03 жовтня 2023
1400

03 жовтня 2023 р. з 14:00 год. до 17:00 год. в режимі відеоконференції відбуватиметься продовження засідання робочої групи з питання підготовки до другого читання проєкту Закону України «Про електронні аграрні розписки» №9266 від 02.05.2023 р.  

Посилання для приєднання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc5YWY5M2EtNmY5ZS00M2JlLTlhMjgtZmFjZWYyM2NjMTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231a2fec0-266b-4c67-b56e-2796d8f59c36%22%2c%22Oid%22%3a%22161adee5-7579-4c75-aabd-0609feec8973%22%7d.


Повернутись до календаря подій
Ще анонсовані події
Відвідай слухання у Комітеті!
Подати заявку Правила перебування