СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань фінансової політики

і банківської діяльності

22 грудня 2015 року

Веде засідання Голова Комітету РИБАЛКА С.В.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, шановні присутні, на сьогоднішньому комітеті у нас 8 народних депутатів, тобто кворум є. Засідання оголошую відкритим.

Пропонується затвердити порядок денний засідання комітету з регламентом розгляду питань. Хто - "за", прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято.

Перше у нас питання – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (№ 2456д). Доповідає заступник голови комітету Демчак Руслан Євгенійович. Будь ласка, вам слово.

ДЕМЧАК Р.Є. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу нагадати, що в залі Верховної Ради розглядалися два законопроекти, вони йшли як паралельні: 2455 і 2456. 2455 – про споживче кредитування, він був прийнятий в першому читанні. А 2456 був відправлений на повторне перше читання.

Вашій увазі пропонується доопрацьований проект Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг. Тобто, якщо перший – це новий Закон про споживче кредитування, то цей закон, який вносить в різні законодавчі акти зміни, який інтегрує як би ці зміни і приводить чинне законодавство до тих вимог, які вказані в попередньому законопроекті.

Зазначений законопроект був розглянутий 09.12.2015 року. Відповідно до статті 115 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" законопроект на повторне перше читання подається не пізніше 30 днів після дня його попереднього розгляду у новій редакції і підготовлений головним комітетом, тобто нашим.

З огляду на те, що термін, визначений Регламентом для внесення комітетом законопроекту, спливає 1 січня 2016 року, пропонується прийняти рішення по даному законопроекту сьогодні.

Вам була надана таблиця законопроекту, підготовлена з урахуванням зауважень Головного науково-експертного управління, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Нацфінпослуг, Асоціації учасників ринків фінансів послуг та зауважень, висловлених народним депутатом України Остапом Семераком. Він в залі висловлювався, що там є в нього зауваження. Ми з ним зв'язалися – і працювали з цими зауваженнями.

Зокрема, законопроект доопрацьований у наступних напрямках: уточнена та узгоджена термінологія відповідно до чинного законодавства України, уточнені та виключені норми, які неоднозначно трактувалися Цивільним кодексом України, виключені норми про позови в інтересах невизначеного кола осіб, тобто пропонувалося, що можна було  групові подавати позови, оскільки це не зовсім урегульовано Цивільним кодексом України, зняли цю норму. Враховані особливості важливості ведення електронного документообігу між фінансовою установою та споживачем, враховані зауваження НБУ та виключені положення, що НБУ контролює споживачів, аналізує договори та подає позови до суду щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, усі зауваження щодо способів захисту прав споживачів, які регламентує Директива ЄС 93/13, а також частково враховані зауваження щодо відповідності законопроекту Директиві ЄС 2007/64, яка регламентує порядок захисту прав споживачів при отриманні платіжних послуг.

Нагадую, що законопроект спрямований на посилення захисту прав споживачів фінансових послуг, зокрема, запропоновано законодавчі зміни спрямовані для підвищення проінформованості споживача про фінансову послугу, створений механізм притягнення та встановлення відповідальності за порушення прав споживачів фінансових послуг.

З огляду на зазначене, пропоную підтримати доопрацьований проект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг, реєстраційний номер 2456, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, послухаємо Національний банк, яка в нього точка зору з цього приводу.

Да, будь ласка.

РАШКОВАН В.Л. Добрый день.

С точки зрения Национального банка, как вы знаете, в рамках комплексной программы реформирования финансового сектора, защита прав потребителей финансовых услуг является одной из важных задач на ровне с защитой прав кредиторов и инвесторов банковской системы. Поэтому в принципе с учетом тех замечаний, которые были сделаны и проработаны рабочие группы, мы считаем, что какбы, мы просим поддержать этот законопроект.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хтось ще хоче висловитись  з цього приводу. Так, будь ласка Михайло Володимирович.

ДОВБЕНКО М.В. Колеги, я вважаю, що  ми робимо дуже важливу і потрібну справу на ринку. Дуже багато різних побажань, зауважень і критичних, в тому числі на  зустрічах з виборцями є. Я думаю, це добре, що ми взялися за такі  серйозні пласт роботи, який потрібен сьогодні на ринку. Навіть, нещодавно у мене була робоча нарада з приводу питань лізингу і, знову ж таки, ми  вийшли на проблему захисту права  споживачів. Тому  я думаю, що нам треба все зробити, щоб у першому читанні  провести такий  варіант як запропонував Руслан Євгенович. А  до другого читання серйозно підготуватися, може навіть не поспішаючи, але дати можливість всім інституціям, хто працює на фінансовому ринку, в тому числі, може  навіть організувати нам круглий стіл, можливо, якісь робочі наради, щоб максимально послухати різних  учасників фінансового  ринку з тим, щоб ми могли максимально його цільним зробити і практичним для реалізації у цих умовах, які сьогодні є в нашій країні.

Тому я підтримую і пропоную на фракціях провести роботу, щоб цей законопроект був прийнятий у парламентській залі. Спасибі.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Степан Іванович.

КУБІВ С.І. Це дійсно, закон потрібний – раз. Друге, ці зауваження, які  були зроблені не тільки  на комітеті, коли ми розглядали, а відповідними  виступаючими в залі, саме  головне – зняти питання  розбіжностей термінології Цивільного кодексу України. Тобто тут добре попрацювала відповідно група і сам  Руслан Євгенович. Є пропозиція доповідати, щоб доповідав цей закон саме і він в залі. Але провести відповідну роботу з фракціями, щоб не було дискусії і підтримую думку Михайла Володимировича.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я не заперечую того, що стосується  роботи нашої фракції, переговоримо… Так, будь ласка.

РОМАНЮК В.М. Нагадайте мені уточнення… яка основна полеміка була, біля чого?  Тобто зауваження…

ДЕМЧАК Р.Є. Зауваження, які були?

КУБІВ С.І. Я хотів би  перше, додатково сказати, що в  першу чергу  були імплементовані директиви ЄС. Так от цей  закон про споживчі кредитування і про імплементацію…  інші законодавчі акти, ну, є проблема, що були фінансові піраміди, деяка термінологія, наприклад, що таке "споживче кредитування" – зараз чітко уже визначено, що це кредитування фізичних осіб на... ну, фізичних осіб – не підприємців, починаючи від самого там невеликого кредитування, як ми називаємо, там від побутової техніки до, закінчуючи квартирами. І оскільки така проблема була, ну, ідеологія цих законопроектів, тому що взяли європейські... європейську практику і її імплементували в наше українське законодавство. Деякі моменти були занадто прогресивними. От, наприклад, те, що я зупинився на груповим позовом, дозволялося, ну, першим проектом, зараз це перебрали, щоби зразу для того, щоби не  витрачалися, якщо є одна типова, одне типове порушення для цілої групи споживачів фінансових послуг, ну, їх може бути 100-200, то можна було б зекономити і на пошлині, на миті судовому, щоб робити такий груповий позов. Але наш Цивільний кодекс цього не дозволяв і, наприклад, це прибрали. І в термінології, там також були деякі зауваження, просто ми їх вичистили і відповідно так, щоб до нашого законодавчого якби, до наших базових законів – Цивільного кодексу, Кримінального кодексу, щоб відповідало, щоб не було просто суперечок, от такі якби основні зміни.

ДЕМЧАК Р.Є. Ще раз, наскільки я зрозумів, були якісь директиви ЄС, які не відповідали наше... проект нашого закону. Так?

КУБІВ С.І. Так. _______________. (Не чути)

КУБІВ С.І. (Не чути) … скажу навіть більше: там директиви ЄС .......... Цивіьний кодекс і була не узгоджена термінологія, яка б не давала ....... там більше позицій привели юристи відповідно до цього, це була найбільша дискусія через погодженість .....

РОМАНЮК В.М. По відношенню до нашого Цивільного кодексу, ну, от вони-то були імплементовані, але були самі... термінологія не відповідала тій термінології, яка була в Цивільному кодексі України.

_______________. Зараз вона усунена?

_______________. Усунена, да.

КУБІВ С.І. Не треба...  роботу з фракціями ...... ми повинні уже взятися за ту справу, тому що потрібно в залі 226  голосів, знову чисто технічне питання ……

 

РОМАНЮК В.М. Я чому задаю це питання, тому що воно, грубо кажучи, у нас на фракції, наскільки я пам'ятаю, під час обговорення цього законопроекту виступив Семерак, щоб знову не виникло……….. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я пропоную доопрацьований законопроект щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових прийняти, рекомендувати  Верховній Раді прийняти  за основу.

Якщо не заперечуєте, хто – "за", прошу голосувати. Проти?  Утримались? Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Давай.

КУБІВ С.І. Враховуючи, що бюджет і ряд змін позицій, які напрацьовувалися протягом тижня з минулого четверга у комітетах профільний, бюджетний мається на увазі, податкової політики, були створені робочі групи, там є ряд позицій, які прямо  стосуються нас, ми тут… Ми говоримо про використання коштів, ми говоримо не тільки Фонд гарантування, ми говоримо про державні банки  і  так далі.  Тобто   коли цей проект документу буде  зроблений, необхідно  нам зібратися, пропрацювати і відповідно прийняти…

_______________. Ми тільки що про це говорили.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я думаю, що це на четвер ми заплануємо, Ігор Михайлович. Давайте тримати на контролі, і я кожен день буду вас інформувати, колеги, добре.

Все. Дякую. Засідання комітету оголошую закритим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку