СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань фінансової політики

і банківської діяльності

05 квітня 2017 року

Веде засідання Голова Комітету РИБАЛКА С.В.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Шановні присутні! Я пропоную нам починати. Сьогоднішнє засідання присвячене співробітництву комітету із такою поважною міжнародною установою як Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку USAІD. На нашому засіданні присутні керівники трьох проектів. Це трансформація фінансового сектору, кредитування сільськогосподарських виробників в Україні та підтримка аграрного і сільського розвитку.

Шановні колеги, наш комітет давно та успішно співпрацює з проектом USAІD. Вони допомагають нам вивчати міжнародний досвід використання у своїй законодавчій роботі найкращих світових напрацювань.

Сьогодні ми з вами зосередимось на темі кредитування сільськогосподарських виробників. В усьому світі аграрний сектор важливий тільки з точки зору експорту, а також, з огляду, на продовольчу безпеку та соціально-економічного розвитку малих населених пунктів.

Для України роль сільського господарства важко переоцінити. На жаль, минулого року аграрна продукція вийшла на перше місце в українському експорті. Це ганебний результат технологічної деградації нашої економіки.

Тому наше з вами ключове завдання це забезпечити державну підтримку аграрного сектору таким чином, щоб стимулювати максимально глибоку переробітку продукції в середині України, тому що це робочі місця, це податки, а тільки так ми зможемо підвищувати рівень життя кожного нашого українця, і, щоб ми експортували максимально складні товари, а не дешеву сировину.

Окрім того, для нас важливо стимулювати ринок малих та середніх господарств. Саме вони дають робочі місця, життя соціальній сфері села та убезпечують нас від спекулятивних цінових коливань, які можуть спровокувати великі виробники.

Одна із головних проблем – доступ невеликих виробників до кредитування. Це проблема особливо загострилась тепер, коли ми так важко виходимо із надзвичайно глибокої банківської кризи. У цій ситуації вагому роль мають відіграти кредитні спілки. Вони глибоко вкорінені у сільській місцевості та часто більш фінансують дрібних фермерів ніж банки.

Зміцнення сектору кредитування спілок є перспективним напрямком розвитку фінансування системи України. Комітет певний час працює над проектом нової редакції Закону про кредитні спілки. Проект кредитування сільськогосподарських виробників активно долучився до опрацювання цього документу, проект якого вам розданий.

На цьому засіданні ми ознайомимось із діяльністю проекту кредитування сільськогосподарських виробників і обговоримо напрацювання проекту закону. Закликаю до обговорення присутніх сьогодні представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національного банку, Мінфіну та Асоціації кредитних спілок.

Зараз пропоную, шановні колеги, рухатись по нашому порядку денному згідно Регламенту. Слово надається голові Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Пашку Ігорю Володимировичу. Будь ласка, Ігор Володимирович, вам слово.

ПАШКО І.В. Дякую, пане голово.

Шановний пане голово комітету Верховної Ради, шановні народні депутати, шановні присутні! Насамперед я хотів би подякувати USAID за організацію проекту технічної допомоги кредитування сільськогосподарських виробників. Цей проект дуже важливий в сучасних умовах трансформації кредитної кооперації в Україні, тим більше що він орієнтований на інвестування такої важливої галузі народного господарства, як сільське виробництво.

Проект запроваджує комплексний підхід до розвитку кредитування сільгоспвиробників. В ньому передбачена взаємодія усіх учасників ринку – це кредитні спілки, асоціації та регулятор. Для кредитних спілок це впровадження передових методик оцінки ризиків на підставі аналізу грошових потоків позичальників. Ми сподіваємося, що цей напрямок дозволить створити дієвий механізм оцінки ризиків, допоможе відхилити неплатоспроможних позичальників та надати фінансування тим господарствам, які спроможні використати кредитні кошти для розвитку сільського господарства.

На жаль, на теперішній час рівень неповернення кредитів є надто високий. Це впливає на платоспроможність кредитних спілок, на їх здатність виконувати свої обов'язки перед своїми членами кредитних спілок по поверненню паїв та депозитів. Занадто високий рівень проблемних кредитів має негативний вплив на імідж кредитної кооперації в цілому.

 Сподіваємося, що експерти USAID допоможуть нам впровадити новий дієвий механізм аналізу позичальників, та спільно з асоціаціями ми імплементуємо цей механізм на рівні кредитних спілок. Крім того, проект передбачає впровадження нових послуг, що можуть бути надані членами кредитних спілок. На сьогодні перелік послуг, що надаються кредитними спілками, є дуже обмежений, що стримує розвиток кредитної кооперації в Україні. Сподіваємося на допомогу USAID у впровадженні новітніх послуг з використанням міжнародного досвіду.

Для Нацкомфінпослуг як регулятора проект передбачає сприяння поліпшення системи моніторингу за діяльністю кредитними спілками, запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку фінансових послуг. Наразі на ринку присутні більше ніж 500 кредитних спілок. На жаль, деякі з них не виконують вимогу щодо обов'язкових нормативів, порушують норми чинного законодавства. Питання дієвого механізму виведення таких кредитних спілок з ринку неодноразово розглядалося комісією та спільно з асоціаціями. Сподіваємося, що за допомогою Проекту USAID буде впроваджено дієвий механізм, який насамперед захистить права членів таких кредитних спілок. На думку регулятора, діяльність окремих кредитних спілок може бути відновлено. Для цього нам потрібний міжнародний досвід, запровадження системи фінансового оздоровлення. Всі заходи будуть сприяти покращенню регуляторного середовища на ринку кредитних спілок.

На нашу думку, успіх цього проекту залежить від тісної співпраці усіх учасників ринку, це кредитні спілки, асоціації, регулятор. І зі свого боку комісія як підзвітна Верховній Раді буде на регулярній основі інформувати комітет щодо розвитку цього проекту. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Ігор Володимирович.

Шановні колеги, я хочу передати зараз слово директору Проекту USAID "Кредитування для сільгоспвиробників" Еві Сержинській. Будь ласка.

СЕРЖИНСЬКА Е. Доброго дня, шановні члени парламенту та почесні гості, наші партнери та колеги! Перед тим, як я почну, дозвольте мені, будь ласка, привітати наших колег з USAID, які тільки що до нас долучилися.

І ще я хочу сказати декілька слів від  Брайана Бранча, який, на жаль, сьогодні не зміг бути з нами. Він є президентом Всесвітньої ради кредитних спілок, і він передав вам листа зі своїми найкращими вітаннями, і ви можете знайти його у ваших стеках.

Наша  зустріч сьогодні демонструє нашу сильну підтримку розвитку сектору кредитних спілок в Україні та підкреслює її значення для української економіки. Кредитні спілки – це кооперативні фінансові установи, власниками  яких є клієнти, які, в основному, надають доступні фінансові послуги у віддаленій сільській місцевості, де розвиток і доступ до фінансових ресурсів є найбільш затребуваним, але часто недостатнім.

Добре функціонуючий, безпечний, надійний сектор кредитних спілок має грати важливу роль у забезпеченні доступу до фінансування громадян у  сприянні розвитку сільських районів і поширенні фінансової освіти.

Більш того, кредитні спілки в Україні є невід'ємною частиною регульованого фінансового ринку, сприяють різноманітності фінансового ландшафту і відкривають можливості для подальшого зростання і чесної конкуренції серед своїх гравців, що має вирішальне значення, адже Україна готується до вступу у Європейський Союз. Я рада ту сьогодні бачити різних учасників. Це свідоцтво того, що обговорюються не тільки проблеми, з якими стикаються українські кредитні спілки, але й ефективні рішення, при активній участі ключових партнерів та ринку.

У США кредитні спілки обслуговують кожного третього громадянина, і я також одна з них. Сектор кредитних спілок США є одним з найбільших і найрозвиненіших у світі, і має 1,2 трильйона доларів у своїх активах. Члени кредитних спілок користуються перевагами на рівні з клієнтами інших фінансових установ і мають доступ до повного спектру послуг, пропонованих банками: заощадження, кредити, страхування. Я назвала тільки декілька. Крім того, депозити членів американських кредитних спілок на даний час гарантуються в тій самій мірі, як і клієнтів приватних банків.

Законодавча база для кредитних спілок має стимулювати зростання та впровадження інновацій, дозволяючи кредитним спілкам стати чесними та сильними конкурентами для інших гравців на фінансовому ринку. Беззаперечно, кредитні спілки в Україні знаходяться сьогодні на роздоріжжі і потребують нашої підтримки, щоб продовжувати виконання своєї важливої місії. Внесення змін до нормативно-правової бази здається найбільш переломним етапом, та якщо все буде зроблено належним чином, він буде і найбільш ефективним для всього сектору і для кожного окремої кредитної спілки, і для її членів.

Проект, який я представляю, з яким маю намір вас сьогодні познайомити, – це Проект Агентства США з міжнародного розвитку "Кредитування сільськогосподарських виробників", який прагне виступити в якості каталізатора для реформування сектору кредитних спілок, зокрема в нормативно-правовій сфері, яка є наріжним каменем для їх розвитку.

І таким чином я підходжу до короткого опису нашого проекту і його цілей. Я намагатимусь бути краткою. Проект "САР"  є чотирирічним проектом і він фінансується агентством, проходить за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку і виконує цю кооперацію зі Всесвітньою радою кредитних спілок.

Головною метою проекту є активізування діяльності сектору кредитних спілок і покращення доступу до агрофінансування. Проект має 6 амбітних цілей, які ви можете побачити на екрані, але їх можна виділити у три категорії: по-перше, це підтримка більш прозорого нормативно-правового середовища для кредитних спілок і відповідно до норм Європейського Союзу.

Це також нарощування потенціалу двох провідних національних асоціацій кредитних спілок в Україні, щоб вони могли краще представляти ринок своїх членів і виступати за зміни перед регулятором і державними діячами. А також це сприяння розвитку та поліпшення продукті та послуг агрокредитування і розширення агрокредитування через кредитні спілки.

З очевидних причин співпраця з кожною окремою кредитною спілкою на ринку є нездійсненним завданням і тому ми повинні зосередитися на тому, що є більш фундаментальним і може принести користь багатьом, тобто я маю на увазі закон.

Прогрес досягнутий із жовтня по розробці нового Закону про кредитні спілки, який ми маємо обговорювати сьогодні, є дійсно видатним і ми зобов'язані цим спільній роботі всіх партнерів і тих, які представлені сьогодні тут. У рік, коли ми святкуємо 25 років партнерства між агентством США з міжнародного розвитку та Україною, ми сподіваємося, що разом як партнери ми зможемо розкрити потенціал сектору кредитних спілок в Україні, що дозволить мільйонам фермерів отримати доступ до необхідного кредитування і також розкриє потенціал сільського господарства в Україні. Дуже дякую за вашу увагу і співпрацю.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Thank you very much.

Шановні колеги, хочу передати слово нашому колезі – першому заступнику голови комітету Довбенку Михайлу Володимировичу.

Будь ласка, Михайло Володимирович, вам слово.

ДОВБЕНКО М.В. Доброго дня, шановні учасники нашого зібрання. Найперше хочу подякувати пані Єві за презентацію вкрай важливого для нас проекту, який сьогодні ми з вами мали можливість, з яким познайомитися: кредитування сільськогосподарських виробників.

Хочу сказати, що це не просто слова. Актуальність пов'язана з тим, що впродовж 2014-2015 років економіка нашої країни впала більш як на 16 відсотків. У минулому році, хоча тренд на економічне зростання ми зуміли повернути, але тих 2,3 відсотка – це вкрай недостатньо для того, щоб ми могли говорити про належне відновлення чи пожвавлення економіки нашої країни.

Звичайно, ситуація потребує нашого радикального втручання, і ми з вами в комітеті сьогодні вживаємо цілу низку заходів з тим, щоб от ту, надзвичайно велику ризиковість банківського сектору, а ми знаємо, що вона, так склалося, є найгіршою за всі роки незалежності країни, і ми вживаємо цілу низку заходів з тим, щоб відповідно поправити законодавчу базу для цього. але дуже важко повернути цей тренд впродовж короткого часу.

Тому, на мою думку, якраз сьогоднішній проект кредитування сільськогосподарських виробників через кредитні спілки є дуже важливим для того, щоб ми мали можливість реалізувати один із дуже конкретних і потрібних для нас кроків для пожвавлення економіки, і агропромислового комплексу зокрема.

Хочу сказати, що, я думаю, кредитні спілки, в тому числі і не тільки через цілу низку державних інституцій, але і в нас, у парламенті, отримали неналежну підтримку. Це дуже погано! Ми в добрі часи мали вже більше двох мільйонів учасників кредитних спілок, ми мали більше мільярда доларів в їхніх активах, ми мали можливість тоді через кредитні спілки кредитувати більш як мільйон громадян нашої країни і таким чином давати можливість поповнювати наш валовий внутрішній продукт. Але не буду називати, через об'єктивні-суб'єктивні причини, на жаль, ця добра тенденція сьогодні не зберігається.

Я хочу сказати, що добра традиція з розвитку сільськогосподарської, і не тільки сільськогосподарської кредитної кооперації, вона має давню традицію в нашій країні, зокрема, можу сказати, що на моєму виборчому окрузі Тисменецькому номер 84 ще у 1894 році була створена перша кредитівка, товариство взаємного кредиту "Віра". Це було одне із перших на той час на теренах сьогоднішньої України.

Я повинен сказати, що ми і сьогодні маємо в межах районів, де розміщено мій виборчий округ, непогану роботу кредитних спілок, але зустрічаючись з ними, я бачу, наскільки важко їм сьогодні, наскільки негайної і дієвої потрібно нашої допомоги з тим, щоб могли вони показати весь свій  потенціал, який вони мають, а ми знаємо, що не тільки в нашій країні, але і в інших країнах світу вони цей  потенціал демонструють, реалізують і вносять дуже серйозних внесок у валовий продукт кожної з тих країн.

Я хочу сказати, що підготовлений експертами проект Закону про кредитні спілки як на мене дає відповіді на цілу низку питань і проблем, які потребують теперішнього вирішення. Я думаю, що нова редакція буде мати, з нашого боку, підтримку в тій частині, що нам потрібно буде впровадити систему гарантування вкладів у кредитних спілках. Я думаю, що ми зуміємо там зафіксувати розширення переліку послуг. які може надавати кредитна спілка через посилення інституційної спроможності регулятора. Я хочу сказати, що ми, я думаю, зуміємо усунути бюрократичні дублювання дозвільних процедур з боку державного регулювання. Я думаю, що ми разом з ним будемо тут активно працювати, щоб якраз це дало можливість нам вирішити ті речі, які вкрай потрібні для сьогоднішнього нашого аграрного комплексу. Тому що навіть останні 2 роки, коли ми зуміли виростити майже рекордні врожаї, на жаль, воно не дуже значно відбивається на надходженнях у бюджет, тому що експортні наші речі, які ми сьогодні реалізуємо, в основному це сировинного характеру, майже немає доданої вартості. А якщо немає доданої вартості, то важко говорити про нові робочі місця і збільшення, реальне і значне збільшення валютних надходжень для нашої країни.

Тому я щиро хочу сьогодні вітати і дякую, жалкую, що сьогодні немає з нами Брайана Бранча. Я знаю, скільки президент Всесвітньої ради кредитних спілок робить для того, щоб підтримати через впровадження досвіду, через багато нових новацій, які є, в рамках Всесвітньої ради саме наших спілок. Я хочу також подякувати і пані Сержинській, яка сьогодні теж, презентуючи цей проект, докладає багато зусиль, щоб ми мали хороший результат. І разом з тим хочу сказати, що у вашій роботі ми будемо спільними. І думаю, що спільна робота дасть хороший результат. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Михайло Володимирович.

Наступному хочу надати слово президенту Національної асоціації кредитних спілок України Козинець Петро Миколайович. Будь ласка, вам слово.

КОЗИНЕЦЬ П.М. Доброго дня, шановні учасники засідання. Ну, перш за все я хочу від імені ринку кредитних спілок, по-перше, подякувати комітету Верховної Ради за послідовне відстоювання нашої позиції щодо необхідності розвитку кредитних спілок. Тому що, на жаль, останні роки дуже рідко ми чуємо від... з високих трибун про необхідність ..... і важливість кредитних спілок для мільйонів українців. Тому що, на жаль, сьогодні дуже часто з цих трибун звучить, що в плані реформації ми маємо  забезпечити рівні ринкові умови банків і кредитних спілок. Мені здається, сама логіка питання абсолютно незрозуміла. Якщо поставити в  однакові умови банки і кредитні спілки, це виникає питання, тоді кредитні спілки взагалі не потрібні.

Готуючись до сьогоднішньої зустрічі, я не знаю, можливо, випадковість, а, можливо, не випадковість, я згадую червень 1992 року, якраз в цьому залі була перша презентація для депутатів Верховної Ради  першого скликання проблематики і необхідності розвитку кредитних спілок, де були представники української діаспори США, Канади, Австралії і представники  Всесвітньої ради кредитних спілок. Тому мені здається, що отака символічність сьогоднішньої події все-таки буде нас сприяти на позитив з тим, що все-таки після сьогоднішньої події, після прийняття нового Закону про кредитні спілки, дійсно кредитні спілки отримають друге дихання.

Тому що, зараз подивившись ще, уявіть собі після кризи 2008-2009 року пройшло уже 7 років, нова редакція Закону про кредитні спілки була зареєстрована Верховною Радою, які приймали участь ......... 28 березня 2008 року, то бишь 9 років назад. І за 9 років держава нічого не спромоглася ні в плані законодавчих змін, які... якби в 2008 році був прийнятий цей закон, можливо, не було б тих негативних наслідків, які були в 2009 році.

Тому мені здається, от, сьогодні Михайло Володимирович говорив про цифри, кожний рік українські громадяни отримали один мільйон кредитів – це по  кількості, це не по сумі, це і малий бізнес, це і фермери, це і телевізори, холодильники, побутові речі, без яких сьогодні не можуть жити наші громадяни. Перспектива, то єсть можливості кредитних спілок сьогодні як ніколи величезні. І нам, дійсно, ми дуже вдячні комітету за підтримку ініціатив, ми дуже вдячні проекту USAІD, я повторюю, майже 25 років назад якраз представляв відкриття кредитних спілок, і сьогодні USAІD сьогодні знову з нами, і проект… ми готові до співпраці.

Мало того, треба звернути увагу, що цей проект передбачає постійну консультацію, роботу з нашими… кредитних спілок, спеціалістів, Сполучених Штатів, Польщі, Ірландії і Голландії. Тобто якщо така міжнародна громадськість вважає за дуже важливим аспектом відродження розвиток кредитних спілок України, які будуть відчувати кожний громадянин України, то нам зволікати, ну, просто складно зрозуміти, з якою ціллю.

Просто вся біда у тому, що  на сьогоднішній день після кризи 2008-2009 років у багатьох чиновників склався негатив до кредитних спілок, який склався з 2009 року завдяки там трьох-чотирьох десятків кредитних спілок, які по об'єктивним… негативним причинам не спрацювали у свій час. В той же час, більшість спілок як працювали, так і працюють.

Інше питання, що вони сьогодні, дійсно, реально не бачать того посилу від держави, що держава готова підтримати розвиток кредитних спілок як механізм і боротьби з бідністю, як і механізм  розвитку малого бізнесу, розвитку фермерства. І це реально сьогодні працює, але працює на оборотах – уявіть – було 1,2 мільярди доларів, а сьогодні – 100 мільйонів на мільйон громадян. Тому я вдячний, ще раз повторюю, комітету, вдячний USAІD і безпосередньо проекту "САР", з яким ми вже півроку успішно працюємо і результат цієї співпраці є даний проект закону. І хочу висловити  надію, що все-таки … ну, я розумію,  не в другому читанні, але в першому читанні ми побачимо цей закон ще до парламентських канікул. Дуже дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Петро Миколайович.

Я можу від комітету вам сказати, що ми завжди будемо стояти на стороні кредитних спілок і приділяти цьому увагу, бо ми вважаємо, що саме малий, середній бізнес і кредитування – це та ланка, на якій тримаються всі розвинуті країни Європи, куди ми так прагнемо потрапити. І тільки так ми зможемо через кредитування, кредитування сільськогосподарського напрямку проводити реформи, створювати робочі місця, платити податки в бюджеті, піднімати рівень життя кожного українця. Тобто дякую за ваш виступ. І наступне слово я хочу передати головному раднику з питань політики USAID "Кредитування сільськогосподарських виробників" Павел Гржесік. Будь ласка.

ГРЖЕСІК П. Доброго дня, члени парламенту, шановні пані та панове, друзі і партнери. Я, дійсно, маю честь брати участь у сьогоднішньому заході і мені приємно бачити, як багато сьогодні зібралося державних діячів, наших партнерів і друзів, щоб офіційно започаткувати роботу Проекту "Кредитування сільськогосподарських виробників" за підтримки Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку.

Наше бачення полягає в залученні кредитних спілок до підтримки розвитку сільськогосподарського приватного сектору і таким чином до покращення якості життя сільського населення.

Ця амбітна мета може бути досягнута лише за наявності нормативно-правового середовища, сприятливого для розширення діяльності кредитних спілок, пруденційних норм нагляду та доступу до гарантування вкладів для членів кредитних спілок, що зробить кредитні спілки безпечними і надійними організаціями.

Не менш важливим є процес наближення України до Європи. І ключовий момент полягає у тому, що в рамках цього процесу в Україні кредитні спілки використовували б директиви Європейського Союзу, але були б виключеними з директиви про вимоги до капіталу, як виключені всі кредитні спілки в Європі.

Я дуже сподіваюсь, що законодавчий процес відбудеться успішно. І я хочу щиро подякувати всім членам парламенту за надану підтримку і співпрацю. Дуже вам дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановні колеги! Я пропоную тоді, якщо є бажання, висловитись з цього приводу. Якщо всі питання ми продискутували, тоді, хто з присутніх, може, бажає виступити?

Так, будь ласка, Романюк Віктор Миколайович – народний депутат України, наш колега.

РОМАНЮК В.М. Доброго дня, шановне товариство! Романюк Віктор Миколайович. Якраз, повертаючись до історії питання, знову ж таки, от, згадали 1992 рік. Я чомусь згадав 1996 рік, коли я працював в  нашому комітеті як студент, проходив практику і був присутній на схожих презентаціях. І тоді звучало теж багато позитиву. Але тоді включились у співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкцій і розвитку для України вся ця співпраця виявилась майже фіаско і довели країну до банкрутства. Тому нам треба враховувати цю всю практику, яку ми вже пройшли за цей період, враховувати ті негативні тенденції, які несуть міжнародні кредитні установи для нашої держави, то єсть вони кредитують, як правило, державний сектор економіки, державні підприємства, публічний сектор, який є абсолютно неефективний в сьогоднішніх умовах і залишається таким бути. Тому проект USAІD, я вважаю, якраз той, що, можливо, змінить цю тенденцію і покаже яскравий приклад, коли потрібно кредитувати і підтримувати конкретного виробника, конкретну людину, яка несе відповідальність за те, що вона робить в житті. От.

З іншого боку, я хотів би звернутися до самих членів кредитних спілок, що час змінювати тенденції, змінювати світогляд. Якщо ми будемо розраховувати на державну підтримку, на те, що буде хтось давати гаранти і це, я вам відверто скажу, шлях в нікуди. Ми будемо продовжувати втрачати конкуренцію, ми будемо продовжувати втрачати людей, капітали і в кінці-кінців території. Це все треба враховувати і відверто про це говорити. Тому знову ж таки, якщо говорити про наших західних партнерів, я бачу конструктив в двох простих речах.

Перше. В законопроекті мають бути… і цей конкретно законопроект має бути, спонукати людей працювати і заробляти в реальному секторі економіки. Він реально має людей стимулювати для того, щоб вони включалися в цей процес, могли заробити і бачили прості і зрозумілі інструменти.

Друге від чого я хотів би застерегти міжнародні установи це знову ж таки піднімати співпрацю, співпраця в плані з державними інституціями, яких, як правило, чомусь ці міжнародні інституції кредитуються із розрахунку те, що вони принесуть блага нашій державі.

Я відверто далекий від деоптимізму по цьому питанню. Тому знову ж таки закликаю всіх діяти в руслі вже напрацьованого історичного досвіду і конструктиву майбутнього. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Миколайович.

Хто ще бажає виступити з цього приводу? Дякую.

Шановні колеги, я тоді пропоную… Ну, перше, хочу, мабуть, подякувати всім, хто прийшов сьогодні на це обговорення. Я вважаю, що ми повинні вже від слів перейти до діла в законодавчому руслі і найближчим часом запровадили… запроваджувати цю ініціативу в життя у законодавчому полі.

Давайте, шановні колеги, може, якісь є думки, може, якийсь термін для себе поставимо? Михайло Володимирович, є якісь побажання, Руслан Євгенійович, з цього приводу, як ми будемо рухатись?

ДОВБЕНКО М.В. Ми підготували вже приблизно робочий варіант  проекту Закону про кредитні  спілки. Я думаю, що нам треба буде домовитися про те, щоби кожний з депутатів нашої… нашого комітету познайомився, і хто готовий буде, перше, значить, бути співавтором цього законопроекту для того, щоб ми могли потім думати про його реєстрацію. Відповідно, треба домовитися, що створимо робочу групу, щоб ми могли постійно працювати над тим, щоб максимально врахувати всі побажання, ідеї, проекти, думки, бо насправді, нам треба дуже серйозно включитися в цю роботу, щоби дати таке "друге дихання" для кредитних спілок, які цього потребують, і потребує час, потребує ситуація в нашій країні. Я думаю, що ці дві речі нам треба було би робити.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Михайло Володимирович.

Давайте тоді так. Я, шановні колеги, пропоную… Скільки часу нам? Тиждень вистачить на ознайомлення?

Ігор Михайлович, тоді я даю вам доручення: будь ласка, всім на електронну пошту, ознайомити наших колег з законопроектом, щоб через тиждень дали згоду, хто буде в співавторстві цього законопроекту.

Михайло Володимирович, шановні колеги, коли ми, після першого читання чи зараз зробимо робочу групу? Може, після першого читання?

Зараз ми обговорили, законопроект є, треба його реєструвати, проводити  його на комітеті – і в зал. А після першого читання ми створюємо робочу групу і доопрацьовуємо даний законопроект. Ігор Михайлович, я думаю, це візьме це собі на замітку.

Шановні колеги, я тоді вам дуже дякую за те, що прийшли, і те, що ми   поспілкувалися з цього приводу.

Засідання оголошую закритим.

Дякую за увагу.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку