єктом державного нагляду Уповноваженим органом.

Проектом Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.) пропонується викласти чинний Закон в новій редакції, здійснивши також системні зміни, що спрямовані на удосконалення системи врегулювання страхових випадків, шляхом спрощення процедури повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, чіткої регламентації та часових меж для прийняття рішення про страхову, здійснення страхового відшкодування та його виплати, порядку оцінювання розміру збитків потерпілого. Також цим законопроектом пропонується:

-    підвищити відповідальність страховика за порушення строків виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, шляхом введення додаткового штрафу;

-    врегулювати механізм компенсації страховиком витрат особи, відповідальність якої застрахована;

-          імплементація вимог Євродирективи в частині створення єдиного інформаційного центру, до якого може звернутись будь-яка особа, незалежно від того, в якій страховій компанії вона застрахована, з метою консультації та отримання інформації. Пропонується надати такі права та функції МТСБУ, як саморегулівній організації учасників ринку;

-          структурне узгодження норм Закону.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своїх висновках № 16/3-192/3551(35287) від 16.02.2016 р. та                                    № 16/3-191/3670(35281) від 16.02.2016 р. висловлює пропозиції до зазначених законопроектів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у своєму листі № 97/12-3 від 29.01.2016 р. зазначає, що:

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3551 від 27.11.2016 р.) не підтримується;

проект Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.) може бути прийнятий за основу з наступним врахуванням висловленого зауваження.

Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув проект Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.) та прийняв рішення, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 11 лютого 2016 р., протокол № 59) та звертає увагу на законодавчих положеннях щодо корпоративного управління МТСБУ.

Враховуючи зазначене Комітет вирішив:

1.      Утворити робочу групу з підготовки єдиного доопрацьованого проекту Закону із залученням членів Комітету, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представників МТСБУ, об’єднань страховиків та громадських об’єднань із захисту прав споживачів.

Рішення прийнято «одноголосно».

 

2.      Взяти за основу для доопрацювання проект Закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 3670 від 17.12.2015 р.), внесений народними депутатами України Рибалкою С.В., Довбенком М.В., Кубівим С.І. та іншими.

Голосування:

«за» - 5 , «проти» - немає, «утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

 

 

Голова Комітету                                                       Рибалка С.В.     

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А.