ІНФОРМАЦІЯ

  про роботу Комітету Верховної Ради  України

з питань фінансової політики і банківської діяльності

за 3 сесію VIIІ скликання 

(вересень 2015 - лютий 2016 року)

 

За період третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності було проведено 13 засідань Комітету, в тому числі одне виїзне засідання до міста Львова, яке було присвячене темі кредитної кооперації в Україні. На засіданнях Комітету було розглянуто 37 питань порядку денного. Особливої уваги заслуговують проведення тих засідань Комітету, на яких розглядалися кандидатури до Ради НБУ, після оголошення відкритого конкурсу на сайті Комітету на відповідні посади. Заслухано Голову Національного банку України Гонтареву В.О. За період роботи третьої сесії восьмого скликання внесено на розгляд Верховної Ради України 19 проектів законодавчих актів з попереднім висновком головного Комітету, відкликано та знято з розгляду 5 законопроектів, очікують розгляду 11 законопроектів, які підготовлені Комітетом до розгляду Верховною Радою України.

Прийнято в першому читанні 2 законопроекти:

1. Проект Закону про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (реєстр. № 2142а);

2. Проект Закону про споживче кредитування (реєстр. № 2455).

Направлено на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" (реєстр. № 2449) та проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстр. № 2456).

Прийнято 3 Закони України:

1. Про електронну комерцію № 675-VIII;

2. Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" стосовно державних деривативів щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання № 701-VIII;

3. Про внесення змін до Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" № 913-VIII.

Повернуто Вето Президента до проекту закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (реєстр. № 1558-1) та за наслідками голосування у Верховній Раді Українизнятий з розгляду.

На даний час на опрацюванні в Комітеті знаходяться 77 законопроектів та постанов з опрацювання яких Комітет є головним, та 142 законопроекти до яких Комітет повинен надати свої зауваження та пропозиції.

3 вересня 2015 року відбувся семінар «Проект змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» на інших законодавчих актів».

Протягом тижня роботи у комітетах, фракціях і комісіях 21-25 вересня 2015 року у Комітеті було проведено низку заходів:

- круглий стіл «Інструменти фінансування малих та середніх агровиробників: актуальний стан і перспективи»;

- нарада щодо перспектив розвитку ринку кредитної кооперації;

- зустріч з представниками Світового банку щодо співпраці у галузі банківського законодавства;

- робота в складі цільової команди реформи фінансового сектору (реалізація Комплексної Програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року) щодо результатів діяльності за проектами Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- нарада щодо опрацювання змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» як елемента впровадження плану реформи фінансового ринку;

- зустріч з ініціативною групою вкладників банку «Форум», ВіЕйБі Банку та Дельта-банку;

- нарада із страховиками щодо особливостей впровадження на страховому ринку Закону України «Про електронну комерцію»;

7 жовтня 2015 року відбувся круглий стіл “Система кредитної кооперації України, її роль в економіці та суспільстві, шляхи розвитку та необхідні законодавчі зміни”, на якому були винесені питання для обговорення:

1. Роль кредитних спілок України у розвитку економіки, підприємництва, сільськогосподарського виробництва, вирішення соціальних та побутових потреб українців;

2. Аналіз правового забезпечення діяльності кредитних спілок:

-  проблематика правового забезпечення діяльності кредитних спілок;

-  міжнародний досвід діяльності та регулювання кредитних спілок;

- визнання специфіки кредитних спілок в законодавстві ЄС та необхідність її врахування в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

3. Нагальні законодавчі зміни спрямовані на розвиток кредитних спілок та реформування системи кредитної кооперації.

Протягом тижня роботи у комітетах, фракціях і комісіях 12-16 жовтня 2015 року у Комітеті за участю членів Комітету та працівників секретаріату було проведено заходи:

-  робота в складі цільової команди реформи фінансового сектору (реалізація Комплексної Програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року) щодо статусу реалізації проектів з виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020, концепції проекту «Захист активів небанківських фінансових установ» та консолідації функцій державного регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг;

-   нарада з обговорення питань законодавчого врегулювання діяльності особових та пенсійних рахунків;

-  робоча зустріч з представниками ПАТ «Ощадбанк» з обговорення законодавчих пропозицій щодо фінансової реструктуризації;

-   міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку банків за участю держави в капіталі»;

-  робоча зустріч «Облігації місцевих позик: Перезавантаження»;

-  круглий стіл з обговорення проекту страхування сільськогосподарських культур на базі погодного індексу;

-   робоча зустріч з представниками банківської спільноти щодо деяких питань правозастосування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб» № 218-VIII від 02.03.2015 року.

 З 19 по 23 жовтня 2015 року у Комітеті були проведені такі заходи:

-  Форум українських кредитних спілок;

-  нарада щодо опрацювання змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» як елемента впровадження плану реформи фінансового ринку;

-  робоча зустріч з Національною асоціацією банків України:

щодо пропозицій членів Комітету до другого читання до проекту Закону України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, (реєстр. № 2506а) та проекту Закону України про виконавче провадження (реєстр. № 2507а), а також питань майбутнього застосування норм цих законопроектів у банківському секторі;

 щодо можливих наслідків застосування окремих положень проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (реєстр. № 2413а від 20.07.2015 року), у разі його прийняття Верховною Радою України;

щодо імплементації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII у частині вимог до публічних акціонерних товариств, зокрема банків;

- робоча група щодо підготовки до проведення комітетських слухань «Розвиток фондового ринку. Перспективи законодавчого врегулювання».

Протягом тижня з 26 по 30 жовтня 2015 року у Комітеті за участю членів Комітету та працівників секретаріату було проведено:

-  засідання робочої групи з питань опрацювання проекту Закону України про особливості діяльності санаційного банку, реєстр. №2376а;

-  засідання цільової команди реформи фінансового сектору (реалізація Комплексної Програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року) щодо результатів діяльності за проектами «Деривативи» та «Інструменти захисту споживачів/Фінансовий омбудсмен»;

-  зустріч з представниками Світового банку щодо співпраці у галузі законодавства з питань гарантування вкладів фізичних осіб;

-  зустріч з представниками громадських об’єднань «Кредитний майдан» та «Фінансовий майдан» щодо питання реструктуризації валютних кредитів.

Протягом тижня роботи у комітетах, фракціях і комісіях 6-20 листопада 2015 року у Комітеті було проведено:

-  круглий стіл «Фінансовий сектор. Чотири блоки питань громадськості.  Інфляційне таргетування ризиків торгівлі та фінансів з метою надання якісних фінансових послуг в сегменті ризикових видів страхування»;

-  засідання цільової команди реформи фінансового сектору щодо стану реалізації Комплексної Програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року) та проекту Закону України  про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України (реєстр. №3111 від 16.09.2015 року);

-  робоча група з опрацювання змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» як елемента впровадження плану реформи фінансового ринку;

-  робоча зустріч з членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо підготовки зустрічі Голови Верховної Ради України з Генеральним секретарем Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) паном Девідом Райтом.

26 листопада відбулися комітетські слухання на тему: «Розвиток фондового ринку. Перспективи законодавчого врегулювання». На слухання були запрошені Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хромаєв Т.З., заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов М.Є., заступник Голови Національного банку України Чурій О.Є., радники Європейського банку реконструкції та розвитку, а також інші учасники ринку.

7 грудня -  Круглий стілВідновлення довіри до банківської системи. Ділова репутація учасників фінансових ринків.”

9 грудня в Комітеті з питань фінансової політики і банківської діяльності відбулася зустріч першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. та голови підкомітету з питань діяльності небанківських фінансових установ та захисту прав споживачів фінансових послуг Романюка В.М. з Президентом Всесвітньої Ради кредитних спілок (WOCCU) п. Брайаном Бранчем. У ході зустрічі були обговорені питання співпраці Комітету з WOCCU та Національною асоціацією кредитних спілок України, яка представляє WOCCU в Україні, і керівники якої також взяли участь у зустрічі, у напрямку реформування законодавства України щодо діяльності кредитних спілок.

Особливу увагу на зустрічі були приділено аналізу законодавчих підходів у різних країнах світу щодо моделей державного регулювання, визначення неприбуткового статусу кредитних спілок та використання реєстраторів розрахункових операцій в їхній діяльності. Зокрема, п. Бранчем було зазначено, що зі 105 країн світу, об’єднання кредитних спілок яких входять до WOCCU, Україна виявилась єдиною країною, в системі кредитних спілок якої впроваджується дана система.

З боку керівництва Комітету було заявлено про зацікавленість у більш активній співпраці з українськими асоціаціями кредитних спілок та використання досвіду WOCCU при реформуванні українського законодавства щодо діяльності кредитних спілок та приведення його у відповідність кращим світовим практикам.

15 грудня -  Круглий стіл «Перехід Національного банку на кластерну модель нагляду. Як зберегти своє місце на ринку».

 

До секретаріату Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності за третю сесію надійшло на опрацювання 1819 документів, 177 звернень громадян та 11 інформаційних запитів.

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку