У зв'язку з тим, що Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" від 19 жовтня, були значно змінені вимоги та обмеження щодо осіб, які можуть бути членами Ради Національного банку України Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 30.11.2021 прийняв рішення скасувати попередній конкурсний відбір, що не завершився та оголосити новий конкурсний відбір на вакантну посаду члена Ради Національного банку України.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Національний банк України», Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.

З огляду на зазначене, Комітетом оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду члена Ради Національного банку України.

Для участі у відборі претендент має надати до Комітету до 18.00 16.12.2021 заяву на участь у конкурсному відборі на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, а також відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, встановленим частинами третьою – п'ятою статті 10 Закону України "Про Національний банк України".

У зв’язку із обмеженням обсягу файлів, які можуть бути надіслані електронною поштою, документи мають бути завантажені на Google Disk претендента, посилання на який має бути надіслане на електронну пошту botsula@v.rada.gov.ua.

Заява має бути підписана та сканована, а також містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адресу електронної пошти тощо).

Разом із заявою подаються:

-         біографічна довідка (резюме);

-         копія документа, що посвідчує особу;

-         копія трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують досвід роботи;

-         копія документа про вищу освіту;

-         згода на обробку персональних даних (підписана та сканована);

-         заповнений, підписаний та сканований додаток 1 (додається);

-         мотиваційний лист щодо виконання функцій члена ради (складається у довільній формі обсягом не більше двох сторінок та має містити зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Претендент має зберігати підписані оригінали заяви, згоди на обробку персональних даних та додатку 1 до завершення конкурсу та бути готовим надати їх до Комітету на вимогу.

Також повідомляємо, що документи, надані претендентами, будуть передані до Національного банку України для перевірки на відповідність вимогам до членів наглядових рад державних банків – представників держави, встановленим статтею 7 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Телефон для довідок: (044) 255-31-01 Боцула Тетяна Анатоліївна

 

Просимо претендентів після надсилання документів пересвідчитися у їх отриманні Комітетом, зв’язавшись із Боцулою Тетяною Анатоліївною за вказаним телефоном, або шляхом встановлення у надісланому електронному листі запиту на прочитання повідомлення.

 

Довідково:

Відповідно до частин третьою – п'ятою статті 10 Закону України "Про Національний банк України":

членом Ради Національного банку може бути особа, яка:

є громадянином України, постійно проживає в Україні,

має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права,

має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади, державних органах, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики,

або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях,

або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою,

а також яка здатна за своїми діловими, моральними якостями та станом здоров’я обіймати цю посаду, за умови що відомості про таку особу відсутні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона:

має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України,

обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади (заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади);

є державним службовцем;

є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

є керівником (заступником керівника) чи працівником державного підприємства, установи та організації, крім закладу вищої освіти (наукової установи);

є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, або є особою, яка є членом наглядової ради чи членом правління чи працівником юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк;

є особою, яка перебуває у трудових відносинах чи здійснює діяльність (виконує роботу), чи надає будь-які послуги на контрактній основі або на громадських засадах такій юридичній особі, або надає послуги відповідно до цивільно-правового договору цій юридичній особі;

є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк.

Не може бути членом Ради Національного банку особа:

яка відповідно до рішення суду визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

яка притягалася судом до кримінальної відповідальності за корупційне кримінальне правопорушення;

яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня тяжкості, за вчинення умисного кримінального правопорушення, віднесеного до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів (крім корупційних кримінальних правопорушень), якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

яка була власником істотної участі у фінансовій установі не менше одного року протягом двох років до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи, чи до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

яка входила до складу органів управління фінансової установи (крім перехідного банку, створеного у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку) не менше шести місяців протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи;

яка входила до складу органів управління фінансової установи не менше шести місяців протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

яка входила до складу колегіальних органів фінансової установи (крім перехідного банку, створеного у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку), яким було делеговано право прийняття рішень з питань видачі кредитів, управління активами та пасивами фінансової установи, або яка обіймала у фінансовій установі посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не менше шести місяців протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи;

яка входила до складу колегіальних органів фінансової установи, яким було делеговано право прийняття рішень з питань видачі кредитів, управління активами та пасивами фінансової установи, або яка обіймала у фінансовій установі посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не менше шести місяців протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

стосовно якої фінансовою установою на вимогу Національного банку було вжито заходів щодо припинення повноважень такої особи чи її заміни або до якої Національним банком було застосовано захід впливу у вигляді відсторонення від посади;

стосовно якої відкрито провадження у справі про її неплатоспроможність;

яку було виключено з професійного об’єднання (спілки) правників (у тому числі адвокатів), аудиторів, бухгалтерів за виявлені порушення або відомості про яку було виключено з відповідних реєстрів чи внесено до цих реєстрів запис про припинення права такої особи на зайняття певною діяльністю за виявлені порушення;

стосовно якої протягом останніх двох років здійснювалося примусове виконання судового рішення щодо сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством на період, у якому здійснювалося стягнення;

яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Додаток 1

 ПІБ: ______________________________________________________________

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Національний банк України» для призначення членом Ради Національного банку кандидат подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам:

 

Членом Ради Національного банку може бути:

особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні; 

 

має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права;

 

має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади, державних органах, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою;

 

здатна за своїми діловими, моральними якостями та станом здоров’я обіймати цю посаду, за умови що відомості про таку особу відсутні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона:

має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України;

 

є державним службовцем;

 

є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 

є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 

є керівником (заступником керівника) чи працівником державного підприємства, установи та організації, крім закладу вищої освіти (наукової установи);

 

є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії;

 

є особою, яка є членом наглядової ради чи членом правління чи працівником юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк

 

є особою, яка перебуває у трудових відносинах чи здійснює діяльність (виконує роботу), чи надає будь-які послуги на контрактній основі або на громадських засадах такій юридичній особі, або надає послуги відповідно до цивільно-правового договору цій юридичній особі

 

є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк.

 

Не може бути членом Ради Національного банку особа:

яка відповідно до рішення суду визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

 

яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

 

яка притягалася судом до кримінальної відповідальності за корупційне кримінальне правопорушення;

 

яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня тяжкості, за вчинення умисного кримінального правопорушення, віднесеного до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів (крім корупційних кримінальних правопорушень), якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

 

яка була власником істотної участі у фінансовій установі не менше одного року протягом двох років до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи, чи до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

 

яка входила до складу органів управління фінансової установи (крім перехідного банку, створеного у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку) не менше шести місяців протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи;

 

яка входила до складу органів управління фінансової установи не менше шести місяців протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

 

яка входила до складу колегіальних органів фінансової установи (крім перехідного банку, створеного у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку), яким було делеговано право прийняття рішень з питань видачі кредитів, управління активами та пасивами фінансової установи, або яка обіймала у фінансовій установі посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не менше шести місяців протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи;

 

яка входила до складу колегіальних органів фінансової установи, яким було делеговано право прийняття рішень з питань видачі кредитів, управління активами та пасивами фінансової установи, або яка обіймала у фінансовій установі посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не менше шести місяців протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

 

стосовно якої фінансовою установою на вимогу Національного банку було вжито заходів щодо припинення повноважень такої особи чи її заміни або до якої Національним банком було застосовано захід впливу у вигляді відсторонення від посади;

 

стосовно якої відкрито провадження у справі про її неплатоспроможність;

 

яку було виключено з професійного об’єднання (спілки) правників (у тому числі адвокатів), аудиторів, бухгалтерів за виявлені порушення або відомості про яку було виключено з відповідних реєстрів чи внесено до цих реєстрів запис про припинення права такої особи на зайняття певною діяльністю за виявлені порушення;

 

стосовно якої протягом останніх двох років здійснювалося примусове виконання судового рішення щодо сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством на період, у якому здійснювалося стягнення;

 

яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Я, _________________________________________________________, підтверджую достовірність наданої мною інформації.

дата

підпис

 

посилання: Додаток 1


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

16 липня 2024 12:43
04 липня 2024 09:32
20 червня 2024 08:21
18 червня 2024 12:15
14 червня 2024 12:40
11 червня 2024 11:30
30 травня 2024 14:11
17 травня 2024 10:37
02 травня 2024 15:54
03 квітня 2024 09:24