СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності

15 листопада  2016 року

Веде засідання Голова Комітету РИБАЛКА С.В.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні! На засіданні нашого комітету сьогодні присутньо сім народних депутатів, тобто кворум є. Засідання оголошую відкритим.

Пропонується порядок денний. Є у когось якісь пропозиції з цього приводу? Якщо нема пропозицій, прошу голосувати. Хто – "за"? "Проти"? Утрималися? Рішення прийнято.

Переходимо до порядку денного нашого комітету. Перше питання –  проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживанням  у сфері банківської та інших фінансових послуг (реєстраційний номер 5390), поданий Президентом України.

Шановні колеги, я думаю, що всі ми знаємо про те болюче питання людей, яких ошукали, це 14 тисяч людей, які стали жертвами цієї афери, по іншому я сказати не можна. Ви знаєте, що ми на базі нашого комітету проводили комітетські слухання з цього приводу, ми слухали і позицію прокуратури, і позицію фонду гарантування, на жаль, на цій нараді не було представників Національного банку, хоча ми їх запрошували. Але питання так йшло тільки виключно в кримінальному контексті. Цей закон, який пропонується, по-перше, добре, що є така ініціатива, але мені, як і вам, колеги, хотілося б щоб ми вирішували питання комплексно, а не в ручному режимі, і щоб далі у нас не було банків, які можуть використовувати такі схеми, щоб людей ошукували сьогодні, бо це не оновляє довіру до банківської системи, а тільки підриває її.

Тобто я пропоную, давайте заслухаємо представника Президента України у Верховній Раді Герасимова Артура Володимировича. Будь ласка, дам вам 5 хвилин, а потім подискутуємо з цього приводу. Вам слово, будь ласка, Артур Володимирович.

ГЕРАСИМОВ А.В. Дякую.

Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні запрошені, останнім часом в нашій країні набула розповсюджена схема, за якою у приміщеннях банків, я наголошую у приміщеннях банків, фізичним особам пропонується укладати не договори банківського вкладу з банком, а договори позики з не банківськими фінансовими установами через повіреного, яким виступає банк.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із використанням зазначеної схеми вже було ошукано лише за посередництвом "Банка Михайлівський" 14 тисяч фізичних осіб на загальну суму, що перевищує 1,5 мільярди гривень.

Крім того, зловживаючи недостатнім рівнем правової та фінансової обізнаності фізичних осіб, банками не надавалася таким особам чітка інформація про  те, що на залучені кошти не поширюється гарантії щодо їх повернення. З метою захисту зазначеної категорії осіб, які були ошукані за посередництвом банку та унеможливлення використання таких схем в майбутньому Президентом України внесено  до парламенту та визначено як невідкладний проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди завданої зловживанням у сфері банківської та інших фінансових послуг" номер 5390. Зазначеним законопроектом пропонується поширити на осіб ошуканих за допомогою вказаної схеми гарантій відшкодування коштів передбачених Законом України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. У зв'язку з цим передбачається доручити Фонду гарантування вкладів вивчити документи щодо кожної ошуканої особи та не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності законом проект якого розглядається розпочати виплати по відшкодуванню коштів. Також банкам забороняється здійснювати без відображення в зобов'язаннях та активах банку операцій шляхом залучення коштів фізичних осіб з метою прямого їх розміщення в кредити.

Також Фонду гарантування вкладів надається право заявляти вимоги до не банківських фінансових установ, якими були залучені кошти в зазначений спосіб, а також пов'язаних з банком осіб дій або бездіяльність яких призвели до заподіяння коштів, або як і внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримало майнову вигоду.

Окрім того проектом передбачено встановлення заборони фінансовим установам залучати кошти фізичних осіб із зобов'язанням щодо їх повернення в разі, якщо така можливість прямо не передбачена законом. Головні завдання законопроекту, окрім того, що повернути кошти ошуканим вкладникам зробити запобіжники на майбутніх для того, щоб такі ситуації не повторювались. Крім цього хочу сказати, що цей закон в розробці цього закону приймав безпосередню участь Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

З огляду на зазначене, прошу підтримати законодавчу ініціативу Президента та ухвалити рішення на комітеті рекомендувати Верховній Раді прийняти цей закон за основу та в цілому. Дякую за увагу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Артур Володимирович.

Будь ласка, давайте почуємо точку зору Національного банку. Яків Васильович, вам слово.

СМОЛІЙ Я.В.  Я дякую, Сергій Вікторович.

Національний банк також розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів… (Не чути)

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Яків Васильович.

Давайте послухаємо точку зору Фонду гарантування вкладів. Костянтин Миколайович, вам слово.

ВОРУШИЛІН К.М.  Фонд гарантирования вкладов выступил одним из, скажем так, соавторов этого закона. Поэтому считаем, что есть проблема, которую необходимо…

_______________. (Не чути)

 ВОРУШИЛІН К.М. Фонд гарантування выступил одним из инициаторов, вернее, соавторов этого закона, да, в общем-то мы фактически вместе с Администрацией Президента работали здесь очень плотно. И поэтому мы считаем, что данный закон позволит, с одной стороны, снять социальную напряженность в обществе и тех обманутых вкладчиков с помощью "Банка Михайловского", работников "Банка Михайловского" мы поможем им получить деньги за счет Фонда гарантирования, с другой стороны, мы поставим точку в будущем над подобными вещами, чтобы не допускать подобного расхищения схемы, подобное расхищение денег у граждан Украины в пользу определенных личностей.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтин Миколайович.

Шановні колеги, які будуть питання, пропозиції стосовно цього законопроекту?

У мене є тоді одне питання. Мені б дуже хотілось, щоб ми швидко сьогодні ухвалювали цей закон у двох читання, щоб він не був сирий і ми потім не робили якісь зміни, щоб його доопрацювати і щоб в нас не знайшлись якісь гарячі голови, які потім використовувались ще в свою, скажемо так, пользу, на користь свою.

В мене питання є. Там, якщо я не помиляюсь, Артур Володимирович, ви мене поправте, якщо… Ми зробили там запобіжники, як я розумію, в цьому законопроекті для того, щоб ми в ручному режимі не вирішували питання. Це три запобіжника. Чи можливо, щоб ми почули вашу точку зору, і як ми будемо з цим боротися?

ГЕРАСИМОВ А.В. Дійсно, наразі є інформація про те, що також декілька банків починають використовувати таку саму історію для того, щоб ошукувати вкладників. Тому три головні запобіжники, які будуть використані, і які чітко прописані в цьому законі разом з Фондом гарантування вкладів і Національним банком.

Перше, особа, фізична особа, яка прийде до приміщення банку і захоче розмістити свої гроші через банк, якісь фінансові установи, має бути письмово попереджена і поставити свій підпис під тим, що вона проінформована про те, що на цей вклад не буде розповсюджена ситуація з гарантування вкладів. Раз.

Друге питання. Якщо, боронь, Боже, така ситуація станеться, зараз всі мають зрозуміти, що не тільки на банк, а вже на не банківські установи буде розповсюджуватися право вимоги від Фонду гарантування вкладів, що означає вплоть до арешту коштів. І ви бачили, що вже сьогодні в рамках розслідування, наприклад, що стосується "Банку Михайлівський", арештовано майно власника банку, заарештований менеджмент банку і так далі.

І крім цього, одразу хочу сказати, що Закон про банки і банківську діяльність також вноситься запобіжник, що банкам забороняється, пряма норма, здійснювати без відображення в зобов'язаннях та активах банку операцій шляхом залучення коштів фізичних осіб з метою їх прямого розміщення в кредити, що робилося наразі. Оце три головні речі. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

А в мене ще питання. Там, як я розумію, будуть нести відповідальність і пов'язані особи.

ГЕРАСИМОВ А.В. Так. Також в цьому законі ми вносимо зміни, що пов'язані з банком особи, діяльність або бездіяльність яких призвела до наслідків, також вони будуть підпадати під право вимоги, що означає, скажімо так, відповідальність Фонду гарантування вкладів. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. А скажіть, будь ласка, ………. Сейчас я ще питання. Як ми зробимо так, а якщо особи, наприклад, не пов'язані? Ну, що таке пов'язані особи,да? Якщо там одне підприємство, як я розумію, фінансова установа в одній області, друга – в другій, і ніякого відношення до цього не мали, от, то це вже не пов'язані особи. Я ж і кажу про це питання. Може, подумати з колегами, як вирішити так, щоб ми не пішли глибше з цим…

ГЕРАСИМОВ А.В. Я пропоную зараз запитати…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте.

 ДЕМЧАК Р.Є. Ну, в будь-якому разі ……… бенефіціарів. Тому незалежно від того в якій галузі працюють інвестори, все одно ланцюг від фінансової установи через можливо ряд юридичних осіб все одно мають дійти до кінцевого бенефіціара.

Що стосовно до банків, то ця вимога про розкриття кінцевих бенефіціарів вона вже давно працює. Я сподіваюсь, що ця норма буде примінена і до фінансових установ. Якщо…

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)

ДЕМЧАК Р.Є. Насправді, в проекті не вказується, тільки в тому випадку виплачується фінансовій установі, якщо це пов'язані і це одна банківська група. А тільки в тому випадку, коли банк виступає повіреним, тобто фактично є співпраця, ну, якщо він повірений і банк фактично, ну, це повірений агент, в законопроектів прописаний як повірений, але, ну, щоб для розуміння, що він являється агентом. І запобіжник такий, що ті договори, які на момент підписання цього закону вони були уже не підписані. Фактично ми можем… Ми підозрюємо, що таких може бути кілька банків і не тільки "Михайлівський", може бути, підозрюємо…

ГОЛОВУЮЧИЙ. …другий пункт нашого сьогоднішнього засідання комітету.

ДЕМЧАК Р.Є. Але, тут ще один запобіжник, це вимога, всі наступні договори обов'язково підписувати і інформувати споживачів. Тому фактично ми убезпечуємо в майбутньому такі можливі на базі банку видачі кредитів не банком, а як повіреними фінансовими установами.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …. банку, да? Дякую.

Павло Олександрович, у вас було питання. Будь ласка.

 

РІЗАНЕНКО П.О.  Да, у мене пару аспектів.

Ну, ми всі прекрасно розуміємо чим спричинений цей законопроект, з ситуацією з "Банком Михайлівський". Якщо коротко, що з банком сталося, то класичний пилосос, де власник банку змітав гроші з ринку, залучались кошти по неймовірним відсоткам, найвищим на ринку, мав банк другий найбільший рекламний бюджет, хоча сам був в п'ятому, шостому десятку. Кредитував не в значній мірі тільки з  фізичних осіб, невеликий портфель був. Ну і більша частина коштів ішла пов'язаним особам, які теж, я вибачаюся, але  Національний банк цього не помічав, що це  кредити пов'язаним особам.

Далі, момент ще, банк перед тим, як визнати неплатоспроможним, обидві портфелі були виведені в різних напрямках. Портфель фізичним особам виведений в сторону, по повідомленням ЗМІ, в сторону одного  з банків. І портфель кредитів, який був по компаніям пов'язаний з акціонерами, заміщений сміттєвим портфелем.

Ну і одночасно… Це типова  історія, не один раз ми таке бачили, таких десятків в дійсності. Але що надало,  скажем так, ізюминки в цій ситуації, що власник примудрився, маючи вже рік певні обмеження на залучення коштів фізосіб, ну не власник, а банк, тоді розробив схему, згідно якої він залучав ці кошти вже  не в банк, а на фінансові компанії, пов'язані також з ним же,  і фінансуючи, вибачаюся, свої бізнеси.  І в момент виведення банку з ринку приземлив ці зобов'язання з  фінансових компаній на баланс банку в пасив, на начебто на поточні рахунки вкладників начебто. А в  активи приземлив сміттєві цінні папери та права вимоги, які нічого  не коштують. Це так передісторія.

 Даним законопроектом пропонується, коли я уважно прочитав, особливо "Перехідні положення", то він застосовується, по суті, до ситуацій тільки, які є на ринку або в Фонді гарантування вкладів, на момент прийняття цього закону. Тобто  на майбутнє це не буде, скажем так, розповсюджуватися і на майбутнє, ну це вже зобов'язання попереджати вкладників, куди вони дають і на що ці гроші підуть. 

Ну, ці запобіжники  в дійсності, давайте об'єктивно, мабуть, і в цій  ситуації яка була, то вкладники не давали гроші банку,  банк  не зробив  з цих коштів внески до Фонду гарантування вкладів, що є джерелом  відшкодування по  200 тисяч. Тому я би  назвав цей закон одноразовою дією. Для того, щоб розв'язати ситуацію один раз. Тобто цим законом пропонується екстраординарні кроки щодо  відшкодування. У мене таке ж  запитання, чи пропонуються цим законом екстраординарні  виключні кроки для того,  щоб стягнути   з акціонера  і основного організатора пана  Поліщука завдану  шкоду у вигляді  декількох мільярдів гривень? Просто  тут, от наприклад, було, що можна  подавати, вказувалось, що фонд, або уповноважена особа – це новий  пункт, або додаток – також має право завити вимоги до небанківської  фінансової установи. Так в цих небанківських  фінансових  установах, там вже власники якісь трактористи,   і   прибиральниці, і так далі, вони були. І я пам’ятаю ці  дві компанії, які в "Михайлівському", вони на момент виведення тут же були,  в них змінились власники на інших трактористів  і прибиральниць, місце реєстрації змінилось на Хмельницьку область і за місцем реєстрації їх ніхто знайти не може і так далі. Тому все-таки, можливо, тут варто вказати, що заявляти вимоги до кінцевого бенефіціарного власника і банку і цих фінансових установ, а не просто  до юридичних осіб, які пусті, випотрошені і в яких нічого  не залишається.

Давайте, якщо ми  робимо екстраординарні  міри по відшкодуванню,  то зробимо і  екстраординарні міри по відшкодуванню  державою  з тих, хто спричинив збитки.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Павло Олександрович, слушне питання.

Будь ласка, Віктор Миколайович, вам слово. 

РОМАНЮК В.М.  Доброго дня,  шановні колеги.  От я дивлюсь на цей нормативний  акт і пригадую, у мене був   один знайомий дипломат з Великобританії  і він мені казав: "Якщо буде для українського уряду одне неправильне  рішення, вони обов'язково його виберуть". От мені цей законопроект при вирішенні цього питання нагадує оцей варіант, тобто, ми би вибрали для себе саме неправильне вирішення цієї проблеми.

Тобто, по факту, що ми маємо. От мій колега Різаненко Павло, він детально виклав, в чому  суть питання, а суть питання в тому,  що  шахраї вкрали у  населення кошти. Як це робиться в цивілізованому світі:  держава створює механізм, ловиться  шахрай і відповідно фізичні особи пред'являють в рамках кримінального процесу вимоги     до цих шахраїв. І відповідно вони платять  тому що гроші – це така субстанція, вони ніде не ділися. Ви ж розумієте: вони перетекли в якісь активи, або закордон, або в  Україні – вони десь є.

Тобто, що зараз пропонує Президент.   Президент пропонує  дуже просту штуку: щоб платники податків в черговий раз заплатили за бездіяльність  системи в цілому, щоб ми скинулись, вибачте, півтора мільярда гривень  і заплатили  за те, що ніхто нічого не робить.

Колеги мені не дадуть збрехати,  2 роки назад я відкрито і публічно закликав про те, що буде така ситуація в всій банківській системі. Я це публічно  постійно озвучував.

Мало того. На останньому, мені здається, на початку цього року я кожному направив доповідну, що потрібно робити, у тому числі про персональну субсидіарну відповідальність власників банків. Якщо ми не введемо цей механізм, нас чекає колосальний крах банківської системи, коли люди не будуть відчувати персональну відповідальність. Я. наприклад, готовий проголосувати за цей законопроект при одній простій умові: якщо  така сама субсидіарна відповідальність… точніше  солідарна відповідальність буде для членів управління   Національного банку, які я направляв ці доповідні  і аргументовано викладав свою позицію. Тоді  ми будемо бачити, що принаймні вони відповідають власним, вибачте, тілом за те, що твориться в нашій державі. А так ми постійно будемо падати, падати, падати. І коли закінчиться  цей…………, я не бачу дна. І тому мене, відверто скажу, дивує і позиція Президента, і позиція уряду, і позиція Національного банку. Коли ми поставим цю крапку, коли ми скажем собі, що нам треба відповідати за те, що    ми робимо в державі? Коли ми скажемо собі: "Люди, зупиніться"? Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Миколайович. У мене… Одну секунду. У мене питання…

Я згоден з тим, що питання треба розділити на дві частини: як допомогти сьогодні вкладникам і, перше питання,  а хто понесе відповідальність за те, що сьогодні зроблено.

Якщо ви пам'ятаєте, ще там 2 місяці тому, коли ми проводили комітетські слухання, я задавав питання: а які представники і посадові особи Національного банку понесуть за це  відповідальність. Але давайте  підходити ну до самого закону. А як прописати пропонуєте ну цю відповідальність? Давайте, Павло Олександрович. 

РІЗАНЕНКО П.О.  Я, до речі, якраз в цьому  контексті хочу звернути увагу, що  десь, здається, півтора-два роки тому назад ми так красиво прийняли зміни до Кримінального кодексу, яким передбачили кримінальну відповідальність за доведення банку до  неплатоспроможності. Але я зазначу, що в цій статті не передбачена конфіскація майна. Саме по цій статті.  Вони неконфіскаційна. Тому, мабуть, мова йде про те, що доповнити цю статтю  саме конфіскацією за доведення банку до неплатоспроможності. Це логічно, це є  тут абсолютна логіка.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зміни ще до  Кримінального кодексу підготувати. Так, Павло Олександрович? Дякую. Да, будь ласка.

ЛАВРИК О.В. Дякую. Звичайно, сьогоднішній закон – це не є закон про вирішення системної проблеми, а це є закон про людей. 14 тисяч людей, які…  через вину держави і органів держави, які повинні за тим слідкувати, не виконали кожен в якійсь своїй мірі свої функції і не виконує до сьогоднішнього дня. А ми цим законом в черговий раз просто кажемо, люди, не варто вам стояти на вулиці, тому що ви за свої тисячу, дві тисячі чи там двадцять тисяч гривень не повинні нести певних збитків.

Інше питання мене ще сьогодні хвилює. Ми вже тут почули, що є певні запобіжники і ці запобіжники можуть в тій чи іншій мірі унеможливити подібну ситуацію з іншими банками, які вже таку схему пропонують. Тому я звертаюся до регулятора, до Національного банку, з тим, щоб подати перелік банків і фінансових установ, які вже на сьогоднішній день використовують таку схему, щоб не лише запобіжникам, які дрібним шрифтом написані в договори, а щоб вони могли виходити з публічною позицією і щоб завтра в  такій ситуації не отримали чергові там десяток банків з черговим півтора мільярдом вкладів, які треба буде погашати за кошти бюджету. І прошу секретаріат оформити це як депутатський запит. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні колеги, які ще будуть пропозиції? Будь ласка.

РОМАНЮК В.М. … усвідомлювали ще один важливий крок, що таким чином, от ми зараз схиляємо законопроект, який легалізує фактично злочинців. Тобто ми спонукаємо їх до чергових шахрайських дій, це ми вводимо пряму норму про те, що люди вкрали, вони несуть за це відповідальність, вимили кошти, виїхали за кордон, а ви тут ті, що залишилися в країні, працюйте зранку до ночі і оплачуйте, я закінчу, наші ……… дії. Тому тут чітко потрібно відповідати за це все або ми продовжимо ту практику, яку ми запровадили два роки назад, ми закриваємо очі, ми імітуємо роботу, ми пишемо якісь нормативні акти, хоча всі усвідомлюють, що насправді по факту відбувається. Ми ж всі усвідомлюємо і, розумієте, ця бездіяльність, ця вся візантійська політика, коли ми бажане визнаємо за дійсне, воно довго працювати не буде, тому що система схопується і ми це все очевидно бачимо. Питання часу, коли ми прийдемо до цієї межі, коли ми знову ж таки ті, що залишилися в країні платники податків, ми знову це заплатимо курсом долару, ми заплатимо знеціненням активів, ми заплатимо відтоком активної частини населення, ми будемо всі платити, про це чітко і ясно потрібно усвідомлювати нам всім. Тому ця позиція абсолютно, мені здається, деструктивна.

Я звертаю увагу про те, що  хто не знає, от  в нас безвіз. Це пряма   відповідальність нас про те, що ми рік звільняли Шокіна. Рік! Сьогодні вся Європа каже, якби ми звільнили рік назад тому Шокіна, то  ніякого не було б і вже давно  Україна  б отримала безвіз.

Ця сама позиція і в цьому питання тому що ми як політичний клас підігруємо   тим, хто робить деструктив в державі і якщо Президент вносить деструктив,    ми зараз всі підписуємося всі під цим деструктивом, потрібно чітко і ясно це усвідомлювати. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Петро Володимирович,  будь ласка, вам слово.

ГЕРАСИМОВ А.В. По-перше, Президент не вносить деструктиву. І я б хотів сказати, що Президент  України робить масу речей для того, щоб  і з точки зору обороноздатності, і з точки зору  економічного  зростання в цій країн і все йшло       на гарне.

А тепер, відносно конкретних речей, я б хотів розділити три моменти. Перший  момент, ми вирішуємо проблеми людей, які отримують кошти – раз.  По-друге, ми виставляємо запобіжники на майбутнє, чи всів, я не впевнений, але ми чітко виставляємо запобіжники, які дозволять закрити  головні дірки в цьому питанні. І третє, дуже важливе, коли ми говоримо про відповідальність і ніхто нічого не робить, навіщо казати неправду. Ми вже знаємо, що заарештований   менеджмент, ми знаємо,  що заарештована власність власника банку, ми  знаємо, що зараз повним ходом іде розслідування і це ще не останні арешти і не останні арешти,я маю на увазі власності.

Тому неможна казати, Генеральна прокуратура робить  свою справу. Дякую.

ЛАВРИК О.В. Я маю запитання  до представника Президента.

Скажіть,  будь ласка, а за які кошти, якщо ми це все знаємо,  будуть повернені вкладникам  1,5 мільярда гривень. Чи майна, яке зараз  є заарештоване, воно буде продано реально, буде продано, чи воно закінчиться ….…. Я розумію, що це риторичне запитання до вас, але питання в тому, що  ми всі розуміємо, що це буде повернено з  бюджету,  з податків людей, які, дійсно, кожного дня, кожного місяця платять,  наповнюючи там по гривні, по дві цей бюджет країни.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  ……, давайте коротко. Ситуація нагрівається.

ДЕМЧАК Р.Є. Я хотів би  зупинитися на соціальній складовій цього законопроекту. І хочу  нагадати, що з 1 січня 2017 року у нас іще буде один прошарок осіб,   які будуть захищені Фондом гарантування  вкладів – це фізичні особи суб'єкти   підприємницької діяльності, на них також буде поширюватись. І  я вважаю, що якщо буде можливість у Фонду  гарантування   вкладів розширювати як би цей спектр, то ми маємо це підтримувати,  тому що ми розуміємо, що це має соціальну орієнтацію.

Що стосовно цієї ситуації. Є два варіанти. Або залишити цих 14 тисяч осіб один-на-один із паном Поліщуком, з його юристами. Ви розумієте, яке в нього може бути лобі, і цих людей один-на-один. Тому я вважаю, що ми маємо віддати те, що коло осіб, які будуть захищені, і будуть гарантовані їх виплати Фондом гарантування вкладів, в даному випадку розширити.

ОЛІЙНИК В.В.. …(Не чути)

Я – представник "Банку Михайлівський" міста Дніпропетровськ. Цей закон, звісно, він не є досконалий, але він захищає хоч ту частину вкладників банків, яка постраждала від дій банку, Фонду гарантування, ми сейчас не можемо цього сказати. Але ми… (Шум у залі) Что?

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)

ОЛІЙНИК В.В. Представники банку, Фонду…………… Але ми просимо вас, прийнявши цей закон, не зупинятися тільки на цьому законі. Ми просимо вас змінити в подальшому систему гарантування вкладників і прийняти таку систему, яка буде повністю захищати права вкладників, гарантувати їм конституційні права України, визначених статтею 41, "Право власності". І ще представників... (Не чути)

_______________. А можно вопрос? Существует ли на сегодня, на сегодняшний день оценки, какая сумма в соответствии с этим законом будет выплачена и какой…

ГОЛОВУЮЧИЙ.   1,5 миллиарда.

Шановні колеги, да, давайте Фонд послухаємо. Яка сума, …………. є інформація?

_______________. Сумма, которая будет, выплатят, это где-то миллиард 200.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Миллиард 200. 

А стосовно Фонду гарантування вкладів відповідаємо, що ми зареєстрували Закон про фонд гарантування вкладів, і на базі його будемо з колегами дискутувати, як зробити так, щоб були запобіжники і система працювала. Слушне питання.

_______________. И еще момент я хотел уточнить. Вот наши вкладчики, когда смотрели вчера законопроект, точно… (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чого не стосується тоді, я не розумію? Якщо банк, це на фонд, якщо не банк… Ну да. В тексті ж договору має бути це чи ні?

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте послухаємо представника фонду, Віктор Миколайович.

РІЗАНЕНКО П.О. …сусіду …гроші позичили, він вам не повернув, то держава теж повинна відшкодувати?

_______________. (Не чути)

_______________. Якщо дозволите…

РОМАНЮК В.М. Люди добрі, одну репліку, я от просто закінчу.

У нас колись була проблема з "Еліта-Центром", держава зобов'язалася, що якось вирішить це питання, до сих пір питання не вирішено, але проблема залишилась. Ми створимо, от ви зараз розказуєте, це лишній раз підтверджує, що ми замість однієї проблеми створюємо ще більшу проблему. Ви як представник "Банку Михайлівський" ви себе декларуєте, ….. лишній раз це підтверджується і депутатам потрібно це все враховувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я пропоную, у нас ще одне питання і дуже мало часу, я пропоную поставити цей законопроект на голосування. Так, …….?

_______________. Пропонується в цілому рекомендувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу і в цілому.

_______________. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. "Проти"? "Утримались"? Проти, да? Один – "проти". Рішення прийнято.

Шановні колеги, Артур Володимирович, як я розумію, після обіду цей законопроект буде в залі сесійному? Що?

_______________. (Не чути)

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Я співдоповідач, да, безумовно.

Шановні колеги, давайте перейдемо до другого пункту.

_______________. (Не чути)

 ГОЛОВУЮЧИЙ. От, я ж…

Шановні колеги, у нас друге питання. Віктор Миколайович, давайте перейдемо до другого питання порядку денного. Шановні колеги, тут стосується у нас дуже таких пікантних теж інформацій і ситуації в інших, скажемо так, банківських установах. І моя пропозиція зробити це питання обговорення його в закритому режимі для того, щоб ще далі не пошатнути і так за нашою фінансово-банківською системою, яка і так не в кращому стані. Якщо ви не заперечуєте, то прошу поставити це питання на голосування.

Хто – "за"? "Проти"? "Утрималися"? В закритому режимі. Рішення прийнято.

Шановні колеги, я вам дуже дякую, представникам Національного банку. Дякую вам, Артур Володимирович, прошу залишитися.

І давайте, якщо можна, фонд там залиште, Костянтина Миколайовича, заступника, щоб ми теж по цьому поводу подискутували. Добре? Заступника.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку