СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань фінансової політики

і банківської діяльності

від 12 травня 2015 року

Веде засідання Голова Комітету С.В.РИБАЛКА

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На сьогоднішньому комітеті в нас присутні 7 народних депутатів, тобто кворум є.

Порядок денний у вас розданий. Якщо є якісь пропозиції, зауваження. якщо ні, прошу голосувати.

Хто за порядок денний, прошу голосувати. Проти? Утримались?

Шановні колеги, по порядку денному в нас є законопроект 2742… просив би його поставити першим, тому що в нас, колеги, теж треба і на фракцію засідання. Якщо немає заперечень, я пропоную з цього законопроекту і розпочати.

Це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України про розбудову інституційної спроможності Національно банку України, 2272. Доповідає Писарук, співдоповідає Фурсін.

Я хотів би декілька слів, як голова комітету, сказати з цього приводу. В мене, я думаю, як в багатьох депутатів, буде багато питань з цього приводу.

По-перше, це відповідальність Голови Національного банку. В законопроекті ми змінюємо на Національний банк, вот. Бо до мене, якщо є Національний банк, це потім ходіть і виясняйте: хто це національний банк і в якій особі.

По-друге, в мене питання, це стосовно не підзвітності, а взаємодії з Верховною Радою, це дуже важливе питання, і ми повинні розуміти, що взаємодія Національно банку і заслуховувати звіти, це різні речі. Це і скорочення наглядової ради, і заробітна платня, яка, ми знаємо, сьогодні є, скажемо так, несумісна з держзарплатою державних службовців.

Тому я пропоную послухати доповідача і потім висловитись з цього приводу. Дякую.

Будь ласка, перший заступник Писарук Олександр Володимирович.

ПИСАРУК О.В. Дякую, Сергій Вікторович. Доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановні колеги.

Ну перше за все я хотів би подякувати ще раз комітету, банківському комітету Верховної Ради за плідну співпрацю,  я вже це говорив минулого разу, коли ми зустрічалися. Ми дійсно хочемо подякувати за те, що ви всі основні ініціативи, які приходили з Національного банку на  сьогоднішній день підтримали і вони  пройшли голосування у Верховній Раді, будь-то відповідальності акціонерів власників банку, будь-то операції з пов'язаними особами прозорості структури тощо.

Сьогодні у нас на порядку денному є два законопроекти, які пов'язані одною темою – підвищення інституційної спроможності Національного банку України.

 Я повинен одразу зазначити, що ці законопроекти відпрацьовувалися достатньо довгий період часу в  тісній співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це є прийняття цього законопроекту є структурним маяком програми МВФ, який ми,  на жаль, на сьогоднішній день  вже трішки прострочили. Тому що пізнувато подали законопроект до  комітету Верховної Ради – тільки  27 квітня. А по  факту ми повинні були провести закон через парламент уже  в кінці квітня.    

Але це  пов'язано передусім з досить інтенсивним, технічним обговоренням юридичних аспектів, зокрема, з юридичним департаментом МВФ.

Тому я думаю, що цей законопроект він вже пройшов перевірку фактично бо він досить-досить обговорювався. Фактично ми  можемо, я буду готовий  відповісти на всі питання, які у вас будуть, я не думаю, що варто мені  по пунктах проходить. Тому що я певний, що у вас є по тих пунктах запитання. Але ми повинні розуміти, що прийняття цього закону фактично дозволить нам в майбутньому побудувати центральний банк на світі… світових стандартів.

Поточне законодавство, яке регулює діяльність Національного банку  України  воно досить давно не  переглядалося, комплексно і це  була така спроба переглянути законодавство, щоб забезпечити розвиток Національного  банку в руслі сучасних тенденцій і світової практики центральних банків.

В принципі в цих законоположеннях є дві… в законопроектах є дві великі теми. Перше – це забезпечення більшої фіскальної незалежності Національного банку України для того, щоб ми могли проводити незалежну  монетарну політику…….   зміни в Бюджетний кодекс. Якщо ви знаєте, то  десь близько 40 відсотків  …… (немає запису) … яка не може бути завжди, і вона повинна змінюватися. Тому основним лейтмотивом і завданням, які  стоять ………. національного ………….. прибутку в національний бюджет були строго регламентовані, і щоб вони не планувалися  заздалегідь, тому що прибуток не може Центрального банку плануватися заздалегідь, тому що він не є основною метою існування Центрального банку.

Другий блок питань пов'язаний з покращанням ефективності функціонування Національного банку як інституції, що є умовою підвищення інституційної спроможності. Тут передбачено певні речі у зміні функціонування ради Національного банку стосовно її повноважень, стосовно зміни її кількісного складу, стосовно процедур, якими… і основних завдань Ради Національного банку. Але в підсумку можна сказати, що законопроекти передбачають підвищення ролі Ради Національного банку  в діяльності самого НБУ.

Другий блок питань змін стосовно функціонування правління – передусім, скорочення кількісного складу правління до шести осіб, але що найбільш важливе – це  зміна характеру правління, який перетворюється у більш колегіальний орган, що, зокрема, між іншим, стосується з відповідальністю і голови. Голова, як ви правильно сказали, Сергій Вікторович, завжди буде головою, а в Україні уж точно буде завжди головою. Але більша колегіальність у прийнятті рішень і індивідуальна відповідальність всіх членів правління за рішення, що приймаються. Це також світовий тренд. Всі світові… центральні банки провідні у світі працюють за такою системою, тому ми намагаємося туди наблизитися.

Є ще певний блок питань, стосується взаємодії, дійсно, НБУ з державними органами. ........... зазначено, що деякі  підпорядкування, в тексті знайшли..... (поганий звук, дуже фонить).... підпорядкування є взаємодія, але я думаю, що це стилістика і семантика ... нормальна співпраця з між Національним банком і Верховною Радою, комітетом Верховної Ради,  вона буде продовжуватися ... на сьогоднішній день. Тобто я не думаю, що ми можемо очікувати суттєвих змін в робочому процесі. Але мета цих змін до законопроекту в тому, щоб довести, що центральний банк – це незалежна інституція так, як воно є  у всіх країнах світу. Я не бачу принципових змінних моментів. Якщо ви вважаєте, що це інше – давайте будемо обговорювати.

Є  ще один блок питань, які покриваються цим законопроектом, це, зокрема, введення предметів професійного... страхування професійної відповідальності співробітників Національного банку, це дуже, дуже важливе питання. Ми знаємо, що на сьогоднішній день співробітники Національного банку не захищені професійно, навіть коли проти них висуваються якісь звинувачення необґрунтовані, ми навіть не можемо їх нормально професіонально захистити. Тут не йде мова про зняття з них відповідальності, але Національний банк продовжує відповідати за всі свої рішення, але людей ми повинні таким чином надавати їм хоча б можливість мати юридичну підтримку і страхувати їх професійну відповідальність. Те, що називається в світі  professional ….... воно є у всіх розвинених країнах, це така ж концепція, яка запроваджується в законопроекті.

Оце так  взагалі по блоках питань, там є певна кількість деталей. Я запропонував би приступити до запитань, щоб я .... відповів на них. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Співдоповідає Фурсін Іван Геннадійович, будь ласка, давайте його послухаємо.

ФУРСІН І.Г. Я попробую не повторять то, что Александр Владимирович докладывал, да. Тем не менее, хочу обратить внимание членов комитета на то, что действительно этот закон в определенном смысле  полностью поменяет, по крайней мере, существующую систему управления и ответственности в Национальном банке.

Те, кто ратует за бывшую независимость, ту, которая есть, в общем-то, в мировой практике, именно в этом законе она в большей степени будет проявляться. С другой стороны, наконец-то члены Наблюдательного совета будут иметь больше полномочий, больше возможности влиять на процесс. Наблюдательный совет получит право, например, назначать заместителей председателя правления, чего не было раньше. Сегодня руководитель Нацбанка сам выбирает себе заместителей, без совета с Советом Национального банка, без его мнения.

Поэтому, по большому счету, коллеги, если кто-то ориентируется на мировой как бы опыт, это в ту сторону, да, тренд; если кто-то привык к тому, что за все, что происходит, отвечает руководитель Национального банка, и больше никто, то тогда надо быть оппонентом этого закона.

Насколько я знаю, это действительно входит в требование международных финансовых организаций, поэтому мы тоже должны учитывать этот фактор. Действительно, тут отдельно описана ситуация с точки зрения распределения прибыли НБУ, потому что НБУ уже превратился в такого, автоматического спонсора Минфина. При новом порядке этого уже не будет, это будет немножко по-другому. Я рекомендую коллегам внимательно изучить этот закон, не торопиться быстро его принимать. Сегодня рекомендую проголосовать в первом чтении.

В целом считаю, что если абстрагироваться от личности и не смотреть на это так, что это нынешний состав правления делает закон под себя, то в общем-то это обычная, нормальная практика. И так во всем мире и должны работать центробанки: максимально независимо, с возможностью каждого члена правления быть тоже в определенной степени со своим мнением, со своей ответственностью.

Поэтому в целом и в общем я рекомендую этот закон поддержать в первом чтении, тем не менее, рекомендую присутствующим активно поучаствовать во втором чтении и посмотреть, какие есть замечания, поправки. У меня все.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Михайло Володимирович.

ДОВБЕНКО М.В. Колеги, звичайно, ситуація з тим, щоб чіткіше виписати і інституційну функціональність Національного банку, уже назріло давно. І та ситуація, яка сьогодні є у фінансово-банківській системі підкреслювала таку нагальну необхідність. Я повинен сказати, я радий, що нам в комітет сьогодні поступив такий досить серйозний, досить не тільки об'ємний по обсягу сторінок, але і по глибині трансформації, яку тут пропонується.

Мене тільки тривожить єдине, що, на жаль, сьогодні навряд чи у нас получиться досить  глибока професійна розмова. Тому що той час, який нам наданий з моменту поступлення  документу в комітет, зовсім недостатній, щоби... і  експерти працюють, і ...... тут деякі думки мають з приводу того, як нам... але  думаю, що нам, насправді, підтримую Івана  Геннадійовича, нам треба прийняти цей документ, треба, щоб він поступив в комітет і після першого читання ми могли серйозно над ним попрацювати уже в комітеті. Я думаю, що крім тих новацій, які сказав Олександр Владимирович, нам ..... імпонує ситуація, що  в документі серйозне є прагнення попрацювати над надійністю та результативністю системи  внутрішнього контролю. Тому що .... сьогодні вкрай не вистачає для Національного банку, це дуже важливо і інші речі. Я думаю, вони потрібні, є суперечливі, але в ході доопрацювання комітетом, я думаю, що ми зуміємо найти той баланс, який потрібен буде для того, щоб в цій ситуації в державі мати інструмент для стабілізації  фінансово-економічної системи. Тому я пропоную теж прийняти до розгляду  в першому читанні, а потім опрацювати дальше.

ГОЛОВУЮЧИЙ. .... Анатолійович.

ПОЛЯКОВ М.А. Шановні колеги, насправді, дійсно закон вкрай необхідний про Національний банк і, насправді, потрібно робити все, щоб  національний банк був незалежний, але тільки  одним оком почитавши цей закон, можу сказати, що, на жаль, деякі речі визивають дуже багато питань. Тому що втратиться будь-який контроль взагалі за національним банком. Ми пам'ятаємо кілька місяців  останніх тих проблем, які в нас виникали, не вдаючись у дрібниці, з контролем, з приходом голови Національного банку. І, як наголосив Сергій Вікторович, ми не будемо розуміти, хто відповідає за Національний банк, тобто якщо немає, ну, хто до нас буде приходити і яким чином буде відбуватися звітування. Якщо в нас не буде  інша …… взаємодія. То що таке взаємодія? Ну, десь ви є, десь є парламент, є вже взаємодія. А чи  її немає, чи хто це визначає? Зрозуміло, що це буде абсолютно безконтрольна система. Ми знаємо, що зараз у цей важкий час, я розумію позицію МВФ, вона дуже правильна, але це в нормальний час, коли немає такої вкрай складної ситуації, яка відбувається на сьогоднішній день. Це – друге.

І третє, хотілось би дуже, щоб наші  експерти і мої фахівці прийняли участь до того, як він готується, вноситься в комітет. І я думаю, мої колеги багато з цим погоджуються, що вони також хотіли б до внесення його в комітет вивчити і вже дати свої пропозиції.

Можливо, нам було б краще зараз відправ… не приймав би його навіть у першому читанні, а допрацював, взяти наші пропозиції, думки, і він, насправді, тоді міг би отри мати підтримку у парламенті.

Дякую.

РІЗАНЕНКО П.О. В дійсності, основна, я так розумію, мета даного законопроекту, те, що вимагав МВФ – це якось збільшити незалежність Національного банку від уряду, від  виконавчої влади. Хоча, по суті, дуже важко це зробити в тій системі координат, які задані Конституцією. Не просто законом, а Конституцією Справа в тому, що призначення ради Національного банку і голови Національного банку в нас прописано в Конституції. Тобто в цьому приймають участь і Президент, і Верховна Рада. Як ми пам'ятаємо, по сім членів ради призначає Верховна Рада і Президент, і голову призначає за поданням … Верховна Рада. Я відмічу, що призначає голову Верховна Рада, не Президент, але просто за поданням Президента. 

Ці речі ніяк змінити не можливо, тому залежність Національного банку, його ради і голови від волі Президента і Верховної Ради, вона не змінюється цим законом ні в якому разі. Це перше.

Друга залежність, я так побачив по цьому законопроекту, важлива, на чому сфокусована значна  частина  даної роботи, яка була  проведена, це щоб  перерахування  частини прибутку  Національного банку   до держбюджету, щоб тобто це не авансувалось,  не враховувались для оцінки… Ну  десь це я таким чином прочитав. Це от спостереження  щодо того,  як же ж буде зроблений Національний банк  більш незалежним. Тобто з точки зору призначення я не побачив, щоб він став  більш незалежний, з точки зору перерахування прибутку, то так.

Є якісь другорядні  речі, які мені не дуже  сподобались і я там   звернув на них увагу, тому це мене,  наприклад, підштовхує до того, що однозначно не голосувати за основу, а в цілому, а подумати, що з ним  зробити до другого читання, із таких я хотів би озвучити певний  ……… конфлікт, який цим законопроектом  пропонується, де статус службовців  Національного банку,  з одного  боку, вони держслужбовці, а  з іншого боку,  щодо компенсації  всяких матеріальних  благ, вони не підпорядковуються Закону про  державну службу,і створюється такий прецедент цікавий, хоч у нас  є і інші державні банки,  хоч у нас є Фонд гарантування  вкладів, де теж є, скажемо так, десь за аналогічною системою працюють люди.

Також  як члену комітету трошки не подобається мені те, що   комітет взагалі усувається цим законопроектом від процесу, від  участі в процесі призначення, де діючим  законом передбачалось, що комітет проводить інтерв'ю з  кандидатами до Ради Національного банку, робить подання  до Верховної Ради, Верховна Рада  призначає. Тут це  прибирається.

І ще  багато прибраного, скажемо, технічних моментів, які щодо взаємодії  Національного банку  з  Верховною Радою і Кабмін, де Кабмін і Верховна Рада  не диктують свої  умови  Нацбанку, вони  і так ……… по діючому  закону,  але  прибираються там якісь дорадчі  консультації з дорадчим  голосом. Я, наприклад, не зовсім розумію, це не робить банк,  Національний банк  залежним від уряду або Верховної Ради, але якось дає формальні механізми певної взаємодії координації своїх дій.

Тому  моє ознайомлення  з цим законопроектом мене  підштовхує до… Я підтримую пропозицію ……, якщо його розглядати сьогодні, то тільки  рекомендувати  прийняти в першому читанні, а до другого читання, скажемо так, доопрацювати.

Ще побажання ….. просто прохання, побажання працівників Національного банку, ми знаємо, що законопроект був поданий Президентом, але він розроблявся самим Національним банком. Ну на майбутнє просто прохання: може провести було б загальну консультацію з комітетом цієї ж Верховної Ради і з фракціями, тоді можна було б все це зробити більш швидко і, можливо, прийняти б закон в першому читанні, якби були враховані певні не принципові з точки зору МВФ позиції але, можливо, принципові з точки зору Верховної Ради.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.

ДЕМЧАК Р.Є. В першу чергу, колеги з нашого Комітету фінансової політики і банківської діяльності, в мене була можливість доволі так детально ознайомитися з законом.

Я хочу всіх запевнити, що ми не підходили формально до процедури, да, є підзвітність, є повноваження і є особистості, можливо по особистостям у нас до декого є якісь запитання, а щоб ми дивилися в суть, а суть, це якраз і є незалежність Національного банка із євроінтеграційним напрямком цього законопроекту.

Крім того, і основна функція Національного банку, це і ….. незалежності, це регулювання цін, тобто інфляції я маю на увазі,  і фінансова стабільність. …. тими засадами, які ….. законопроект, ми можемо наблизитись до реалізації цієї цілі, особливо це, що стосовно незалежності від Кабінету Міністрів. Для того, щоб ….. прибуток Національно банку, інколи в мінус фінансовій стабільності, як ми це бачили  останній рік, і тому ….. до Національного банку і по  Павлу Олександровичу треба підтримати …. були проведенні консультації, то, можливо, цей закон можна було прийняти і за основу і в цілому. Ну, на жаль, сьогодні тільки рекомендував би його прийняти тільки за основу і рекомендувати комітету проголосувати за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, …..

РОМАНЮК В.М. Доброго дня, шановні колеги.

Я б звичайно не хотів би починати чомусь згадали брежнєвську епоху, коли знаєте "не читал, но  осуждаю". Про інше    хотів говорити.  …… нормативний акт є як би. Відверто скажу як  з точки зору правової політики  цього всього питань не  хотів би там зараз вдаватися в деталі. Я про інше хочу сказати. Я чомусь  пригадую, коли приймався Закон про Національний банк, і всі говорили про те, наскільки він професійний, наскільки  він досконалий, буде  у нас тепер незалежний Національний банк  і буде все добре. Практика виявилася зовсім іншою. Інституційний  Національний банк був тим інструментом, точніше він виконував  дві функції  інституційні  в державі: перше – він наповнював бюджет; друге – був дуже часто джерелом корупції. В результаті за це все  заплатили прості громадяни України. 

Через те я про інше хотів би сказати. Я,   наприклад, взагалі виступаю на сьогоднішній день  я бачу, що  за 24 роки незалежності такий орган  як Національний банк я не бачу його ………… доцільності, відверто скажу. Тому що останніх  2-3 роки показали, що  він  більш, мені здається, ………. така інфляція була…………, я вибачаюся, да, тобто за це все заплатили ми і пересічні громадяни, от кожен з свого кармана витягнув якусь суму і за це все заплатив. Тобто немає двох базових принципів, які покажуть в перспективність ефективність. Перше – це кадри і друге – це  ресурс.  Нічого ми іншого, зараз нам  якийсь  ресурс там  Світовий  банк дає, Європейський банк, Міжнародний валютний фонд, тому можливо нам взагалі  треба розглянути питання щодо  концептуально……….. фінансової системи до тої ж, наприклад,  Польщі. Тут є багато  історій людства, історій ……… країн,  коли   країна  відмовлялися від своєї національної валюти і входила в єдину валютну систему іншої країни. І це було  набагато більш ефективніше, а саме головне – це  було  гарантією стабільності і гарантією того, що  найбільшим часом ми, грубо кажучи,  в перспективі  економічний отримаємо якийсь результат.

Тому по сьогоднішньому питанню я як би утримаюсь від  голосування для того, щоб просто вивчити як юрист цей нормативний акт. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ……………

ЛАВРИК О.В. Дякую. Звичайно, що прийняття подібного законопроекту є на часі, Тим більше, ………….. пам'ятаємо тут, біля нас, біля Верховної Ради  проблеми, які стикалися …………. Валютою і коливанням курсу. І ми дуже часто зверталися і до Національного банку, і до Кабінету Міністрів, і до Президента  для того, щоб спільно з ……………… і врегулювати ситуацію……………..

Але поспіхом намагалися прийняти закон, який би могли …………. Населення, які би давали можливість врегулювати ситуацію, яка існує.

Але я бачу, що нас разом, всіх разом не дуже вчить ті……….. на які ми наступаємо, ті граблі. Ми черговий раз хочемо дуже швидко прийняти  той чи інший законопроект, і таке враження, що за нами постійно хтось біжить.

З повагою ставлячись до Президента України, і, так розумію, до співавторів Закону "Про Національний банк", я хочу зазначити, що цей закон уже, дійсно, вимогою МВФ, але нам би трошки більше часу було би потрібно для того, щоби спільно його опрацювати.

В нашій фракції є дуже хороша традиція, яку ……………… спільно з відповідними міністерствами чи групами працюємо над системними законами, які дають можливість приймати системно рішення по врегулюванню тієї чи іншої галузі. Шкода, що готуючи такий великий блок змін, ми не мали можливості поспілкуватися  з Національним банком.

Крім того, …………….. регламент зауваження Головного науково-експертного управління  Верховної Ради, яке подало величезну кількість на кілька сторінок своїх зауважень. Я хочу сказати, що такі зауваження є і наших фахівців юристів.

І тому я би все-таки сьогодні не поспішав з прийняттям  такого закону.

Я розумію, що  закон враховуючи вимоги ………. буде поставлений на голосування  у Верховній Раді. І я розумію, що він потрібен. Але я би рекомендував сьогодні комітету дати можливість  залу Верховної Ради визначитись самостійно і не приймаючи ніякого рішення по цьому законопроекту. Я також утримуюсь. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Будь ласка.

ПИСАРУК О.В. Колеги, по-перше,  я мабуть,  вимушений погодитися з тим, що казали багато з вас – Павло Різаненко,  ………. Олег Лаврик, що ……….. краще координувати  обговореність з комітетом ………………. цього законопроекту. Ну варто погодитися.

Вибачте, я не в якості тобто виправдовування. Але все ж таки хочу сказати, що  цей процес погодження тексту  з МВФ це він досить важкий динамічний процес, коли  дуже багато змін є  в  реальному ………… немає такого моменту, що  у вас є………………………

Він до останнього моменту доопрацьовувався саме тому,  ……………… Президент підписав 27 квітня. Але ми  ………… до відома і наступні законопроекти тим більше такі масштабні  структури ми будемо намагатися якимось чином в реальному режимі часу потребує вашого тоді ……………, щоб …………процес. Це просто ………… річ – це процес. Так, щоб ви просто розуміли.

Друге. Це ……………. казав правильно, це структурно-важливий закон, який я вважав, ми повинні сприймати не з точки зору сьогоденнішніх проблем, із точки зору   конкретних … це  законопроект …………. Це управління Національного банку, я вам більше того скажу, що  оцей законопроект був виключно ……… виходили з  Міжнародного валютного фонду на підставі їх технічної місії, що називається ……… Тобто захисні механізми. Вони це побачили, вони …….. практику  роботи Національного банку… за багато років, то нинішнє управління до попередників, щодо попередників, я сказав, що  воно не відповідає більше світовій тенденції.  І на підставі цього аналізу, аналізу міжнародного досвіду  із залученням всіх експертних ресурсів, зокрема юридичних,  ми розробили цей законопроект,  ми його  відпрацьовували. Тобто він  довгостроковий, він не на сьогоднішній день. …………. всі  розуміємо, тяжка ситуація,  …….альна  відповідальність, завжди когось треба звинуватити. Але ми  робимо закон на роки вперед. Якщо ми хочемо, щоб структурні речі в цій країні працювали, ми  повинні приймати структурні закони. Це приклад структурного закону, це  не для Гонтарєвої, не для Писарука, ні для іншого, це структурний закон, колеги.

Я дуже б вас просив,  розглядати його ………. з врахуванням того,   що дані повинні були погодити, повинні були раніше показати, я погоджуюсь між іншим з пропозиціями, які більшість з вас, мені здається, висловили, що комітет підтримати в цілому і між першим і другим читанням доопрацювати деталі. Ну це все зрозуміло, але прошу дивитися з точки зору структурного довгострокового  міжсьогодення. Будь ласка, Сергій Вікторович, це   реальні речі, які не робляться під конкретних людей. І ……….. конкретні люди   дуже мало приймають участь в ініціюванні цього проекту, щоб просто ви розуміли.

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибо большое, Александр Владимирович.

Уважаемые коллеги, подбивая, подводя черту. Александр Владимирович, ну во-первых, могу сказать за себя, ко всем законопроектам, которые   дает Национальный банк, я не  отношусь как к законопроектам Гонтаревой или Писарука. Это говорит о том, что ………… в кратчайшие сроки рассматриваем те законы, которые  к нас поступают. Есть одно "но", на сегодня этот законопроект стоял уже первым для включення в порядок денний сесії. У меня вопрос. Многие ли депутаты ознакомились с этим законом?  Я думаю, не многие. Второй у меня вопрос. Если вы говорите, что шла рабочая группа. А в чем была проблема депутатов включить в эту рабочую группу  или пригласить, дабы они видели  те серьезные потуги, которые Национальный банк проводит для того, чтобы  найти какой-то общий знаменатель   с Международным  валютным фондом?  Я хочу вам напомнить, буквально когда последний раз мы вас приглашали, мы  договорились с вами о том, что  вопросы ………… с валютными вкладчиками, то я просил бы меня или кого-то из наших коллег пригласить на это совещание. Вот уже прошел месяц, у меня как бы  вопрос: вы либо не встречались, либо забыли про наши договоренности.

И …….. третье то, что мы, скажем так, підзвітність  міняємо на ……….., если  мы видим как бы…………. с Национальным банком, мы скажем, нет. Почему? Потому что на самом деле достучаться это очень проблематично, особенно до голови и вы об этом знаете……….. каким образом, депутатский корпус парламентско-президентской республики  сможет взаимодействовать с Национальным банком.

То, что касается заработной платы? ……….. Гонтаревой или Писарука, это опять исключение из правил, завтра придет Минобороны и скажет, у нас война, у нас люди воюют, мы считаем, что им надо платить по двойному или тройному тарифу, и тоже будут правы. Потому что это исключение из правил. То, что этот закон нужен, … необходим – ни  у кого нет сомнения  ……. Требование   МВФ и, безусловно, этот закон нужен  ……..

Но сама подготовка его и голосовать за то, я не читал …….. как сказал мой коллега, но лично я как депутат не буду. Поэтому у меня второе есть предложение, первое – проголосовать за основу, а второе  ………. две пленарные недели. Я предлагаю до  следующей недели всем хорошо поработать над этим законом, вынести на следующую пленарную неделю на  обсуждение комитета, я имею в виду. И если есть необходимость проголосовать в зале. То …….. такое предложение, то есть следующая  пленарная неделя у нас пленарная, у нас есть комитет, ……… доработать этот закон внести все изменения, которые ……… внести и проголосовать на  следующей неделе.

Да, пожалуйста.

РІЗАНЕНКО П.О. По суті, а потім по  процедурі.

Я якось по-іншому  сформулюю можливо варіант те, що хотів сказати і ще раз просто в цей час почитав меморандум МВФ. Я десь розумію, що  процес відбувався таким чином, МВФ бачить, що  Національний банк не діє незалежно від ……. або від виконавчої влади є така проблема. …… змінюють щось тоді постало питання, давайте  ми поміняємо закон. Хоча по суті  закон цей не  робить Національний банк більш незалежним ніж він є зараз. Призначення керівництва, які були вони всі ті ж самі залишаються. Система координат, коли  парламентська більшість …….. призначення  уряду призначає половину ради Національного банку і щось……….. "Блок Петра Порошенка" тобто говорити про якусь структурну незалежність  належність Національного банку  цій системі координат, яка є, яка закріплена в Конституції,  от не приходиться, це ж не міняється цим  законом.  Тобто… В законі, наприклад,  написано, що забороняється діючому втручання органів державної влади в діяльність  Національного банку. В законі вже все, ну умовно передбачено, що  Національний банк  незалежний, повинен бути незалежним. Мені дуже   подобається стаття  6, ще раз її перечитав, давно не читав про фінансову стабільність, що це пріоритет номер  один і всі інші пріоритети  другі, треті, четверті, тому… У нас все в законі вже  написано,  так що  де-факто  це  теж не стосується конкретної людини, яка сьогодні  очолює Національний банк, це стосується і минулих, і позаминулих, і так далі. …………незалежними від держави, от так   от у нас получалось. Ну це прохання МВФ, хоча  воно, я вибачаюся, не бачу як воно сильно інституційну незалежність змінить Національного банку.

Тут  у   є один пункт ……………….  Я це окремо питання просто  хотів,  щоб ми може звернули  нашу увагу в законопроекті, яку саме  частину  пропонується збільшити ……………… Національного банку, тобто бо я цього не  знайшов.

А щодо процедури, то я трошки не зрозумів вашу позицію… (Шум у залі) _______________.  Якщо  ми не підтримаємо в першому читанні, тобто ви пропонуєте взагалі……….

_______________. Я пропоную ………  на наступний тиждень і на наступному тижні розглянути на комітеті…

(Загальна дискусія)

ДОВБЕНКО М.В. Наші  пропозиції, вони ні на що не впливають до першого читання. Може бути два механізми: або ми підтримаємо в першому читанні, або  ми не  підтримуємо, а  може  неформально  просимо  Національний банк  у даному випадку уже Президент, а не Національний банк якось   законопроект   такий який-то механізм забрати і  подати доопрацьований, я не знаю, ви цього не озвучували, але мені ………….

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я вніс першу пропозицію. Що  є пропозиція прийняти  за основу в першому читанні і рекомендувати це в сесійній залі розглянути, а потім працювати в комітеті. Я так розумію, що всі, хто виступав сьогодні  із членів  комітету,  погоджуються, що документ потрібен.

Всі, хто виступав вважають, що це серйозний момент, всі, хто виступав вважають, що дійсно треба багато доопрацювати. Якщо ми беремо в першому читанні, ..... власністю комітету і тоді  ми можемо доопрацьовувати, поправляти, викидати, переписувати, щось домовляти. А якщо ми сьогодні пропонуємо, що .... не розглядаємо пока, то тоді...

_______________. (Не чути).

_______________. Да. То тоді знову не зрозуміло.

_______________. Да. Тому я прошу ставити  перше, мою пропозицію, що за основу в першому читанні, а потім, якщо інші пропозиції – давайте інші  розглядати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  ... ....

_______________. Сергій Вікторович, я хотів би .... .... зробити маленьке зауваження. Була, насправді, ще одна пропозиція звучала про те, щоби не голосувати ... законопроект, а дати його .... залу Верховної Ради без рішення комітету.

...... також поставити на голосування. Без розгляду комітету, так. Дякую.

(Загальна дискусія)

ПИСАРУК О.В. Я хотів би доповнити, на рахунок МВФ і хотів сказати, що МФВ працює по матриці, спонтанно він не рекомендує  прийняти той чи інший  закон. Тобто це частина стратегії, яка була прийнята ще набагато раніше. Тому я хотів би, щоб ми ні в якому разі не спускали це, як кажуть, на гальмах це питання, яке є дуже важливим і  наскільки ....  підтримку фінансового сектора має бути у червні вже місяці. Я ..... на це зробити акценти. Фактично в нас є ще наступний тиждень і потім, ну, ми не встигаємо просто-напросто, можливо, навіть із-за якихось внутрішніх там переконань особистих. Тому я все-таки підтримую пропозицію: поставити на голосування, щоб цей закон ми рекомендували прийняти  в першому читанні. Потім в комітеті доопрацювати між першим  і другим читанні.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Почули. Будь ласка, ... ....

_______________. Прошу включити пропозиції щодо того, щоб ми відкликали, автора законопроекту відкликали його, доопрацювали і тільки тоді вносити його на перше читання. Тому що...

_______________. (Не чути).

_______________. ... ну, автор – Президент, відкликали. А що Президент не має права відкликати законопроект? Він – така ж людина як і ми. Тому що, як то кажуть, що була справа власністю комітету,….. …., щоб не знали що з ним робити з такою власністю. Краще відкликати, доопрацювати, тому що реально ну він ніколи в житті не набере підтримки в парламенті, щоб ми не робили з цього посьмиховисько.

_______________. Шановні колеги, якщо ….., свої пропозиції ….. знімаю і про відкликання підтримую пропозицію Максима Анатолійовича, ну. В нас є 3 пропозиції значить. Перша, це за основу,  і потім. Друга, це без розгляду комітету ….. . І третя, це відкликати, внести ті зауваження, які є у депутатів.

_______________. …. запропонувати Президенту відкликати, бо ми так не відкличемо, ….

_______________. Він, до речі, має першочергове право і розгляду 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми це вже чули по сьогоднішньому порядку денному. ….. коли він перший стояв …. Порядку денного.

Шановні колеги, тобто  я ставлю на голосування перше питання, це прийняти за основу даний законопроект за основу і після цього доробити його в комітеті.

Хто – "за"? Прошу голосувати.

1, 2, 3, 4, 5.

Це в нас рішення прийнято, так?

ГОЛОВУЮЧИЙ. … рішення прийнято.

Друге як на по процедурі, друге, третє вже ми не голосуємо.

(Не чути)

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, рішення прийнято.

Тоді друге в нас питання порядку денного.

ГОЛОВУЮЧИЙ. В ми проголосували про включення в порядок денний його на цьому тижні.

 (Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ.І, ….., я ще раз, користуючись нагодою, хотів би вас попросити на наступному тижні, на наступному тижні ми домовлялися ще місяць тому, да, що ми про план Національного банку дій порозмовляємо. Тому хотів би запросити на наступний комітет, от, Я не забувся….. домовлявся навіть на шосту, потім зрозумів, що це …… я повинен чітко зазначити, що   важливі елементи  плану Національного банку зараз  ….. з Міжнародним валютним фондом ……….у Вашингтоні зараз поїхала …….. на два тижні з того, як   ми з ними, домовимося, а ми ще не домовилися…

ПИСАРУК О.В.  Ми от наприклад, візьмемо, ключові елементи  … пов'язані з адміністративними  обмеженнями, то це все одно буде частина плану. У нас на початку червня  наша  щоквартальна постанова повинна ………. Базуватися  тобто до кінця травня ми повинні це погодити. Тобто  на протязі роботи місії до кінця травня  ми погодимо. А поки …… зробити на початку ……Тому що не можна казати про те, що у нас домовленість.

ГОЛОВУЮЧИЙ.Шановні колеги,  початок червня, нормально? Приймається, щоб уже ..., добре. Дякую…..

Ігор Михайлович, ставте, будь ласка, на початок  червня 

ПРИЙМА І.М. у нас комітет з головою Національного банку.

ГОЛОВУЮЧИЙ.……  там було два закони, по-моєму, Ми ж презентували два закони ……. У нас по порядку денному сьогодні включили один, а там ще є другий вони з ними зв'язані.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто хочу вам нагадати, озвучте це, бо ми по одному  проголосували, по-другому, я так розумію, що  ми навіть і не обговорювали.

 (Загальна дискусія)

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, по порядку денному в нас проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України номер 1195. Доповідає Різаненко Павло Олександрович. Я так розумію, там після першого читання були правки. Так, Павло Олександрович? Дякую, правки, і от фракція Радикальної партії……………

Будь ласка, Павло Олександрович.

РІЗАНЕНКО П.О. Шановні колеги, на розгляд пропонується ………..  законопроект 1185 у другому читанні. Я хотів подякувати голові нашого комітету, пану Рибалко, голові Комітету правової політики  Руслану Князевичу і пану Гройсману, що визначили… все-таки справедливість восторжествувала, і визначили Комітет фінансової політики і банківської діяльності як профільний з цього законопроекту. Пам'ятаєте, у першому читанні я розглядав у комітеті правової політики.

Ітак, до другого читання надійшло 14 правок, з яких дві запропоновано врахувати  і одна враховується по суті. Одна з цих правок, яка врахована – це та правка, яка озвучувалась  під час розгляду у першому читанні, яка надійшла від Радикальної партії Ляшка, це залишити ……….. статтю 1060 частину чотири статті 1060 в оригінальній редакції, тобто передбачити, що по завершенню вкладу ………. він повертається вкладнику, якщо інше не передбачено у новому……….

Всі інші пропозиції і поправки, запропоновані …………….. які порушують………………….. які, по суті, нівелюють суть даного законопроекту. Таблиця є перед вами, кожному роздана. Пропонується підтримати в такому вигляді: дві ………… враховано і одна врахована по суті. Саме за авторством голови нашого комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, які будуть пропозиції? Я пропоную  підтримати цей законопроект в цілому і винести в сесійну залу. Хто - "за", прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую.

Другий пункт: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо обмеження зарплат і премій керівництву Національного банку України. Доповідає народний депутат Міщенко Сергій Григорович.

У нас від Сергія Григоровича є лист, яким він просить без його участі розглядати цей законопроект. Тому, шановні колеги, я прошу, які будуть думки з цього приводу? У нас є, скажімо так, процедура, що коли немає народного депутата, ми не розглядаємо цей закон. Але ми розуміємо, що законопроекти потрібно обговорити, для обговорення…

Іван Геннадійович – співдоповідач. Будь ласка, Іван Геннадій.

ФУРСІН І.Г. Идеологически этот закон полностью противоречит тому закону, который мы обсуждали так долго сейчас. Если мы собираемся давать больше независимости Национальному банку, то регулировать зарплаты, сидя в Верховной Раде, и механизмы начисления, ну, я считаю, что это в общем-то не совсем правильно, не совсем логично.

Поэтому я считаю, что коллеги пускай определятся, будем ли мы ждать депутата Мищенко, чтобы он нас убеждал в чем-то. Я с профессиональной точки зрения считаю, что это неправильно. Более этого, считаю, что ограничение зарплаты Национальному банку только приведет к ухудшению уровня профессионализма, оттоку кадров. Не собираюсь льстить Национальному банку,  но фоне других государственных организаций Национальный банк все-таки, ну, выгодно и положительно отличается. И вряд ли такими мерами, как ограничениями или снижениями заработной платы, мы добьёмся чего-то положительного. Если бы можно было обсуждать, допустим, общую политику сокращения штата или оптимизацию структуры, ну, наверное, это было бы разумно. Но я скажу так: я, например, против законопроекта Мищенко. Но давайте решим…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, які ще є думки з цього приводу. Дивіться, ......... все-таки.......Да, будь ласка, Олександр ....

ЖОЛОБЕЦЬКИЙ О.О. Два слова,  я … поддержать …. …. Дело в том, что никогда еще ограничения заработной платы ни к каким хорошим последствиям не приводили. Что касается Нацбанка….

_______________. (Не чути). 

ЖОЛОБЕЦЬКИЙ О.О. …депутаты в том числе, да, проживи на депутатскую зарплату. Поэтому я думаю, что Национальному банку тоже это нелегко. Поэтому, учитывая практику …., все-таки предлагаю на комитете рассмотреть и поддержать … чтобы как бы, да, решение  комитета – отказать, отрицательное. Спасибо.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

РОМАНЮК В.М. Я теж вважаю, що в нас була непогане практика, але ми сьогодні можемо зробити все-таки результативне голосування в зв'язку із  тим, що перше питання в нас було дуже серйозна .... розбудова Національного банку, а це дійсно ця пропозиція, цей законопроект туди не вписується. Раз ми підтримали той законопроект, то цей прийдеться відхилити. І я пропоную прийняти результативне голосування по ньому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, як я розумію, у нас .... пропозицій. Перше – це від Олександра Олександровича, це розглянути, так, зараз цей законопроект і його ....

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. Я понял, і відхилити, так. Значить, перше – це відхилити.  ... голосування. Друге – підтримати, так? В когось єсть... а я перепрошую, це третя. А друга була ...., да, це не розглядати без депутата, так?  (Не чути) Ну, розглядати без депутата – це теж можна відхилити. Це наш колега, я вважаю, що, може…

_______________. Він же листа написав!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так. Перше – це пропозиція Олександра Олександрович, що розглянемо зараз цей законопроект, і підтримаємо Івана Геннадійовича щодо відхилити його. Хто - "за", прошу голосувати.

_______________. За відхилити?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да. Скільки у нас там? П'ять? Шість? Шість. Рішення прийнято.

Друга в нас пропозиція… Відхиляється, так, добре.

Так, поїхали далі. Третє в нас питання. Третє питання ми роздивилися – це 2742. І четверте питання – це затвердження Постанови Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань на тему: "Про шляхи стабілізації банківської системи України". Всі ми знаємо, що в нас проходили парламентські слухання. Нам треба затвердити, як я розумію, проект постанови. Будь ласка, Ігор Михайлович, вам слово.

ПРИЙМА І.М. Я коротесенько. Всі пропозиції і зауваження, які розглядались на парламентських слуханнях, які потім були подані, ми їх доопрацьовували. Три рази ми надсилали депутатам, для того щоб вони ще раз прочитали, і членам комітету, і могли дати свої зауваження. Ну, буквально вже півтора тижні, зауважень немає. Тому документ відпрацьований, і ми можемо вносити його від комітету для затвердження.

Тому прохання, щоб комітет прийняв зараз рішення винести цей проект Постанови про рекомендації на розгляд Верховної Ради та прийняття його Верховною Радою. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, які ще будуть пропозиції?

Немає, погодитись.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодитись? І вносимо на розгляд Верховної Ради проект постанови. Хто - "за", прошу голосувати. Проти? Утримались? Утримався… Добре.

…по страхуванню давайте ми вирішимо: чи на завтра, бо завтра буде сесійний… …… зараз занято, у нас маленька…

Чи на наступний тиждень ми з усіма законами цей закон поставимо.

Як ви…

_______________. На наступний тиждень.

ГОЛОВУЮЧИЙ. На наступний тиждень.

Шановні колеги, всіх влаштовує, що наступного тижня, …. на вівторок, у нас в комітеті?

_______________. Так.

ГОЛОВУЮЧИЙ. ……, тому що в середу у нас більше часу, але маленька зала.

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. …. у вівторок наступний у нас комітет.

Дякую за увагу.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку